IEF 20996
30 september 2022
Uitspraak

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

 
IEF 20995
30 september 2022
Uitspraak

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

 
IEF 20994
29 september 2022
Artikel

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

 
IEF 20940

Uitspraak ingezonden door Lex Keukens,TeekensKarstens advocaten notarissen.

Merkdepot te kwader trouw

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 7 sep 2022, IEF 20940; (MSAR tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/merkdepot-te-kwader-trouw

Rechtbank Den Haag 7 september 2022, IEF 20940; C/09/599351 / HA ZA 20/885 (MSAR tegen gedaagden) Zie ook [IEF 20168]. MSAR is een onderneming in de ontwikkeling van schepen. MSAR stelt onder meer dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met teken 'Jetten', meer specifiek de handelsnamen, en op haar eer en goede naam. De rechtbank verklaart voor recht dat het Beneluxmerk te kwader trouw is gedeponeerd. Met het uitbrengen van persberichten hebben gedaagden inbreuk gemaakt op de eer en goede naam van MSAR. De persberichten hebben tot grote onduidelijkheid in de markt geleid over de vraag wie de naam Jetten mocht gebruiken. Termen in de berichtgeving als illegale namaak en piraterij hebben de reputatie van MSAR ernstig aangetast.

IEF 20965

Tekens maken inbreuk op de Merken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 31 aug 2022, IEF 20965; ECLI:NL:RBDHA:2022:8936 (Taxaid tegen Texned), https://ie-forum.nl/artikelen/tekens-maken-inbreuk-op-de-merken

Rb. Den Haag 31 augustus 2022, IEF 20965; ECLI:NL:RBDHA:2022:8936 (Texaid tegen Texned) Texaid is een onderneming die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van basismaterialen uit gebruikte kleding en schoeisel. Zij is houdster van het Uniewoordmerk Texaid en een Uniebeeldmerk (hierna: de Merken). Texned is een onderneming die actief is op het gebied van het inzamelen, verwerken en recyclen van gebruikte kleding en schoeisel en het verhandelen van ingezameld, verwerkt en gerecycled textiel. Texned maakt gebruik van het teken TEXNED en een logo. Per 1 januari 2022 heeft zij haar logo gewijzigd (het teken en het oude en nieuwe logo worden hierna aangeduid als: de Tekens). Texaid vordert in dit geding dat Texned wordt bevolen iedere inbreuk op de Merken te staken. 

IEF 20964

Er zal worden doorgeprocedeerd in hoofdzaak

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IEF 20964; ECLI:NL:RBDHA:2022:8186 (Mappa c.s. tegen Kolster c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/er-zal-worden-doorgeprocedeerd-in-hoofdzaak

Rb. Den Haag 17 augustus 2022, IEF 20964; ECLI:NL:RBDHA:2022:8186 (Mappa c.s. tegen Kolster c.s.) Zelig Mappa is een bedrijf dat actief is in de landbouwsector. Zij is houdster van het communautaire kwekersrecht voor het plantenras OFARIM. Flowers en Meshek Mordehai zijn exclusieve licentienemers onder het Kwekersrecht. Danziger is een sierteeltbedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek, veredeling, ontwikkeling, vermeerdering, productie, verkoop en marketing van bloemen- en plantenrassen. Kolster is een sierteeltbedrijf gespecialiseerd in de veredeling en teelt van snijheesters. Mappa meent dat Danziger inbreuk maakt op het Kwekersrecht. Mappa vordert in dit geschil een inbreukverbod in de EU op het Kwekersrecht. Kolster vordert dat de rechtbank de procedure in hoofdzaak zal schorsen totdat (onherroepelijk) is beslist in de bij het CPVO aanhangig gemaakte procedure.

IEF 20961

Kort geding leent zich niet voor nadere bewijsvoering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 4 jul 2022, IEF 20961; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (Eiseres tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/kort-geding-leent-zich-niet-voor-nadere-bewijsvoering

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 juli 2022, IEF 20961, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (eiseres tegen gedaagde) Dit geschil gaat onder meer over de vraag wie het uitsluitende recht heeft op vier merken, vier handelsnamen en zes domeinnamen. Ook is in geschil aan wie de Bedrijfssoftware toekomt die wordt gebruikt bij de verkoop van producten via de B2C-webshops. Eiseres vordert in conventie onder meer staking van handelsnamen en merknamen van gedaagde en wijziging van de tenaamstelling van domeinnamen door gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie onder meer het staken van iedere inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. Verder is in geschil of de door gedaagde gedane opzegging van de Orderverwerkingsovereenkomst effect heeft.

IEF 20963

Uitspraak ingezonden door Michiel Rijsdijk en Marlies Wiegerinck, Arnold & Siedsma.

Nederlandse deel octrooi wordt vernietigd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 7 sep 2022, IEF 20963; (WLS c.s. tegen FFM), https://ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-deel-octrooi-wordt-vernietigd

Rb. Den Haag 7 september 2022, IEF 20963, LS&R 2108; C/09/59 1882 / HA ZA 20-410 (WLS c.s. tegen FFM) In dit geding heeft WLS c.s. gevorderd dat het Nederlandse deel van het Europese octrooi van FFM wordt vernietigd. Dit octrooi ziet op de behandeling of preventie van tekorten aan vitamines en mineralen. FFM heeft vervolgens aangekondigd de geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi niet langer te zullen verdedigen. Vanwege deze aankondiging zal het Nederlandse deel door de rechtbank worden vernietigd. FFM wordt veroordeeld in de proceskosten. De rechtbank zet met ingang van 25 januari 2022 een knip in de kosten van WLS c.s.. Dit is namelijk de datum dat FFM heeft aangegeven de geldigheid van het octrooi niet langer te zullen verdedigen waardoor het enige geschilpunt nog de proceskosten betreft. De procedure is hierdoor naar het liquidatietarief overgegaan. Het betoog van FFM dat het zou gaan om een eenvoudige zaak, wordt niet gevolgd door de rechtbank. De kosten voor de advocaat tot 25 januari 2022 worden op €55.000,- begroot. De gemaakte kosten van na 25 januari 2022 worden, met toepassing van het liquidatietarief begroot op €281,50. Met de kosten van de dagvaarding en de kosten aan griffierecht daar bovenop, wordt FFM veroordeeld tot betaling van een bedrag van €56.020,88.

IEF 20893

Vacature: trainee patent attorney bij V.O.

V.O. zoekt een Trainee Patent Attorney. Heb jij je master of PhD Natuurkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel Ontwerpen of van een andere technische studie op zak? En nog lang niet uitgeleerd? Ga je een intellectuele uitdaging en een eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg? En wil je met jouw technische kennis topbedrijven juridisch en strategisch adviseren, zodat zij alles uit hun innovatie halen? Dan is de functie van Trainee Patent Attorney echt iets voor jou.

IEF 20892

Vacature: formalities officer bij V.O.

Voor de kantoororganisatie van V.O. in Den Haag zijn wij op zoek naar een formalities officer. Kwaliteit en nauwkeurigheid staan hierbij hoog in het vaandel. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team dat bestaat uit 11 gedreven collega’s. Dit team is verantwoordelijk voor het aanvragen van octrooien (voornamelijk Nederland/Europa/internationaal) en het verzorgen van de formaliteiten met betrekking tot de gehele octrooiprocedure.

IEF 20962

Benelux Merkencongres op 13 oktober

Online deelnemen of op locatie, het kan allebei bij het Benelux Merkencongres op donderdag 13 oktober, in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek. Diverse sprekers van het BOIP, uit de rechterlijke macht, advocatuur en merkenpraktijk belichten actuele onderwerpen, samen met dagvoorzitters prof. mr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en prof. mr. Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird).
 
Enkele onderwerpen uitgelicht:

  • Actualiteiten- en jurisprudentieoverzicht, door Martin Senftleben.
  • Upcycling van merkproducten is dè modetrend van dit moment, terug te zien in o.a. mode en in productvormgeving. Hoe verhoudt dit gebruik van merkproducten zich tot het uitputtingsleerstuk? En welke merkenrechtelijke hindernissen zijn er? Nina Dorenbosch (Retail & Consumer Group Bird & Bird).
  • De neutralisatieleer als onderdeel van de fasentoets. In Equivalenza heeft het HvJ EU de neutralisatieleer uit Picasso/Picaro verduidelijkt en aangescherpt. Wat is het gevolg van deze uitleg? In welke situaties is de leer van toepassing, en aan wie is het om te bewijzen dat sprake is van neutralisatie? En: hoe gaat het BOIP hier mee om in de praktijk? Jorn Torenbosch (Universiteit Utrecht, Klos cs) en Pieter Veeze (BOIP).
  • Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren. Over uitputting, artikel 15 Mrl/UMVo, Silhouette, Top Logistic en Van Caem/Bacardi, Mitsubishi/Duma, en: rechtsvorming door het HvJ EU, een nieuwe inbreukgrond? Marjolein Bronneman, Legal Officer BOIP en raadsheer-plaatsvervanger hof Den Haag.

    Kortom: een middag vol inhoud, interactie en netwerkmogeljkheden. Meer weten of aanmelden? Kijk hier voor het volledige programma of mail naar info@delex.nl.
IEF 20960

Onrechtmatig gebruik foto

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 19 sep 2022, IEF 20960; ECLI:NL:RBNHO:2022:8144 (Eiser tegen LocalToureo ), https://ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gebruik-foto

Ktr. Rb. Noord-Holland 14 september 2022, IEF 20960; ECLI:NL:RBNHO:2022:8144 (eiser tegen LocalToureo) Eiser vordert €1.005,00 wegens het verminken van de foto van eiser. De kantonrechter oordeelt dat niet duidelijk is geworden hoe de foto verminkt zou zijn. Ook wordt, wat betreft de gevorderde schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik van de foto, door de kantonrechter geoordeeld dat eiser onvoldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan de schade concreet kan worden begroot. Eiser heeft wel aangegeven aansluiting te hebben gezocht bij de tarieven van Stichting BeeldAnoniem. Deze tarieven konden volgens de kantonrechter echter geen grondslag vormen omdat deze tarieven niet tussen partijen waren overeengekomen. De kantonrechter oordeelt dat er een schadevergoeding moet worden betaald van €1.000,00 in plaats van het gevorderde bedrag van €2.010,00.

IEF 20959

Simmons & Simmons organiseert business course voor studenten in Tallinn

Nóg een Business Course? Ja zeker, maar bij Simmons & Simmons doen we het nét even anders! Van 24 t/m 27 november zullen wij met een ambitieuze groep studenten afreizen naar het mooie Tallinn, de hoofdstad van Estland. Hier spelen innovatie, digitalisatie, FinTech en andere (juridisch) interessante ontwikkelingen al jaren een hoofdrol. En daar houden we ons bij Simmons & Simmons maar al te graag mee bezig!

Tijdens deze intensieve dagen maak jij kennis met zowel onze transactie- als procespraktijk. Je gaat samen met andere studenten aan de slag met een business case en krijgt een goed beeld van de inhoudelijke kant van ons kantoor. Daarnaast leer je onze collega’s en de sfeer kennen, en is er uiteraard voldoende tijd voor sociale activiteiten in deze mooie stad!

Ben jij die ambitieuze en gedreven student die wij zoeken? Zit je aan het einde van je bachelor of master Nederlands, notarieel of fiscaal recht? Geef je dan vóór 1 oktober op! Alle informatie omtrent de Business Course vind je hier: https://lnkd.in/eRFiC-aX.