IEF 22128
11 juli 2024
Uitspraak

Journalistieke vrijheid van Mediahuis moet deels wijken voor de belangen van Pronkjewail

 
IEF 22126
11 juli 2024
Uitspraak

Auteursrechthebbenden kunnen openbaarmaking van liederen ´Bon Tené´ en ´Chula Chula´ door mede-rechthebbende niet verhinderen

 
IEF 22127
11 juli 2024
Uitspraak

IE-klassieker: HR Borsumij/Stenman

 
IEF 22120

HvJ EU: GEMA tegen GL

HvJ EU 20 jun 2024, IEF 22120; ECLI:EU:C:2024:526 (GEMA tegen GL), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-gema-tegen-gl

HvJ EU 20 juni 2024, IEF 22120, IEFbe 3753; ECLI:EU:C:2024:526 (GEMA tegen GL) [IEF 21951] GEMA vordert schadevergoeding van GL, de exploitant van een gebouw met 18 appartementen. GL levert in de appartementen namelijk televisietoestellen die zijn uitgerust met een binnenantenne die signalen kan opvangen en uitzendingen (van muziek) kan verzorgen in de appartementen. Het Amtsgericht Potsdam (lokale rechtbank, Potsdam), de verwijzende rechter, twijfelt of een dergelijke praktijk een mededeling aan het publiek is in de zin van de InfoSoc-Richtlijn en legt de kwestie voor aan het Hof. Het Hof merkt op dat dat de exploitant van het appartementencomplex opzettelijk een tussenkomst doet om zijn klanten toegang te geven tot de uitzendingen. Deze ‘handeling van mededeling’ is tevens van winstgevende aard. Het Hof oordeelt verder dat de huurders worden aangemerkt als een 'publiek', aangezien zij samen een onbepaald aantal potentiële ontvangers vormen. Het Hof concludeert dat het begrip 'mededeling aan het publiek' ook betrekking heeft op een verhuurder van een appartementencomplex die opzettelijk televisies met een binnenantenne beschikbaar stelt aan de huurders waarmee signalen kunnen worden opgepikt en uitzendingen kunnen worden bekeken, mits de huurders als een 'nieuw publiek' worden beschouwd.

IEF 22086

Uitnodiging oratie Charlotte Vrendenbarg

Middels deze weg willen we u uitnodigen voor een bijzondere academische plechtigheid. Professor Charlotte Vrendenbarg, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zal op vrijdag 5 juli 2024 haar inaugurele rede uitspreken. Met haar leeropdracht Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht, zal zij spreken over een zeer actueel en belangrijk thema:

"Duurzaamheid via IE: nog een wereld te winnen"

De ceremonie begint om 15.45 uur in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP te Nijmegen. Aansluitend is er een receptie waar we samen kunnen napraten en een toast uitbrengen. Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn? Geen zorgen, de oratie is ook te volgen via een livestream. Voor informatie over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden op de Universiteitscampus kunt u terecht op de website van Radboud Universiteit.

IEF 22117

Behandeling van intrekkingsprocedure voor het UPC hoeft niet te worden opgeschort

Unified Patent Court (UPC) 28 mei 2024, IEF 22117; (Carrier Corporation tegen BITZER Electronics), https://ie-forum.nl/artikelen/behandeling-van-intrekkingsprocedure-voor-het-upc-hoeft-niet-te-worden-opgeschort

UPC CoA 28 mei 2024, IEF 22117; UPC_CoA_22/2024 (Carrier Corporation tegen BITZER Electronics). In deze zaak tussen Carrier Corporation, appellant, en BITZER Electronics, verweerder, verzoekt appellant het UPC om een intrekkingsprocedure tussen partijen op te schorten. Appellant heeft een octrooi en verweerder heeft een bezwaarschrift tegen dit octrooi ingediend bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). Daarnaast heeft verweerder herroeping van conclusie 1 van het octrooi gevorderd bij het UPC. Op grond van artikel 33, lid 10, van de UPC Agreement, in combinatie met Rule 295 (a) RoP kan een rechter van het UPC de behandeling van de intrekkingsprocedure opschorten als er ook al een zaak aanhangig is bij het EOB en wanneer er een snelle beslissing van het EOB kan worden verwacht.

IEF 22115

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Jacintha van Dorp, Van Kaam.

Moderatie op forum AVROTROS valt onder journalistieke exceptie AVG

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 jun 2024, IEF 22115; ECLI:NL:GHARL:2024:4238 (Verzoeker tegen Avrotros), https://ie-forum.nl/artikelen/moderatie-op-forum-avrotros-valt-onder-journalistieke-exceptie-avg

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 juni 2024, IEF 22115, IT 4574; ECLI:NL:GHARL:2024:4238 (Verzoeker tegen Avrotros). Het programma Radar van AVROTROS heeft naast tv-uitzendingen en diverse social media-kanalen, ook een website met een discussieforum. Deze zaak draait om dat forum. Via het forum kunnen gebruikers ideeën met elkaar uitwisselen en doorpraten over de uitzendingen. Het forum wordt beheerd en gemodereerd door moderators van AVROTROS. Een gebruiker van het forum heeft een inzageverzoek gedaan op basis van de AVG, dat betrekking heeft op moderatie op het forum. AVROTROS is van mening dat zij daarvoor een beroep kan doen op de journalistieke exceptie en niet aan het inzageverzoek hoeft te voldoen.

IEF 22116

Hanshow maakt geen inbreuk op octrooi van VusionGroup op elektronische schaplabels

Unified Patent Court (UPC) 13 mei 2024, IEF 22116; (VusionGroup tegen Hanshow), https://ie-forum.nl/artikelen/hanshow-maakt-geen-inbreuk-op-octrooi-van-vusiongroup-op-elektronische-schaplabels

UPC CoA 13 mei 2024, IEF 22116; UPC_CoA_1/2024 (VusionGroup tegen Hanshow). VusionGroup heeft een octrooi op elektronische schaplabels voor bijvoorbeeld in winkels. Volgens VusionGroup maakt Hanshow met haar elektronische schaplabels inbreuk op haar octrooi. Het Hof in Eerste Aanleg was er niet van overtuigd dat de producten inbreuk maakten op het octrooi. Het Hof van Beroep van het UPC oordeelt ook dat geen sprake is van inbreuk.

IEF 22113

Gerecht verwerpt vordering Société du Tour de France, geen verwarringsgevaar of oneerlijk voordeel

Gerecht EU (voorheen GvEA) 12 jun 2024, IEF 22113; ECLI:EU:T:2024:377 (Société du Tour de France tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-verwerpt-vordering-societe-du-tour-de-france-geen-verwarringsgevaar-of-oneerlijk-voordeel

Gerecht EU 12 juni 2024, IEF 22113, IEFbe 3752; ECLI:EU:T:2024:377 (Société du Tour de France tegen EUIPO). Société du Tour de France verzoekt bij het Gerecht om nietigverklaring van de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO van 11 juli 2022. In 2017 diende FitX Beteiligungs GmbH een aanvraag in voor een beeldmerk voor Tour de X, hierboven afgebeeld. Société du Tour de France diende hiertegen oppositie in, op basis van de oudere merken van TOUR DE FRANCE, waaronder Het Franse woordmerk dat al in 1986 ingediend werd, en EU woordmerken en figuratieve merken (eveneens hierboven afgebeeld). Société du Tour de France beroept zich voor het Gerecht op inbreuk op art. 8 lid 1 onder b en art. 8 lid 5 van verordening nr. 207/2009. Er zou volgens Société du Tour de France sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de merken en een risico op oneerlijk voordeel getrokken uit het gebruik van het FitX Beteiligungs-merk. Daarnaast betoogt Société du Tour de France ook dat de Kamer van Beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met hun argumenten en bewijzen. 

IEF 22114

Hugues Derème nieuwe Directeur-Generaal van BOIP

Hugues Derème is per 1 juli 2024 de nieuwe Directeur-Generaal van BOIP (het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Hugues Derème volgt de huidige Directeur-Generaal Ragnar Gustafsson op. De benoeming is voor vijf jaar, conform een bestuursmodel dat van 2019 in kracht is geworden.

Hugues heeft een graad in de rechten van de Université Catholique de Louvain (UCL), België, een postdoctorale graad in economisch recht van de Vrije Universiteit te Brussel, België, en een Master in Business Administration (MBA) van de Universiteit van San Diego, Californië, VS. Hij werkte zes jaar als advocaat en was lid van de Brusselse balie. Daarna maakte hij de overstap naar de commerciële wereld en trad hij als Managing Director in dienst bij een bedrijf dat wereldwijd actief is in de productie en verkoop van promotionele artikelen. Hugues was sinds 2008 adjunct-directeur-generaal bij BOIP. In deze functie stond hij aan het hoofd van de afdeling Operations (merken, modellen, i-DEPOTs) en de afdeling Legal & International Affairs. Hierbij was hij ook verantwoordelijk voor de herziening en aanpassing van de Benelux-wetgeving en internationale en Europese samenwerking. Hugues is al jaren een bekend en gewaardeerd gezicht in de wereld van intellectuele eigendom. Hij is lid van AIPPI, ECTA en BMM en lid van de redactiecommissie van ICIP-L'Ingénieur Conseil / Intellectual Property.

Voor meer informatie verwijzen we naar dit artikel op de BOIP website.

IEF 22112

Vordering tot afgifte ter vernietiging van namaak-Belvedere toegewezen

Rechtbank Den Haag 20 jun 2024, IEF 22112; ECLI:NL:RBDHA:2024:9645 (Polmos tegen Global Beverages), https://ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-afgifte-ter-vernietiging-van-namaak-belvedere-toegewezen

Rb. Den Haag 20 juni 2024, IEF 22112; ECLI:NL:RBDHA:2024:9645 (Polmos tegen Global Beverages). POLMOS ZYRARDÓW SP. ZO. O. (hierna: Polmos) is merkhoudster van het wodkamerk Belvedere. In die hoedanigheid heeft zij beslag gelegd conservatoir op circa 30.000 flessen, die het Belvedere merk zonder haar toestemming zouden weergeven. De flessen staan onder het toezicht van een expeditie- en opslagbedrijf in Nederland. Van de flessen blijken er 7.200 toe te behoren aan Global Beverage: een distributeur in Italië van onder meer dranken. De flessen zouden zijn nagemaakt, aldus Polmos.

IEF 22110

Verzoek tot wijziging proceduretaal bij UPC

Unified Patent Court (UPC) 17 apr 2024, IEF 22110; (Curio Bioscience tegen 10x Genomics), https://ie-forum.nl/artikelen/verzoek-tot-wijziging-proceduretaal-bij-upc

UPC CoA 17 april 2024, IEF 22110; UPC_CoA_101/2024 (Curio Bioscience tegen 10x Genomics). Curio Bioscience en 10x Genomics zijn twee Amerikaanse bedrijven. Eiser in deze zaak, Curio Bioscience, heeft gevraagd of de proceduretaal kon worden gewijzigd van het Duits naar het Engels. Dit is een verzoek dat is beschreven in artikel 49, lid 5, van de UPC Agreement. Engels is namelijk de taal van het octrooi. In eerste aanleg is dit verzoek afgewezen. De Court of Appeal van het UPC heeft het verzoek wel toegewezen. Het Hof overweegt dat er bij een verzoek om de proceduretaal te wijzigen naar de taal van het octrooi om redenen van billijkheid rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden. Deze moeten in eerste plaats verband houden met het specifieke geval en de positie van partijen, met name de positie van verweerder.