IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21458
1 juni 2023
Uitspraak

HvJ EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

 
IEF 21457
31 mei 2023
Uitspraak

Gerecht EU: Bimbo-merk mag blijven bestaan voor fietsen

 
IEF 21388

Europese Commissie: een meer transparant, effectief en toekomstbestendig octrooirecht

Op 27 april 2023 heeft de Europese Commissie enkele wetsvoorstellen gedaan die ten doel hebben een meer transparant, effectief en toekomstbestendig octrooirecht framewerk tot stand te brengen. De wetsvoorstellen omhelzen nieuwe regels aangaande standaard essentiële octrooien (SEP), de verlening van dwanglicenties voor octrooien in tijden van crisis en de herziening van wetgeving over aanvullende beschermingscertificaten (ABC).

De EC erkent dat merken, ontwerpen, octrooien en data steeds belangrijker zijn in onze huidige economie. Daarnaast bedragen IE-gerelateerde sectoren tegenwoordig 90% van de EU-export. De voorstellen van de EC zullen het Europees octrooi met eenheidswerking – die vanaf 1 juni 2023 in werking zal treden – verder aanvullen.

IEF 21387

HvJ EU: eiser dient bewijsmateriaal te overleggen om houderschap IE-rechten aan te tonen

27 apr 2023, IEF 21387; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-eiser-dient-bewijsmateriaal-te-overleggen-om-houderschap-ie-rechten-aan-te-tonen

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21387, IEFbe 3643; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor) Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Castorama Polska en Knor. TB verkoopt als natuurlijk persoon siervoorwerpen via haar online winkels. Zij verkoopt machinaal door haar gemaakte reproducties met een ongecompliceerde grafische vormgeving. Twee van deze reproducties worden zonder haar toestemming verkocht in de winkels van Castorama. Laatstgenoemde krijgt deze aangeleverd door Knor. TB maant Castorama aan de inbreuken op het auteursrecht te staken. Castorama betwist dat de reproducties van TB als auteursrechtelijke werken kunnen worden aangemerkt.

IEF 21386

HvJ EU: toestemming verlenen licentie geregeld door nationaal recht

HvJ EU 27 apr 2023, IEF 21386; ECLI:EU:C:2023:357 (Legea), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-toestemming-verlenen-licentie-geregeld-door-nationaal-recht

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21386; IEFBe 3642; ECLI:EU:C:2023:357 (Legea) Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Legea. De vier houders van het nationale en gemeenschapsmerk Legea hadden een exclusieve licentie voor het gebruik van dit merk verleend aan Legea S.r.l. Jaren later gaf VW echter te kennen de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Het merk is desondanks in gebruik gebleven.

IEF 21384

Anne Marie Verschuur joins De Brauw

De Brauw Blackstone Westbroek are thrilled to announce that Anne Marie Verschuur will join them as partner in their IP practice. De Brauw Blackstone Westbroek welcomes a renowned expert in the IP, Life Sciences, and Tech sectors, ensuring that their clients continue to receive the best IP advice as their practice continues to develop and prepare for upcoming matters in the Unified Patent Court (UPC).

Anne Marie Verschuur previously co-headed the international IP practices and was part of the Life Sciences team at NautaDutilh. She is nationally and internationally recognised as a renowned expert in her field, with a special focus in patent law. Anne Marie has co-authored and co-edited the leading publication 'Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht'. She was an international board member for AIPPI, where she was Reporter General from 2020 until 2022.

Lees verder >>

IEF 21383

Nutri-Score wordt vrijwillig keuzelogo in Nederland

Modellenrecht. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft in een Kamerbrief laten weten dat de Nutri-Score in Nederland wordt ingevoerd als vrijwillig voedselkeuzelogo. De Nutri-Score is een hulpmiddel voor consumenten om binnen een productcatogorie eenvoudig te kiezen voor het gezondere product. Het logo vat de informatie over de voedingswaarde van het product samen door middel van een letter en een kleur. Hierdoor zijn consumenten beter in staat om producten met elkaar te vergelijken, waarbij het doel is dat de consument bewust wordt van gezondere voedselkeuzes. 

IEF 21382

Oppositie van Boom slaagt niet

BBIE 24 apr 2023, IEF 21382; (Boom tegen Boomer), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-van-boom-slaagt-niet

BBIE 24 april 2022, IEF 21382; Zaaknr. 2017943 (Boom tegen Boomer) Het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft geoordeeld over de oppositie tegen de inschrijving van het woordmerk 'Boomer'. Boom, de opposant, baseert de oppositie op haar twee oudere woord-/beeldmerken 'Boom', waarvan zij houder is.

IEF 21381

Actualiteitenlunch Reclamerecht | woensdag 21 juni

Kort, krachtig en to the point: de jaarlijkse Actualiteitenlunch Reclamerecht staat deze keer ingepland op woensdag 21 juni.  In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

IEF 21380

Uitspraak ingezonden door Jordi Bierens, Pels Rijcken

Benelux-Gerechtshof bevestigt doorhaling BBIE

BenGH 18 apr 2023, IEF 21380; (UBO tegen KvK ), https://ie-forum.nl/artikelen/benelux-gerechtshof-bevestigt-doorhaling-bbie

Het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin UBO ("ultimate beneficial owner") een verzoekschrift heeft ingediend tot vernietiging van de eerdere beslissing van het Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

IEF 21379

Uitspraak ingezonden door Jos Klaus, Leeway

Baidu vordert succesvol doorhaling op basis van kwade trouw

BBIE 2 feb 2023, IEF 21379; (Baidu tegen Baidu Europe), https://ie-forum.nl/artikelen/baidu-vordert-succesvol-doorhaling-op-basis-van-kwade-trouw

In 2022 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in vier zaken besloten tot doorhaling van verschillende Benelux-merkinschrijvingen van het woordmerk 'BAIDU' van Baidu Europe (zie IEF 21289). De vorderingen van Baidu in deze zaken zijn steeds gebaseerd op het standpunt dat Baidu Europe het merk 'BAIDU' niet 'normaal gebruikt' voor de relevante waren en diensten waarvoor het betwiste merk zou zijn geregistereerd (onder andere papier, boeken, financiële dienstverlening en telecommunicatiediensten). De aanvraag van Baidu Europe zou hierdoor te kwader trouw zijn ingediend. 

IEF 21378

Uitspraak ingezonden door David Mulder, TaylorWessing

Hoge Raad oordeelt in het belang der wet

Hoge Raad 21 apr 2023, IEF 21378; ECLI:NL:HR:2023:658 (Cassatie in belang der wet), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-oordeelt-in-het-belang-der-wet

In 2019 is een uitspraak met een brief ingezonden naar aanleiding van de beschikking van de rechtbank Den Haag van 26 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:15092, over het al dan niet willen verstrekken van informatie over lopende procedures, [IEF 18857] en [IEF 18858]. Bij de ingezonden brief is destijds aangegeven de zaak voor te dragen voor een cassatie in het belang der wet.

Op 8 december 2021 heeft de Commissie cassatie besloten om de kwestie voor te dragen bij de Procureur-Generaal (P-G) bij de Hoge Raad, [IEF 20499]. De rechtsvraag die de Commissie voorstelde luidde: "Zijn gerechten [...] verplicht om informatie over lopende procedures [...] aan derden te verstrekken?". De P-G heeft dit advies overgenomen, waarna de P-G op 3 juni 2022 een vordering tot cassatie in het belang der wet instelde.