IEF 21683
26 september 2023
Uitspraak

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

 
IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 21679
25 september 2023
Uitspraak

Inbreuk op TOPLAB merken

 
IEF 21640

Inschrijving beeldmerk 'M' tegengehouden

EUIPO - OHIM 28 aug 2023, IEF 21640; (M BAR/M), https://ie-forum.nl/artikelen/inschrijving-beeldmerk-m-tegengehouden

EUIPO 28 augustus 2023, IEF 21640; Oppositienr. B 3 165 519 (M BAR/M) In deze zaak buigt het EUIPO zich over de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen het woordmerk ‘M BAR’, dat wordt gehouden door Restaurante La Maquina (hierna: opposant) en het aangevraagde beeldmerk dat Metropolitan Gaming Holdco (hierna: verweerder) wil laten registreren. Het beeldmerk van aanvrager is een witte M, in een bronzen tandwiel. Opposant stelt dat de merken dermate overeenkomen dat er verwarringsgevaar tussen de merken te duchten valt. De merken van opposant en verweerder zijn beide aangevraagd voor dienstverlening met betrekking tot horeca. 

IEF 21641

Amerikaanse federale rechter: Menselijke betrokkenheid vereist voor auteursrecht

Uitspraken uit de Verenigde Staten 18 aug 2023, IEF 21641; (Thaler v. Perlmutter), https://ie-forum.nl/artikelen/amerikaanse-federale-rechter-menselijke-betrokkenheid-vereist-voor-auteursrecht

United States District Judge 18 augustus 2023, IEF 21641, IEFbe 3688 (Thaler v. Perlmutter) Artificial intelligence nieuws uit de Verenigde Staten: In de zaak Thaler v. Perlmutter doet voor het eerst een federale rechter uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van een door AI gemaakt werk. Thaler is de ontwikkelaar van een AI systeem dat ertoe in staat is om visuele kunst te produceren. Dit systeem noemt hij de "Creativity Machine". Het systeem heeft het werk wat hierboven is afgebeeld geproduceerd, genaamd "A Recent Entrance to Paradise". Thaler heeft vervolgens geprobeerd om dit werk te registeren bij het Copyright Office, waarbij hij heeft aangegeven dat de "Creativity Machine" de eigenaar is van het werk. Hierop heeft het Copyright Office de aanvraag afgewezen wegens gebrek aan menselijk makerschap. Ook na een herbeoordeling werd het verzoek van Thaler afgewezen. Tegen deze beslissing komt Thaler in beroep bij de federale rechter.

IEF 21639

Barco veroordeeld tot proceskosten in hoger beroep

Hof Den Haag 18 jul 2023, IEF 21639; ECLI:NL:GHDHA:2023:1594 (Barco/Kindermann), https://ie-forum.nl/artikelen/barco-veroordeeld-tot-proceskosten-in-hoger-beroep

Gerechtshof Den Haag 18 juli 2023, IEF 21639; ECLI:NL:GHDHA:2023:1594 (Barco/Kindermann) In eerste aanleg in de zaak tussen Barco en Kindermann heeft de rechtbank vastgesteld dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Barco (zie IEF 19951). In deze zaak trekt Barco haar vorderingen in hoger beroep in. Het hof kijkt daarom naar de hoogte van de proceskosten die Barco als eisende partij aan Kindermann moet vergoeden. Barco meende dat Kindermann inbreuk maakte op haar octrooi en vorderde daarom in eerste aanleg een inbreukverbod. Dit verbod is afgewezen door de rechtbank. Ten tijde van het hoger beroep heeft de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau het octrooi van Barco herroepen, waarop Barco haar vorderingen heeft ingetrokken.

IEF 21637

Appellant laat na inbreuk op auteursrecht te stellen en onderbouwen

Hof Den Haag 16 mei 2023, IEF 21637; ECLI:NL:GHDHA:2023:1601 (Appellant/Verweerder), https://ie-forum.nl/artikelen/appellant-laat-na-inbreuk-op-auteursrecht-te-stellen-en-onderbouwen

Gerechtshof Den Haag 16 mei 2023, IEF 21637; ECLI:NL:GHDHA:2023:1601 (Appellant/Verweerder) Vervolg op een eerdere zaak (zie IEF 20492). In het hoger beroep dat appellant heeft ingesteld, moet het hof een oordeel geven over de vraag of verweerder verantwoordelijk is voor verspreiding van een aantal foto’s in een folder. Appellant, die tuinen ontwerpt en de foto’s van deze ontwerpen op zijn website zet, heeft het auteursrecht op die foto’s. Verweerder is een hoveniersbedrijf. Appellant beticht verweerder van het verspreiden van deze foto’s, door ze in een folder op te nemen en deze te verspreiden. Verweerder betwist dat deze folder van hem afkomstig is. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van appellant afgewezen, wegens een gebrek aan onderbouwing dat de betreffende folder van verweerder afkomstig is.

IEF 21636

Gedeeltelijke nietigheid octrooi voorkomt inbreuk

Rechtbank Den Haag 26 jul 2023, IEF 21636; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edward Lifesciences/Meril c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-nietigheid-octrooi-voorkomt-inbreuk

Rechtbank Den Haag 26 juli 2023, IEF 21636, LS&R 2202; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edwards Lifesciences/Meril c.s.) Edwards Lifesciences (Hierna: Edwards) is een onderneming werkzaam op het gebied van prothetische hartkleppen. Zij houdt een octrooi voor een zogenaamde ballonkatheter. Op basis van dit octrooi heeft Edwards de  douane gevraagd om enkele goederen - enkele protheses onder de naam ‘Navigator’ en ‘Myval THV’ - van Meril, bestemd voor Angiocare, vast te houden. Edwards meende namelijk dat er sprake was van inbreuk op haar octrooi. Gedaagden Angiocare en Meril worden hierna gezamenlijk als Meril c.s. aangeduid. Edwards vordert een inbreukverbod voor Meril c.s.,stellend dat zij inbreuk maakt op haar octrooi. Meril c.s. betoogt dat haar goederen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat het octrooi daarbij nietig is.

IEF 21634

Gedaagde had zich te vergewissen over bestaan Thuiskopie

Rechtbank Den Haag 19 jul 2023, IEF 21634; ECLI:NL:RBDHA:2023:10423 (Stichting de Thuiskopie/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-had-zich-te-vergewissen-over-bestaan-thuiskopie

Rechtbank Den Haag 19 juli 2023, IEF 21634; ECLI:NL:RBDHA:2023:10423 (Stichting de Thuiskopie/Gedaagde) In deze zaak vordert Stichting Thuiskopie betaling van haar facturen van gedaagde en inzage in diens administratie. Gedaagde is een eenmanszaak die telefoons en tablets importeert en in Nederland verkoopt. Nadat gedaagde opgave van zijn administratie aan Stichting Thuiskopie heeft gedaan, factureert Thuiskopie hem een bedrag. Daarbij merkt Thuiskopie op dat de opgave onvolledig is. Gedaagde heeft niet alle importen genoteerd, nog geldig bewijs gegeven van geëxporteerde gegevensdragers. Thuiskopie legt aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van Stichting Thuiskopie, terwijl zij daar wel de wettelijke plicht toe heeft.

IEF 21633

Belmoca maakt geen inbreuk op octrooi Douwe Egberts

Hof Den Haag 25 jul 2023, IEF 21633; ECLI:NL:GHDHA:2023:1641 (Douwe Egberts/Belmoca), https://ie-forum.nl/artikelen/belmoca-maakt-geen-inbreuk-op-octrooi-douwe-egberts

Gerechtshof Den Haag 25 juli 2023, IEF 21633; ECLI:NL:GHDHA:2023:1641 (Douwe Egberts/Belmoca) In deze zaak stelt Douwe Egberts dat Belmoca met haar Belmio koffiecups inbreuk maakt op twee van haar octrooien die zijn aangevraagd voor drankproductiesystemen. Waar haar vordering tot staking van de inbreuk eerst op één octrooi was gebaseerd, heeft zij in hoger beroep nog een octrooi aan haar vordering ten grondslag gesteld. Belmoca stelt op haar beurt dat zij geen inbreuk maakt, dat de octrooien nietig zijn en dat het toevoegen van het tweede octrooi in strijd met de goede procesorde is.

IEF 21635

Artikel ingezonden door Dirk Visser. 

Geactualiseerde stellingen over AI & IE

Intellectuele eigendom wordt beschermd om menselijke creativiteit en inventiviteit te erkennen, te belonen en (daardoor) te stimuleren. De output van Generatieve Artificial Intelligence lijkt steeds vaker en steeds meer op het resultaat van menselijke creativiteit én maakt gebruik van talloze bestaande werken van menselijke makers. 

IEF 21631

Verwarringsgevaar tussen merk 'ME' en 'Eventhall ME'

BBIE 22 aug 2023, IEF 21631; (Management Events International/Mario Elias), https://ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-merk-me-en-eventhall-me

BBIE 22 augustus 2023, IEF 21613; Oppositienr. 2018239 (Management Events International/Mario Elias) In deze zaak beslist het BBIE over het verwarringsgevaar tussen het woord-/beeldmerk ‘ME’ van Management Events International (hierna: opposant) en het woord-/beeldmerk 'Eventhall me’. De verschillen tussen de twee tekens zijn, volgens opposant, minimaal. Het merk van opposant is het woord ‘me’ in het wit tegen een zwart blok. Het merk van verweerder is het woord ‘me’, met in de rechterbovenhoek het woord ‘eventhall’. Daardoor ontstaat er verwarringsgevaar, nu het woord ‘me’ het dominante element is. Er is daardoor sprake van auditieve en visuele overeenstemming. 

IEF 21632

In memoriam: Ton den Herder

A.G.M. den Herder, Ton

1954-2023

Tot ons verdriet moeten wij u meedelen dat Ton den Herder, oprichter en eigenaar van Merkenbureau Den Herder, recent is overleden.

Ton was met ruim dertig jaar ervaring als merkengemachtigde een echte veteraan in het vak. Hij heeft in zijn werkzame periode met veel plezier een grote verscheidenheid aan cliënten mogen bijstaan. Ton had altijd een frisse blik op lastige juridische situaties en was een zakenman in hart en nieren. De waardevolle zakenrelaties, velen lopend langer dan 20 jaar, brachten een groot plezier in zijn werk.

Ton is in het bijzijn van zijn familie rustig overleden. Hij heeft gestreden tot het einde en alles uit het leven gehaald. Zijn zoon Thomas heeft het familiebedrijf overgenomen en zal de werkzaamheden voortzetten.

Ton zal door velen worden gemist.