IEF 21216
7 februari 2023
Uitspraak

IE-beding overtreden met het aanvragen van het octrooi

 
IEF 21215
7 februari 2023
Uitspraak

Rechter beslist over inbreuk op merkrechten en auteursrechten

 
IEF 21214
6 februari 2023
Uitspraak

Enkel de springtafel geniet auteursrechtelijke bescherming

 
IEF 21204

Inbreuk op handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 jan 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-merkenrecht-en-auteursrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 januari 2023, IEF 21204; ECLI:NL:RBNHO:2023:598 (Balans tegen Zuiver c.s.) Medio augustus 2020 is Balans erachter gekomen dat teksten van haar website grotendeels één op één waren overgenomen op de CleanPalace website. Balans houdt Zuiver c.s. hiervoor verantwoordelijk. Balans vordert, Zuiver c.s. te bevelen iedere inbreuk op haar handelsnaam, merkenrecht en auteursrechten te staken. De rechtbank oordeelt dat de aan de teksten van Balans auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zuiver heeft in 2020, 2021 en 2022 inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Balans op de overgenomen teksten van de website van Balans. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Balans. Door het lettelijk overnemen van de namen ‘Balans Schoonmaakbedrijf’ en ‘Balans Schoonmaak’ in passages op de CleanPalace Website en op de Zuiver Websites wordt door het hoofdlettergebruik de suggestie gewekt dat sprake zou zijn van een aan Balans verbonden onderneming. Tot slot oordeelt de rechtbank dat Zuiver het merk "Balans" op haar website heeft gebruikt. Omdat hier geen toestemming voor is gegeven, is er ook sprake van een inbreuk op Balans' merkenrecht.

IEF 21203

Geen sprake van handelsnaam- en merkenrechtinbreuk

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 jun 2022, IEF 21203; ECLI:NL:GHARL:2022:4909 (Vackracht tegen Kracht Recruitment), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-handelsnaam-en-merkenrechtinbreuk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2022, IEF 21203; ECLI:NL:GHARL:2022:4909 (Vackracht tegen Kracht Recruitment) Kracht Recruitment drijft sinds 2011 vanuit haar vestiging in Arnhem een landelijk actieve onderneming in onder meer arbeidsbemiddeling. Kracht Recruitment biedt haar diensten aan via het internet en maakt daarbij onder meer gebruik van de website www.vanuitkracht.nl. Verder heeft Kracht Recruitment een tweetal beeldmerken met woordelementen ingeschreven bij het BBIE. Op 26 maart 2020 is de onderneming Vackracht opgericht. Vackracht is gevestigd in IJsselmuiden en zij onderneemt activiteiten op het gebied van uitzenden. Ook Vackracht biedt haar diensten aan via het internet en maakt daarbij gebruik van de website www.vackracht.nl. Vackracht maakt gebruik van twee logo's die enigzins lijken op de merken van Kracht Recruitment. Kracht Recruitment stelt dat Vackracht inbreuk maakt op haar handelsnamen “Kracht Recruitment” en “Kracht” en op haar merkrechten. Het hof dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de in het geding centraal staande handelsnamen, en ook niet tussen de merkenrechten van Kracht Recruitment en de logo's van Vackracht. De vorderingen van Kracht Recruitment worden afgewezen.

IEF 21202

HR: NSE als hostingplatform niet aansprakelijk

Hoge Raad 27 jan 2023, IEF 21202; ECLI:NL:HR:2023:94 (Brein tegen NSE), https://ie-forum.nl/artikelen/hr-nse-als-hostingplatform-niet-aansprakelijk

HR 27 januari 2023, IEF 21202, IT 4211; ECLI:NL:HR:2023:94 (Brein tegen NSE) [IEF 20832], [IEF 18372] en [IEF 20039]. De Hoge Raad heeft bij tussenarrest van 5 april 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. Per brief van 29 juni 2021 werd door de griffier van het Hof gevraagd of beantwoording van de vragen van de Hoge Raad nog nodig was met het oog op het Youtube en Cyando­-arrest. Van Peursem concludeerde in zijn conclusie tot vernietiging en verwijzing in het principale cassatieberoep wegens het slagen van een motiveringsklacht en tot verwerping van het incidentele cassatieberoep. Na 14 jaar procederen van NSE tegen Stichting Brein, is het geschil eindelijk definitief beslist. Het eindoordeel van de Hoge Raad is dat NSE geen auteursrechtinbreuk maakt en niet aansprakelijk is voor hetgeen zijn gebruikers doen. Het hof heeft namelijk terecht geoordeeld dat NSE zich kan beroepen op de vrijstellingen van respectievelijk art. 6:196c lid 1 (mere conduit) en lid 4 (hosting) BW. Verder is er geen sprake van een mededeling aan het publiek aan de kant van NSE. Zie de bijgevoegde rechtsoverwegingen voor de uitgebreide motivering van de Hoge Raad.

IEF 21201

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Ontschrijving, onttekening en ontkenning

In de Volkskrant van vrijdag 27 januari signaleert een hogeschooldocent terecht dat door het gebruik van chatbots als ChatGPT na de ontlezing nu de ‘ontschrijving’ dreigt. Dat klopt. Plaatjesrobot Dall-E zal leiden tot meer ‘onttekening’ en ‘ontfotografering’. Als ‘creatief’ schrijven of plaatjes maken aan de computer kan worden overgelaten zal dit in toenemende mate gebeuren en is daar minder werk voor mensen. Het is inderdaad de vraag hoe wij hier in de samenleving en het onderwijs mee omgaan.

IEF 21205

Actualiteiten Privacyrecht - Jurisprudentie en handhaving | Woensdag 8 maart 2023

Het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht van deLex maakt een doorstart, en hoe!

Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof) geven u in twee uur tijd een actueel en compleet overzicht van relevante rechtspraak inzake privacyrecht, persoonsgegevens en handhaving.

Datum: woensdag 8 maart 2023
Tijd: 15.00 - 17.15 uur
Accreditatie: 2 PO punten
Locatie: Circl, Gustav Mahlerplein 1B

Schuift u ook aan? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl

IEF 21199

Toespraak Ellen Gevers - Science Fiction werd Science Fact; tijd voor een virtuele merkenstrategie

IE-diner 26 januari 2023 - toespraak Ellen Gevers (Knijff)

Zal het volgende IE-diner gehouden worden in de metaverse? Hoewel die kans (nog) niet zo groot is, wordt de kans dat de metaverse een rol zal gaan spelen voor het merkenrecht steeds groter. In onderstaande toespraak, zoals deze is uitgesproken door Ellen Gever (Knijff) tijdens het IE-diner van 26 januari 2023, is zij nader in gegaan op de vraag op welke wijze het merkenrecht en de metaverse met elkaar van doen hebben. 

IEF 21198

Eis tot zekerheidstelling

Rechtbank Den Haag 20 jan 2023, IEF 21198; ecli:NL:RBDHA:2023:547 (OBO tegen Kubus), https://ie-forum.nl/artikelen/eis-tot-zekerheidstelling

Rechtbank Den Haag 20 januari 2023, IEF 21198; ECLI:NL:RBDHA:2023:547 (OBO tegen Kubus) In kort geding vordert OBO dat het Kubus verboden wordt inbreuk te maken op het geregistreerde Gemeenschapsmodel. OBO legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Kubus inbreuk maakt op het model. Kubus vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis OBO beveelt om overeenkomstig artikel 224 Rv zekerheid te stellen ter hoogte van € 26.676,-. OBO is een partij zonder woon- of verblijfplaats in Nederland en is daarom volgens artikel 224 lid 1 Rv verplicht zekerheid te stellen. De voorzieningenrechter beslist dat OBO zekerheid moet stellen van €26.676,- en geeft OBO de keuze tussen persoonlijke of zakelijke zekerheid, waarbij de aangeboden zekerheid zodanig moet zijn dat de vordering behoorlijk gedekt is en dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. OBO biedt aan zekerheid te stellen door middel van het storten van een bedrag op een derdengeldenrekening en Kubus stemt hiermee in onder de voorwaarde dat er bewijs wordt geleverd van deze storting.

IEF 21197

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

IE-Diner 26 januari 2023

Het IE-diner 2023 zit erop! En wat was het goed iedereen weer te zien onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast hebben wij veel inspIEratie voor het komende jaar mogen opdoen dankzij de vier fantastische sprekers die elk op hun eigen wijze hun toehoorders aan het denken hebben gezet. Voor wie er niet bij kon zijn, maar nu toch benieuwd is naar de inhoud van gisteravond; hierna volgt de toespraak zoals deze door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is uitgesproken. 

Zien we u het volgende IE-diner, donderdag 25 januari 2024 (weer)?

 

IEF 21196

Jaarprogramma deLex 2023

De kop is eraf! Nu het jaar feestelijk is geopend met het IE diner staan we klaar voor de rest van het programma. Met om te beginnen het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht, 'Merkenrecht in de Internationale Praktijk' en op 29 maart het BIE Symposium over het UPC.

IEF 21195

Philips tegen Lidl, of het bewerkte scheerapparaat

23 dec 2022, IEF 21195; ECLI:NL:PHR:2022:1239 (Philips tegen Lidl), https://ie-forum.nl/artikelen/philips-tegen-lidl-of-het-bewerkte-scheerapparaat

HR Conclusie P-G 23 december 2022, IEF 21195; ECLI:NL:PHR:2022:1239 (Philips tegen Lidl) Deze voor het auteursrecht belangrijke zaak gaat in de eerste plaats over auteursrechtelijke bescherming van doorontwikkelde productvormgeving. In het bijzonder staat centraal de vraag of Lidl inbreuk maakt op één of meer auteursrechten op scheerapparaten van Philips. Vervolgens komt het leerstuk van de slaafse nabootsing aan bod.