IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21458
1 juni 2023
Uitspraak

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

 
IEF 21457
31 mei 2023
Uitspraak

Gerecht EU: Bimbo-merk mag blijven bestaan voor fietsen

 
IEF 21428

EUIPO wijst oppositie van Vans af

EUIPO - OHIM 12 mei 2023, IEF 21428; (Vans tegen Calzados), https://ie-forum.nl/artikelen/euipo-wijst-oppositie-van-vans-af

EUIPO 12 mei 2023, IEF 21428; Opposition No B 3 164 245 (Vans tegen Calzados) De oppositiedivisie van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over oppositie tegen de inschrijving van een 'V'-merk door Calzados. Vans is de opposant en maakt bezwaar op basis van haar oudere 'V'-merken. Vans stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar. 

IEF 21427

BBIE oordeelt over 'normaal gebruik'

BBIE 16 mei 2023, IEF 21427; (BALLVE Sports tegen Trendzone), https://ie-forum.nl/artikelen/bbie-oordeelt-over-normaal-gebruik

BBIE 16 mei 2023, IEF 21427; Beslissing oppositie 2016916 (BALLVE Sports tegen Trendzone) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft uitspraak gedaan in een oppositiezaak waarin beide merken het woord 'NOX' bevatten. Trendzone, een Nederlands bedrijf dat telefoonhoesjes verkoopt, heeft in 2021 een Benelux-aanvraag ingediend voor het woordmerk 'NOXX'. BALLVE Sports, een Spaans bedrijf dat sportkleding verkoopt, heeft hiertegen oppositie ingediend op basis van haar oudere 'NOX'-merken. BALLVE Sports beroept zich op het bestaan van verwarringsgevaar tussen de merken. 

IEF 21426

Grote Kamer oordeelt over term voor geitenkaasmerk

EUIPO - OHIM 15 feb 2023, IEF 21426; (El Torio tegen BoA ), https://ie-forum.nl/artikelen/grote-kamer-oordeelt-over-term-voor-geitenkaasmerk

Grote Kamer EUIPO 15 februari 2023, IEF 21426; Zaaknr. R1083/2018-G (El Tofio tegen EUIPO) In een recente zaak heeft de Grote Kamer van het EUIPO (hierna: de Kamer) uitspraak gedaan over de registratie van een merk dat een regionale taal bevat. Het beroep werd ingediend nadat het Gerecht de eerdere beslissing van de Kamer van Beroep had vernietigd.

IEF 21425

Gerecht bevestigt EUIPO beslissing omtrent snoepcontainer

Gerecht EU (voorheen GvEA) 29 mrt 2023, IEF 21425; ECLI:EU:T:2023:173 (Perfetti Van Melle v EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-bevestigt-euipo-beslissing-omtrent-snoepcontainer

Gerecht EU 29 maart 2023, IEF 21425; ECLI:EU:T:2023:173 (Perfetti Van Melle tegen EUIPO) Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) heeft bekrachtigd dat het EUIPO terecht de ongeldigheid heeft uitgesproken van een merkteken-aanvraag. De aanvraag is ingediend door Perfetti Van Melle, een Nederlandse snoepgoedfabrikant. Het merkteken werd aangevraagd als een figuratief merk voor een container van kauwgom. 

IEF 21424

Rechtbank beslist over overdracht handelsnaam en domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-beslist-over-overdracht-handelsnaam-en-domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta) De rechtbank heeft zich uitgesproken over de overdracht van een handelsnaam en domeinnaam. Partijen in deze zaak zin Bisou, eiseres, en Kwatta, de gedaagde. Kwatta is een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de verhuur van bedrijfsruimten. Kwatta heeft in een pand te Breda een restaurant geëxploiteerd onder een bepaalde handelsnaam. Bisou heeft de exploitatie van het restaurant in 2017 overgenomen. Bisou heeft hiervoor met Kwatta een onderhuurovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Bisou de activa van Kwatta overneemt. Verder regelt de overeenkomst de overdracht van de handelsnaam van het restaurant, alsmede de bijbehorende domeinnaam. 

IEF 21423

Schending van auteursrechten op software niet gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT), https://ie-forum.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-niet-gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT c.s.) De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak over het auteursrecht op bepaalde software. De eiser in deze zaak is Workrate en de gedaagden worden gezamenlijk PayingIT genoemd. Workrate is actief in datacenterbeveiliging en biedt ondersteuning aan klanten bij beveiligingsprocessen. PayingIT verkoopt software op het gebied van payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie.

IEF 21422

Rechtbank verklaart zich onbevoegd in kansspelen merkenzaak

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21422; ECLI:NL:RBAMS:2022:8539 (Realistic tegen Stakelogic), https://ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-verklaart-zich-onbevoegd-in-kansspelen-merkenzaak

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21422; ECLI:NL:RBAMS:2022:8539 (Realistic tegen Stakelogic) De rechtbank van Amsterdam heeft zich onbevoegd verklaard in een geschil tussen het Engelse bedrijf Realistic Games en het Nederlandse bedrijf Stakelogic. Beide bedrijven zijn softwareontwikkelaars op het gebied van kansspelen. Realistic Games (hierna: Realistic) heeft in 2018 een merkregistratie verkregen voor het Uniewoordmerk 'Book of Charms'. Stakelogic bracht in 2019 een slotgame op de markt met de naam 'Book of Charms Quattro'. Realistic heeft Stakelogic schriftelijk verzocht om het gebruik van het merk 'Book of Charms' te staken, maar Stakelogic weigerde aan dit verzoek gehoor te geven. Op 28 februari 2022 ondertekenen de partijen een schikkingsovereenkomst, waarin is overeengekomen dat Stakelogic het gebruik van het merk moet staken voor de ontwikkeling, aanbieding en licentiëring van de slotgame.

IEF 21421

Het Gerecht oordeelt in voordeel van Aldi

Gerecht EU (voorheen GvEA) 10 mei 2023, IEF 21421; ECLI:EU:T:2023:246 (Vanhove tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/het-gerecht-oordeelt-in-voordeel-van-aldi

Gerecht EU 10 mei 2023, IEF 21421, IEFbe 3654; ECLI:EU:T:2023:246 (Vanhove tegen EUIPO) Het Gerechtshof van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) heeft bevestigd dat zowel de Opposition Division als de Board of Appeal van het EUIPO terecht de ongeldigheid hebben uitgesproken van de merkregistratie van Vanhove. Vanhove, de verzoeker in deze zaak, heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag ingediend voor de registratie van een EU-handelsmerk, REGENT BISTRO, dat onder andere is ingeschreven voor wijn. Aldi, de interveniënt, heeft bezwaar gemaakt tegen deze inschrijving op basis van een eerder Duits woordmerk, REGENT, dat al sinds 1932 bestaat en ook is ingeschreven voor wijn. In 2021 heeft de Opposition Division het bezwaar gehandhaafd, waartegen Vanhove in hoger beroep is gegaan. Dit beroep is nogmaals afgewezen door de Board of Appeal. Vanhove vordert nu de vernietiging van deze beslissingen voor het Gerecht. 

IEF 21420

Brinkhof Internetscriptieprijs

Brinkhof organiseert ook dit jaar weer de Internetscriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 1 juni 2023 naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt op 11 oktober 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium op het kantoor van Brinkhof in Amsterdam. Op dat symposium lichten de finalisten hun scriptie kort toe, waarna de jury een winnaar kiest.

Met de Internetscriptieprijs wil Brinkhof studenten aanmoedigen zich te specialiseren in dit actuele en dynamische rechtsgebied en een podium bieden aan excellente studenten. Brinkhof vindt het belangrijk dat studenten de kans krijgen om zichzelf te presenteren en om contacten te leggen in de wereld van het informatierecht. Meer informatie en de voorwaarden vind je op internetscriptieprijs.nl

IEF 21419

MLRC European Media Lawyers Conference

Continuing MLRC’s series of annual meetings that began in Paris and then Berlin, and after a successful first Amsterdam conference in 2022, we invite you to join us June 19th in Amsterdam for a full day of discussion and networking with colleagues from around Europe.

Date: Monday, June 19, 2023
Location: Google’s Amsterdam Office — Claude Debussylaan 34, 1082

The conference brings together media lawyers from Europe and the United States to have greater ties and alliances with each other and to discuss approaches to greater protection for freedom of expression.