IEF 21680
25 september 2023
Uitspraak

Oppositie tegen Sales Kaizen registratie slaagt

 
IEF 21679
25 september 2023
Uitspraak

Inbreuk op TOPLAB merken

 
IEF 21575
22 september 2023
Artikel

Benelux Merkencongres 2023 | donderdag 28 september

 
IEF 21595

Merkengevecht om letter "M"

EUIPO - OHIM 27 jul 2023, IEF 21595; Oppositie Nо. B3131432 (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tegen Monster Energy Company ), https://ie-forum.nl/artikelen/merkengevecht-om-letter-m

European Intellectual Property Office 27 juli 2023, oppositienr. B 3 131 432, IEF 21595 (BMW tegen Monster Energy Company) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (hierna: BMW) heeft oppositie ingediend tegen de inschrijving van het logo van Monster Energy in klasse 12 (voertuigen). De reden hiertoe is dat beide beeldmerken een M bevatten en dit tot verwarring kon leiden indien beide beeldmerken voor voertuigen gebruikt worden, aldus BMW. 

Het EUIPO oordeelt dat het relevante publiek - consumenten - extra goed opletten bij aanschaf van een voertuig. Daar komt bij dat de tekens visueel gezien niet op elkaar lijken. Het concept van een gestileerde letter is grootste overeenkomst tussen de merken. Het enkele overeenkomen van een letter in een beeldmerk is echter op zichzelf niet voldoende om oppositie toe te wijzen: er dienen ook andere aspecten in acht te worden genomen. Het teken van Monster Energy zal slechts door een deel van de consumenten worden opgevat als een stylishe letter "M", maar de rest als puur figuratief zal worden gezien, en dus niet als een letter maar als een klauw-achtig figuur.

Met het bovenstaande in acht genomen oordeelt het EUIPO dat het publiek deze tekens door haar grote oplettendheid en de visuele verschillen tussen de tekens niet met elkaar zal verwarren. De oppositie wordt daarom afgewezen.

IEF 21593

Inbreuk op handelsnaam van eiser

28 jul 2023, IEF 21593; ECLI:NL:RBOVE:2023:2999 (eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-van-eiser

Rechtbank Overijssel 28 juli 2023, IEF 21593, ECLI:NL:RBOVE:2023:2999 (eiser tegen gedaagde) Eiser voert een onderneming die zich bezighoudt met advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie. Eiser heeft de domeinnaam [website 1] geregistreerd. De eenmanszaak van gedaagde exploiteert een in Enter gevestigde onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Gedaagde heeft de domeinnaam [website 2]  geregistreerd. Volgens eiser maakt gedaagde inbreuk op haar handels- en domeinnaam. Zij vordert derhalve gedaagde te gebieden ieder gebruik van de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, alsmede het offline halen en offline houden van de website die gekoppeld is aan de domeinnaam. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat de beide ondernemingen onvoldoende soortgelijk zijn om tot verwarring te leiden en dat dit wordt ondersteund door verschillen in specialisaties en marktsegmenten.

IEF 21594

Uitspraak ingezonden door: Ruud van der Velden en Rik Zagers, Hogan Lovells International LLP

Octrooi op prothetische hartklep wordt deels vernietigd

26 jul 2023, IEF 21594; (Edwards tegen Meril c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/octrooi-op-prothetische-hartklep-wordt-deels-vernietigd

Rechtbank Den Haag 26 juli 2023, zaaknr. C/09/6301 15, IEF 21594 (Edwards tegen Meril c.s.) Het octrooi dat in deze zaak centraal staat, is het octrooi EP 930 van Edwards. Het ziet op montage van een ballonkatheter die een opblaasbare ballon omvat, en van een door middel van een ballon uitzetbare prothese-aortaklep. Edwards stelt dat Meril c.s. inbreuk maakt op EP 930 met de Myval THV, een aortaklepprothese, en de Navigator, een afleversysteem waarmee de aortaklepprothese in het lichaam kan worden geplaatst en geëxpandeerd. In het kader van deze beweerde inbreuk doet Edwards verzoeken bij de douane om vermoedelijk inbreukmakende producten van Meril c.s. vast te houden. Volgens Meril c.s. is EP 930 nietig, omdat het toegevoegde materie zou bevatten, niet nawerkbaar (en plausibel), niet nieuw en niet inventief zou zijn. Zij stelt derhalve oppositie in bij het Europees Octrooibureau. Deze is vervolgens afgewezen door de Oppositieafdeling. Meril c.s. is in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis, maar de Techniche kamer van beroep heeft nog niet beslist.

IEF 21592

Uitingen van hondentrainer Rambam niet onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 jul 2023, IEF 21592; ECLI:NL:RBGEL:2023:4255 (Eiseres/Gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/uitingen-van-hondentrainer-rambam-niet-onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4255, IEF 21592 (Eiseres/Gedaagden) In deze zaak beantwoordt de rechtbank Gelderland de vraag of de uitingen die gedaagde 1, de hondentrainer die eiseres heeft opgeleid, heeft gedaan over beelden die met een verborgen camera zijn gemaakt onrechtmatig zijn tegenover eiseres. Rambam heeft een uitzending gemaakt over misstanden bij hondenscholen, waarbij eiseres beticht wordt van dierenmishandeling. Gedaagde 1 heeft zich tijdens de uitzending negatief uitgelaten over haar handelen. Eiseres vordert schadevergoeding voor de schade die zij stelt te hebben geleden door de uitzending en vordert een rectificatie. 

IEF 21591

AXA wint van AX

BBIE 27 jul 2023, IEF 21591; (AXA/AX Home IMMO), https://ie-forum.nl/artikelen/axa-wint-van-ax

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom 27 juli 2023, oppositienr. 2018228, IEF 21591 (AXA/AX Home IMMO) Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) oordeelt in deze zaak over het verwarringsgevaar tussen de merken van AXA (hierna: opposant) en AX Home IMMO (hierna: verweerder). Opposant beroept zich op haar woord- en beeldmerk (die beiden de woorden 'AXA' bezitten) om de registratie van het woordmerk 'AX HOME' tegen te gaan.

IEF 21590

Geen auteursrecht op beddengoed van LBC

Rechtbank Overijssel 26 jul 2023, IEF 21590; ECLI:NL:RBOVE:2023:2974 (G&G/LBC), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-op-beddengoed-van-lbc

Rechtbank Overijssel 26 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2974, IEF 21590 (G&G/LBC) De rechtbank Overijssel laat zich in deze uitspraak uit over het geschil tussen eiser G&G Sales International B.V. (hierna: G&G) en verweerster Luxury Bedding Company B.V. (Hierna: LBC). Beide partijen verkopen boxsprings en ander beddengoed. G&G verkoopt exemplaren van de Norma-collectie. LBC verkoopt exemplaren uit de Sertra-collectie. G&G verwijt LBC van oneerlijke mededinging, omdat LBC haar klanten benadert omtrent de gestelde inbreuken van G&G. Daarom vordert G&G een verbod voor LBC om zich publiekelijk uit te laten over de Norma-collectie en om zakelijke relaties van G&G te benaderen. Daarnaast vordert G&G schadevergoeding. LBC stelt op haar beurt dat G&G inbreuk maakt op haar auteursrechten, dan wel dat zij zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Daarom vordert zij in reconventie een verbod op deze inbreuk, dan wel slaafse nabootsing. 

IEF 21589

Schending afspraak door Mediahuis Noord leidt niet tot rectificatie

Rechtbank Noord-Nederland 26 jul 2023, IEF 21589; ECLI:NL:RBNNE:2023:2089 (Eisers/Mediahuis Noord), https://ie-forum.nl/artikelen/schending-afspraak-door-mediahuis-noord-leidt-niet-tot-rectificatie

Rechtbank Noord-Nederland 26 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3089, IEF 21589 (Eisers/Mediahuis Noord) In dit kort geding wordt Mediahuis Noord, exploitant van de website sikkom.nl (hierna: Sikkom), door eisers voor de voorzieningenrechter gedaagd. Onderwerp van het geschil is de gesteld onrechtmatige publicatie op Sikkom. Eisers zijn aandeelhouders van de commanditaire vennootschap Pronkjewail Vastgoed Groningen C.V. In enkele publicaties van Sikkom worden zij beschuldigd van frauderen met energielabels. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart in verband met deze fraude. Eisers zijn hierover met Mediahuis Noord in gesprek gegaan. Zij stellen dat Mediahuis Noord in dit gesprek zou hebben toegezegd om de namen van eisers niet meer met fraude in verband te brengen. Eisers vorderen staking van het publiceren van verdere berichten en een rectificatie.

IEF 21588

Intelpro weet aanvrager te weren

EUIPO - OHIM 24 jul 2023, IEF 21588; (Intelpro/Acedes), https://ie-forum.nl/artikelen/intelpro-weet-aanvrager-te-weren

Bureau voor Intellectueel Eigendom van Europa 24 juli 2023, oppositienr. B 2 173 717, IEF 21588 (Intelpro/Acedes) In deze zaak kijkt het Bureau voor Intellectueel Eigendom van Europa (hierna: EUIPO) naar het verwarringsgevaar tussen de merken van Intelpro (hierna: opponent) en Acedes (hierna: aanvrager). Beide merken bezitten de gestileerde letters 'AC'. 

IEF 21585

Ingezonden door Pierre-Yves Thoumsin, Prioux Culot + Partners

Merk te kwader trouw geregistreerd

EUIPO - OHIM 14 jul 2023, IEF 21585; (Nooraya Egypt/Marc Voet), https://ie-forum.nl/artikelen/merk-te-kwader-trouw-geregistreerd

Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie 14 juli 2023, Oppositienr. C 53 282, IEF 21585 (Nooraya Egypt/Marc Voet) In deze zaak kijkt het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO) naar de vraag of een merk van Marc Voet (hierna: verweerder) te kwader trouw geregistreerd is, met als doel om Nooraya Egypt (hierna: eiser) te hinderen. Beide partijen hebben in het verleden met elkaar gewerkt in de exploitatie van een reisbureau. Eiser stelt dat het merk van verweerder slechts is gedeponeerd om mee te liften op haar bekendheid en vordert nietigheid van het merk van verweerder.

IEF 21584

Merkinschrijving fifty pieces afgewezen

BBIE 25 jul 2023, IEF 21584; (Aktieselskabet af/Teni Dilara Yasar), https://ie-forum.nl/artikelen/merkinschrijving-fifty-pieces-afgewezen

Benelux Bureau voor de Intellectue Eigendom 25 juli 2023, Oppositienr. 2018065, IEF 21584 (Aktieselskabet af/Teni Dilara Yasar) In deze uitspraak oordeelt het Benelux Bureau voor de Intellectue Eigendom (hierna: het BBIE) over de vraag of het merk van Aktieselskabet af (hierna: opponent), een woordmerk dat 'PIECES' luidt, het gevaar loopt verward te worden met de merkaanvraag van Teni Dilara Yasar (hierna: aanvrager). Het merk van aanvrager bestaat uit de tekst 'FIFTY PIECES', in gestileerde letters. Opposant verzoekt het BBIE om de merkaanvraag van aanvrager af te wijzen.