IEF 21439
23 mei 2023
Artikel

Vacature(s) docent IE in Leiden (0,1 - 0,8)

 
IEF 21458
1 juni 2023
Uitspraak

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

 
IEF 21457
31 mei 2023
Uitspraak

Gerecht EU: Bimbo-merk mag blijven bestaan voor fietsen

 
IEF 21418

Europees Parlement stemt voor groen wetsvoorstel

Het Europees Parlement heeft steun betuigd aan nieuwe wetgeving inzake greenwashing en duurzame producten. In een plenaire vergadering heeft het voorstel voor een nieuwe richtlijn brede goedkeuring gekregen. Het hoofddoel van de richtlijn is om consumenten te helpen bij het maken van mileuvriendelijke keuzes en het aanmoedigen van bedrijven om meer duurzame producten aan te bieden. 

IEF 21417

Uitspraak ingezonden door: Reindert van der Zaal, Michiel Coops en Else Groen, Kennedy van der Laan

Voorzieningenrechter wijst vorderingen hondenfokster af

Rechtbank Limburg 20 apr 2023, IEF 21417; ECLI:NL:RBLIM:2023:2700 (Eiseres tegen Meta), https://ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-vorderingen-hondenfokster-af

Rechtbank Limburg 1 mei 2023, IEF 21417; ECLI:NL:RBLIM:2023:2700 (Eiseres tegen Meta) De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een kort geding over de inbreuk van auteursrechten en de vrijheid van meningsuiting. De eiseres in de zaak is een fokster en verkoper van Pomeranian honden met een stamboom. De gedaagde in deze zaak is Meta Platforms, de organisatie die Facebook host en exploiteert. Facebook is een dienst die gebruikers in staat stelt om pagina's te maken waarop haar leden opmerkingen kunnen plaatsen. De eiseres heeft Meta in 2021 geïnformeerd over publicaties van derden op Facebook die volgens haar onterecht en onjuist zijn. De eiseres heeft Meta gesommeerd om deze publicaties te verwijderen en de identificerende gegevens van de daders te verstrekken. 

IEF 21416

Artikel ingezonden door: Anne-Fleur Filemon en Jellien Roelofs

Aan de slag met de Code voor Duurzaamheidsreclame: een goed begin is het halve werk!

De verwachting is dat het aantal klachten over duurzaamheid bij de Reclame Code Commissie (hierna: RCC) in de komende jaren niet zal afnemen. Integendeel. Er is een exponentiele groei van de aandacht voor duurzaamheid, duurzame milieuclaims en greenwashing en vanuit Europa klinkt de roep om bescherming van de consument tegen misleidende duurzaamheidsclaims. Dergelijke claims worden gereguleerd door regelgeving op het gebied van Oneerlijke Handelspraktijken en de interpretatie daarvan door de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) in de Leidraad Duurzaamheidsclaims (hierna ook: Leidraad). In deze Leidraad geeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) een aantal vuistregels en voorbeelden die bedrijven kunnen helpen bij het formuleren van hun duurzaamheidsclaims. Als zulke claims in reclame voorkomen, is ook de zelfregulering van de NRC en MRC/CDR van toepassing.

 

IEF 21415

Conclusie A-G HvJ EU: De bevoegdheid van collectieve beheersorganisaties

HvJ EU 11 mei 2023, IEF 21415; ECLI:EU:C:2023:400 (Kopiosto tegen Finland ), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-hvj-eu-de-bevoegdheid-van-collectieve-beheersorganisaties

Conclusie AG HvJ EU 11 mei 2023, IEF 21515, IEFbe 3652; ECLI:EU:C:2023:400 (Prejudiciële verwijzing) Advocaat-Generaal Szpunar geeft in zijn conclusie antwoord op een drietal prejudiciële vragen die zijn gesteld aan het Hof van Justitie (hierna: het Hof). De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een zaak tussen Kopiosto en Telia Finland. Kopiosto is een collectieve beheersorganisatie die auteursrechthouders vertegenwoordigt en erkend is door het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur om verruimde licenties te verlenen. Telia Finland (hierna: Telia) is een bedrijf dat een kabeltelevisienet exploiteert en signalen van binnenlandse televisiezenders doorgeeft voor openbare ontvangst.

IEF 21414

BBIE wijst oppositie gedeeltelijk toe in zaak tussen consultancy bedrijven

BBIE 8 mei 2023, IEF 21414; (ALTOPARTNERS tegen VIALTO PARTNERS), https://ie-forum.nl/artikelen/bbie-wijst-oppositie-gedeeltelijk-toe-in-zaak-tussen-consultancy-bedrijven

BBIE 8 mei 2023, IEF 21414; Beslissing oppositie 2017983 (ALTOPARTNERS tegen VIALTO PARTNERS) Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft uitspraak gedaan in een oppositiezaak tussen twee consultancybedrijven. Op 30 december 2020 heeft VIALTO PARTNERS een merkaanvraag ingediend, waar ALTOPARTNERS op 14 april 2022 oppositie tegen heeft ingediend. De oppositie is gebaseerd op het feit dat beide merken de term 'partners' bevatten en dat beide bedrijven dezelfde soort diensten verlenen. De opposant voert in deze zaak daarom een lijst aan met dienstenklassen van de verweerder, die identiek zouden zijn aan de aangeboden diensten van de opposant, met als doel om het merk van de verweerder voor de identieke diensten uit te schrijven. 

IEF 21413

IE-studenten opgelet: 5 wordt 4 na herbeoordeling masterscriptie

Raad van State 10 mei 2023, IEF 21413; ECLI:NL:RVS:2023:1816 (Appellant tegen het college), https://ie-forum.nl/artikelen/ie-studenten-opgelet-5-wordt-4-na-herbeoordeling-masterscriptie

Raad van State 10 mei 2023, IEF 21413; ECLI:NL:RVS:2023:1816 (Appellant tegen het college) Bestuursrecht. Levert een herbeoordeling van je (IE-)masterscriptie altijd een hoger cijfer op? In deze zaak komt een student die de master Internet, Intellectuele eigendom en ICT aan de Vrije Universiteit (VU) volgt op tegen een door hem behaald cijfer voor zijn masterscriptie. Zijn toenmalige examinator had de scriptie beoordeeld met het cijfer 5. Tegen deze beoordeling had de student administratief beroep ingesteld bij het college. Na een schikkingsgesprek zijn partijen tot een overeenstemming gekomen. Een docent van de Rijksuniversiteit Groningen werd de vraag voorgelegd of de scriptie van de desbetreffende student voldoende potentie had om binnen vier weken tot een voldoende te kunnen leiden. De docent antwoordde ontkennend. Daarmee bleef het cijfer 5 staan.

IEF 21385

CIER-congres: De toekomst van het EU modellenrecht

Welke kant gaat het EU modellenrecht op? Op 28 november publiceerde de Europese Commissie de Design Package om het modellenrecht te moderniseren. De package bevat voorstellen voor een nieuwe Modellenrichtlijn en Modellenverordening, waarin o.a. het modelbegrip wordt uitgebreid zodat de bescherming van digitale modellen mogelijk wordt. Daarnaast worden beperkingen toegevoegd voor bijvoorbeeld refererend gebruik, citaat en parodie. En ook los van de Design Package rijzen vragen omtrent de toekomst van het modellenrecht – denk aan de implicaties van artificiële intelligentie (AI).  

IEF 21272

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair!

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

IEF 21409

Benelux Merkencongres 2023 - 28 september

, IEF 21409; https://ie-forum.nl/artikelen/benelux-merkencongres-2023-28-september

Heeft u de datum al genoteerd? Het jaarlijkse Benelux Merkencongres van deLex vindt dit jaar weer plaats ná de zomer, op donderdag 28 september 2023. Met dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (EUR, De Brauw Blackstone Westbroek) en Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird).

IEF 21412

Ingezonden door: Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Dirk Visser: Auteurschap moet worden aangetoond

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een uitspraak van het Hof van Jusitie van 27 april 2023 (zie ook IEF 21387). Deze uitspraak behandelt een Poolse zaak waarbij de vraag centraal staat wie de auteursrechthebbende is van posters met korte zinnen en eenvoudige grafische vormgeving (zie bovenstaande afbeelding). Het Hof concludeert in haar arrest dat een persoon die beweert auteursrechthebbende te zijn, "alle beschikbare redelijke bewijsstukken moet overleggen waarmee de rechter voldoende zekerheid kan krijgen dat hij de houder van dat recht is."