IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21459
1 juni 2023
Uitspraak

Geen inventiviteit

 
IEF 21458
1 juni 2023
Uitspraak

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

 
IEF 21412

Ingezonden door: Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Dirk Visser: Auteurschap moet worden aangetoond

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een uitspraak van het Hof van Jusitie van 27 april 2023 (zie ook IEF 21387). Deze uitspraak behandelt een Poolse zaak waarbij de vraag centraal staat wie de auteursrechthebbende is van posters met korte zinnen en eenvoudige grafische vormgeving (zie bovenstaande afbeelding). Het Hof concludeert in haar arrest dat een persoon die beweert auteursrechthebbende te zijn, "alle beschikbare redelijke bewijsstukken moet overleggen waarmee de rechter voldoende zekerheid kan krijgen dat hij de houder van dat recht is."

IEF 21410

Het Unified Patent Court is ceremonieel geopend!

Op 10 mei 2023 is de Nederlandse lokale divisie van het Unified Patent Court (UPC) ceremonieel geopend in Den Haag. Het Unified Patent Court gaat op 1 juni 2023 van kracht, wat betekent dat ondernemers voortaan met één aanvraag hun uitvinding kunnen beschermen in zeventien landen van de Europese Unie (zie IEF 21291). 

IEF 21408

Rechter oordeelt dat persvrijheid prevaleert

Rechtbank Midden-Nederland 14 apr 2023, IEF 21408; ECLI:NL:RBMNE:2023:1818 (Eiser tegen BNNVARA ), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-oordeelt-dat-persvrijheid-prevaleert

Rechtbank Midden-Nederland 14 april 2023, IEF 21408; ECLI:NL:RBMNE:2023:1818 (Eiser tegen BNNVARA) De voorzieningenrechter heeft geoordeeld over uitlatingen in een uitzending van een programma van BNNVARA. De eiser in deze zaak is van Iraanse afkomst en heeft een handelscentrum, welke ook voorkomt in de uitzending. BNNVARA wordt door de eiser gesommeerd om de uitzending offline te halen.

IEF 21407

Scalpers tegen Bonesmen

BBIE 9 mei 2023, IEF 21407; (Scalpers tegen Bonesmen ), https://ie-forum.nl/artikelen/scalpers-tegen-bonesmen

BBIE 9 mei 2023, IEF 21407; Zaaknr. 2018192 (Scalpers tegen Bonesmen) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft geoordeeld over de oppositie tegen de inschrijving van een schedelmerk. Op 9 mei 2022 heeft Bonesmen de inschrijving van haar merk ingediend, waar Scalpers haar oppositie tegen heeft ingediend. Scalpers baseert de oppositie op haar oudere beeldmerken met een schedel, waarvan zij houder is.

IEF 21406

Kantonrechter oordeelt over 'mededeling aan publiek' in kapperszaak

Rechtbank Midden-Nederland 1 mrt 2023, IEF 21406; ECLI:NL:RBMNE:2023:985 (Organisaties tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/kantonrechter-oordeelt-over-mededeling-aan-publiek-in-kapperszaak

Rechtbank Midden-Nederland 1 maart 2023, IEF 21406; ECLI:NL:RBMNE:2023:985 (Organisaties tegen gedaagde) De kantonrechter heeft zich uitgesproken over de 'mededeling aan het publiek' in de zin van de Auteursrechtrichtlijn. De eisers in deze zaken zijn Buma en Sena, de enige organisaties in Nederland die belast zijn met het innen van vergoedingen voor het openbaar gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken. De gedaagde is de eigenaar van een kapperszaak waar vermoedelijk muziek is afgespeeld zonder toestemming.

IEF 21404

Kamer van Beroep oordeelt over octopuszaak

EUIPO - OHIM 5 mei 2023, IEF 21404; (Octopus tegen Youth), https://ie-forum.nl/artikelen/kamer-van-beroep-oordeelt-over-octopuszaak

Kamer van Beroep EUIPO 5 mei 2023, IEF 21404; Opposition Nо. B 3 139 751 (Youth tegen Octopus International) De Kamer van Beroep van het EUIPO (hierna: de Kamer) heeft geoordeeld over een eerdere beslissing van het EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de EU). De betrokken partijen zijn Youth, een Italiaans bedrijf dat surfproducten verkoopt, en Octopus International, een Amerikaans bedrijf dat 'streetwear' verkoopt. Octopus had een oppositie ingediend tegen de inschrijving van het merk van Youth op grond van de oudere merkregistraties van Octopus. Het EUIPO heeft de inschrijving van het merk van Youth destijds afgewezen op grond van een bestaand risico op verwarring.

IEF 21405

Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 10 mei

Aanmelden is nog mogelijk voor Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 10 mei. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (AC&R) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) geven een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productvormgeving, auteursrecht en merkenrecht. Actueel, relevant en volledig, tijdens een lunch met vakgenoten: in slechts drie uur tijd heeft u weer het complete overzicht!

IEF 21403

Europese Commissie wil online piraterij tegengaan

Overig 1 jan 1970, IEF 21403; https://ie-forum.nl/artikelen/europese-commissie-wil-online-piraterij-tegengaan

De Europese Commissie heeft deze week een Europese aanbeveling aangenomen om grootschalige online piraterij van sport- en andere live-evenementen te bestrijden. Lidstaten, nationale autoriteiten en intermediaire dienstverleners (zoals online platforms die internetdiensten aanbieden) worden aangemoedigd passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde heruitzendingen tegen te gaan. De online piraterij schendt namelijk de fundamentele rechten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De bestrijding zal bovendien bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van de Europese sport- en creatieve industrieën.

IEF 21402

Commissie verwelkomt bescherming van industriële ambacht en producten

De Europese Commissie heeft een politiek akkoord gepresenteerd dat is bereikt door het Europees Parlement en de Raad over een nieuwe aanbeveling. De aanbeveling ziet toe op de bescherming van het intellectuele eigendom van ambachtelijke en industriële producten die afhankelijk zijn van de originaliteit en authenticiteit van traditionele vaardigheden uit hun regio's.

IEF 21401

Uitspraak ingezonden door: Bas Kist, Chiever

Super Simon-filmpje beschermd als merk

EUIPO - OHIM 18 apr 2023, IEF 21401; (Uniemerkaanvraag Chiever), https://ie-forum.nl/artikelen/super-simon-filmpje-beschermd-als-merk

Achtergrond
In 2017 heeft de Europese wetgever de bescherming van merken uitgebreid naar multimediamerken, zoals reclame of geanimeerde video's. Steeds meer bedrijven maken gebruik van visuele en auditieve elementen als onderscheidende middelen in de communicatie richting hun klanten. Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) achtte het daarom nodig dat er een nieuwe categorie merken werd gecrëeerd: de multimediamerken.