IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21459
1 juni 2023
Uitspraak

Geen inventiviteit

 
IEF 21458
1 juni 2023
Uitspraak

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

 
IEF 21390

Duurzaamheid, IE en reclamerecht in (proces)praktijk en bedrijfsleven | 1 juni 2023

De roep om duurzaamheid neemt een steeds grotere plaats in in de maatschappij, ook in de praktijk van advocaten en bedrijfsjuristen (zie bijvoorbeeld ´IE en de circulaire economie´ - IEF 21373, en publicatie IEF 21416). Wat betekent dit voor de IE (proces)praktijk?

Op donderdag 1 juni organiseert deLex een bijzonder middagprogramma over het spanningsveld tussen duurzaamheid en het Intellectueel Eigendomsrecht in de praktijk, op een duurzame locatie in Amsterdam.
Aanmelden is nog mogelijk!

IEF 21447

Wonderkind tegen Wunderkind

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2023, IEF 21447; ECLI:NL:RBDHA:2023:3521 (Wonderkind tegen Wunderkind ), https://ie-forum.nl/artikelen/wonderkind-tegen-wunderkind

Vrz. Rechtbank Den Haag 17 maart 2023, IEF 21447; ECLI:NL:RBDHA:2023:3521 (Wonderkind tegen Wunderkind) De rechtbank heeft geoordeeld over vermeend verwarringsgevaar in een merkenrechtzaak. Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Wonderkind genoemd worden, en gedaagden zullen hierna gezamenlijk Wunderkind genoemd worden. Wonderkind is een Nederlandse onderneming die software ontwikkelt waarmee bedrijven online advertenties kunnen maken om specifieke doelgroepen te bereiken. Wunderkind is een Amerikaanse onderneming en heeft software ontwikkeld die het gedrag van consumenten op een website volgt en op basis van hun interesses gepersonaliseerde berichten stuurt met betrekking tot specifieke producten. Beide organisaties zijn actief binnen de Europese Unie. 

IEF 21372

Nederlands Octrooicongres 2023 - 13 juni 2023

Het is een lustrumjaar voor het Nederlands Octrooicongres van deLex: deze zomer vindt de 15e editie plaats, op dinsdag 13 juni in Hotel Jakarta te Amsterdam. Een dag met een gevarieerd programma, internationale sprekers en volop gelegenheid tot netwerken. Ook dit jaar zijn we trots op het programma dat mr. drs. Gertjan Kuipers (Hogan Lovells) en prof. mr. Peter Blok (CIER, Hof Den Haag) hebben samengesteld.

IEF 21446

Hof oordeelt: uitingen in 'Opgelicht!?' niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2023, IEF 21446; ECLI:NL:GHARL:2023:4344 (Appellanten tegen AvroTros ), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-oordeelt-uitingen-in-opgelicht-niet-onrechtmatig

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2023, IEF 21446; ECLI:NL:GHARL:2023:4344 (Appellanten tegen AvroTros) Het Gerechtshof heeft uitspraak gedaan in een zaak omtrent bepaalde uitingen in het programma 'Opgelicht?!' van AvroTros. In de uitzending is aandacht besteed aan de appellanten van deze zaak. De centrale vraag was of de uitingen in de uitzending en de teksten bij de vooraankondiging daarvan onrechtmatig zijn.

IEF 21445

Uitspraak ingezonden door: Lotte van Schuylenburch en Hidde Koenraad, Boekx Advocaten

Ontwerp navulbare waterpen ongeldig verklaard

EUIPO - OHIM 16 mei 2023, IEF 21445; (Melissa & Doug tegen Shantou Chenghai), https://ie-forum.nl/artikelen/ontwerp-navulbare-waterpen-ongeldig-verklaard

EUIPO Invalidity Division 16 mei 2023, IEF 21445; INVALIDITY No ICD 120 278 (Melissa&Doug tegen Shantou Chenghai) De Invalidity Division van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over een verzoek tot ongeldigverklaring. In 2020 registreerde Shantou Chenghai een ontwerp voor een navulbare waterpen. Melissa&Doug hebben het EUIPO verzocht om die registratie ongeldig te verklaren, nu zij een soortgelijke pen al in 2012 op de markt hebben gebracht.

IEF 21444

Gerecht EU: 'Emmentaler' te beschrijvend voor kaas

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 mei 2023, IEF 21444; ECLI:EU:T:2023:278 (Emmentaler tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-emmentaler-te-beschrijvend-voor-kaas

Gerecht EU 24 mei 2023, IEF 21444; IEFBe 3658; ECLI:EU:T:2023:278 (Emmentaler Switzerland tegen EUIPO) Het Gerecht heeft een eerdere uitspraak van de kamer van beroep van het EUIPO bekrachtigd. De zaak draaide om de vraag of het woordmerk 'Emmentaler' te beschrijvend is om te gebruiken voor kazen. Het EUIPO heeft de aanvraag voor registratie in 2019 afgewezen. Nadat Emmentaler hiertegen in hoger beroep is gegaan, heeft ook de kamer van beroep van het EUIPO het verzoek afgewezen. Emmentaler gaat tegen deze beslissing in hoger beroep voor het Gerecht.

IEF 21443

Artikel ingezonden door: Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Dirk Visser: Fotobewerking Andy Warhol op omslag tijdschrift auteursrechtinbreuk

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court. De uitspraak gaat over het gebruik van een kunstwerk van Andy Warhol op de omslag van een tijdschrift, waarbij het Supreme Court oordeelde dat dit gebruik niet onder fair use valt. Het artikel wijst ook op de onduidelijkheid die door deze uitspraak is ontstaan rondom auteursrechtelijke kwesties in relatie tot Pop Art en Appropriation Art.

IEF 21411

Actualiteitenlunch Reclamerecht | 21 juni 2023

Kort, krachtig en to the point: deze jaarlijkse Actualiteitenlunch Reclamerecht.  In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

IEF 21441

SNOOZIES! tegen Snoezziess

BBIE 22 mei 2023, IEF 21441; (SNOOZIES! tegen Snoezziess), https://ie-forum.nl/artikelen/snoozies-tegen-snoezziess

BBIE 22 mei 2023, IEF 21441; Beslissing oppositie 2018248 (Marshall Bank tegen Larissa)  De oppositiedivisie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft uitspraak gedaan in een zaak omtrent woordmerken. Marshall Bank heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk 'Snoezziess' van Larissa van Andel. De opposant baseert zich hierbij op haar oudere woordmerk 'SNOOZIES!'.

IEF 21440

Uitspraak ingezonden door: Jacqueline Schaap, Visser, Schaap & Kreijger

Hof oordeelt: gebod voor Thierry Baudet blijft van kracht

Hof Amsterdam 23 mei 2023, IEF 21440; ECLI:NL:GHAMS:2023:1139 (Baudet tegen CIDI), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-oordeelt-gebod-voor-thierry-baudet-blijft-van-kracht

Gerechtshof Amsterdam 23 mei 2023, IEF 21440; ECLI:NL:GHAMS:2023:1139 (Baudet tegen CIDI) Het gerechtshof heeft een eerder vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd in een zaak omtrent de vrijheid van meningsuiting. Thierry Baudet had ten tijde van de corona-maatregelen eind 2021 berichten en afbeeldingen op social media geplaatst. De voorzieningenrechter had Baudet een gebod opgelegd ten aanzien van deze berichten. De geïntimeerden in deze zaak zijn onder andere Holocaustoverlevenden.