IEF 20996
30 september 2022
Uitspraak

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

 
IEF 20995
30 september 2022
Uitspraak

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

 
IEF 20994
29 september 2022
Artikel

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

 
IEF 20916

Geen inbreuk op merk en handelsnaam Dutch Grand Prix

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 30 aug 2022, IEF 20916; ECLI:NL:RBNHO:2022:7745 (DGP Race tegen PST c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-merk-en-handelsnaam-dutch-grand-prix

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 29 augustus 2022, IEF 20916; ECLI:NL:RBNHO:2022:7745 (DGP Race tegen PST c.s.) Kort geding. DGP is een onderneming die verschillende (motor)sportevenementen organiseert op het racecircuit in Zandvoort, waaronder het Formule 1 evenement ‘The Dutch Grand Prix’. DGP is houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van de Benelux woordmerken. PST c.s. is een reisorganisatie die zich bezighoudt met het organiseren van evenementen en (sport)reizen. DGP stelt dat PST c.s. (ongeautoriseerd) toegangskaarten voor het F1-evenement verkoopt en verspreidt en daarmee in strijd handelt met de algemene voorwaarden en onrechtmatig handelt tegenover DGP. PST c.s. heeft in reactie daarop medegedeeld dat zij de verkoop heeft gestaakt nadat zij door haar kaartenvoorraad heen was. Geoordeeld wordt onder meer dat DGP geen gegronde reden heeft zich te verzetten tegen het gebruik van het merk en dat een merkinbreuk niet kan worden aangenomen. Ook wordt geen inbreuk gemaakt op de handelsnaam  ‘Dutch Grand Prix’. Het enkele feit dat PST c.s. gebruik maakt van de aanduiding ‘Dutch Grand Prix’ in de context van het in de markt zetten van haar hospitality-arrangement is daarvoor onvoldoende.

IEF 20915

Verbod aanbieden en/of licentiëren software aan bepaalde klanten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 18 jul 2022, IEF 20915; ECLI:NL:RBROT:2022:6094 (Advisor tegen Dmarcian), https://ie-forum.nl/artikelen/verbod-aanbieden-en-of-licentieren-software-aan-bepaalde-klanten

Vzr. Rb. Rotterdam 18 juli 2022, IEF 20915, IT 4037; ECLI:NL:RBROT:2022:6094 (Advisor tegen Dmarcian) Advisor en Dmarcian houden zich allebei bezig met het leveren van producten en diensten op het gebied van identiteitsbeveiliging van e-mailadressen. In januari 2016 hebben ze een overeenkomst gesloten op grond waarvan Advisor een licentie kreeg voor het gebruik van door Dmarcian ontwikkelde Dmarcian-software. Ook mocht Advisor op grond van deze overeenkomst de Software in Europa, Rusland en Afrika verkopen. De voorzieningenrechter stelt vast dat partijen begin 2016 afspraken hebben gemaakt over een nadere samenwerking. Deze afspraken zijn vervolgens niet vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In deze zaak moet de voorzieningenrechter een oordeel vellen over verschillende geschilpunten die ten aanzien van de afspraken bestaan tussen partijen. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van een niet-opzegbare overeenkomst. De vordering om Dmarcian te gebieden de distributieovereenkomst onverkort na te komen, wordt afgewezen.

IEF 20914

Onvoldoende advies over risico van hoge proceskostenveroordeling

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof 's-Hertogenbosch 9 nov 2021, IEF 20914; ECLI:NL:GHSHE:2021:3347 (Brabants Octrooibureau tegen Rijtuigbouw), https://ie-forum.nl/artikelen/onvoldoende-advies-over-risico-van-hoge-proceskostenveroordeling

Hof 's-Hertogenbosch 9 november 2021, IEF 20914; ECLI:NL:GHSHE:2021:3347 (Brabants Octrooibureau tegen Rijtuigbouw) Geïntimeerde spande een kort geding aan tegen iemand die volgens hem inbreuk maakte op zijn octrooi en verloor. Het Brabants Octrooibureau stuurde een factuur waarin de kosten voor het voorbereiden en bijwonen van de zaak bij geïntimeerde in rekening werd gebracht. Geïntimeerde ging niet met deze factuur akkoord en stelde dat het Brabants Octrooibureau hem onvoldoende had gewaarschuwd voor de financiële risico's van het aanspannen van het kort geding. De rechtbank stelde hem op dit punt in het gelijk, het hof heeft de uitspraak bekrachtigd [IEF 19802]. De voorgaande uitspraken worden nu nogmaals bekrachtigd.

IEF 20913

Bewijslevering vereist met betrekking tot voeren handelsnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 8 feb 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (Appellant tegen Texelcars), https://ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-vereist-met-betrekking-tot-voeren-handelsnaam

Hof Amsterdam 8 februari 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (appellant tegen Texelcars) Appellant en Texelcars houden zich allebei bezig met de verhuur van solexen op Texel. In het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 13 november 2019 wees de rechtbank de vorderingen van appellant af. De vorderingen van Texelcars tot doorhaling van bepaalde handelsnamen en domeinnamen, werden wel toegewezen. Dit hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 november 2019. Het hof stelt vast dat het rondrijden van acht solexen met fietstassen met daarop de tekst ‘[domeinnaam] .nl’ en daaronder het nummer van appellant, gezien kan worden als handelsnaamgebruik. Aan .nl komt in dit geval geen zelfstandige betekenis toe, waardoor het gebruik van ‘[domeinnaam]’ als handelsnaam vaststaat. Dit echter wel alleen als appellant slaagt in het bewijs.

IEF 20912

Website is geen geautomatiseerd werk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Den Haag 23 aug 2022, IEF 20912; ECLI:NL:GHDHA:2022:1551 (Binnendringen huisartsenwebsite), https://ie-forum.nl/artikelen/website-is-geen-geautomatiseerd-werk

Hof Den Haag 23 augustus 2022, IEF 20912, IT 4036; ECLI:NL:GHDHA:2022:1551 (Binnendringen huisartsenwebsite) Strafrecht. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten de website van een huisarts is binnengedrongen. Het hof ziet geen aanwijzing dat een website als zodanig als geautomatiseerd werk in de zin van art. 80sexies Sr aangemerkt dient te worden. De tenlastelegging kan niet worden bewezen. De verdachte moet daarom worden vrijgesproken.

IEF 20911

Uitspraak ingezonden door Gerard van der Wal, Shaharzaad Said en Timme Geerlof, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Verzoeken tot verbetering en aanvulling eindvonnis afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IEF 20911; ECLI:NL:RBDHA:2022:8273 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing), https://ie-forum.nl/artikelen/verzoeken-tot-verbetering-en-aanvulling-eindvonnis-afgewezen

Rb. Den Haag 17 augustus 2022, IEF 20911; ECLI:NL:RBDHA:2022:8273 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing) LI heeft de rechtbank verzocht om verbetering van het dictum in het gewezen eindvonnis [IEF 20900]. LI meent dat er in het dictum niet is opgenomen dat het gaat om merkinbreukmakend handelen door LI. Bacardi heeft gereageerd op dit verzoek van LI. Bacardi meent dat het verzoek van LI moet worden afgewezen. Ook heeft Bacardi aan haar reactie een verzoek tot aanvulling van dictumonderdeel 3.7 toegevoegd. De rechtbank overweegt dat er hier geen sprake is van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent en wijst de verzoeken van zowel LI als Bacardi af. 

IEF 20909

Sprake van auteursrechtinbreuk vóór sommatie

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 3 aug 2022, IEF 20909; ECLI:NL:RBROT:2022:6857 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-auteursrechtinbreuk-voor-sommatie

Rb. Rotterdam 3 augustus 2022, IEF 20909, RB 3689; ECLI:NL:RBROT:2022:6857 (eiser tegen gedaagde) Eiser verkoopt via zijn onderneming diverse consumentenartikelen en biedt deze onder meer op bol.com aan. Gedaagde heeft een onderneming die zich bezighoudt met detailhandel in huis- en tuinartikelen via internet en doet dit ook onder andere via bol.com. Eiser biedt onder meer hittebestendige barbecue-/ovenhandschoenen aan via bol.com onder het merk ‘Xamax’. Bij het aanbieden van dit product maakt eiser gebruik van een advertentietekst. Eiser heeft van Brand on-point de auteursrechten op de tekst gekregen. Eiser meent dat gedaagde, bij het aanbieden van haar producten, inbreuk maakt op de auteursrechten die eiser op de tekst heeft. Bij de beoordeling wordt door de rechtbank allereerst vastgesteld of de advertentietekst een auteursrechtelijk beschermd werk is. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is. De tekst op een voldoende vrije en creatieve wijze in de advertentietekst verwerkt.

IEF 20908

Geen intellectuele-eigendomsrechten op voetbalsjaals

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 14 jun 2022, IEF 20908; ECLI:NL:GHAMS:2022:1745 (Voetbalsjaals), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-intellectuele-eigendomsrechten-op-voetbalsjaals

Hof Amsterdam 14 juni 2022, IEF 20908;  ECLI:NL:GHAMS:2022:1745 (Voetbalsjaals) Geïntimeerde ontwikkelt onder andere sjaals voor professionele voetbalorganisaties. Appellant fabriceert dergelijke producten ook. Partijen hebben samengewerkt. Geïntimeerde liet door appellant marketingproducten zoals voetbalsjaals maken, die zij vervolgens verkocht aan voetbalorganisaties. De zaak ziet op de situatie na het einde van die samenwerking. Geïntimeerde stelt zich op het standpunt dat appellant door haar handelen rondom de beëindiging van die samenwerking toerekenbaar is tekortgeschoten, onrechtmatig heeft gehandeld en inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. Appellant betwist dit en vordert betaling van nog openstaande facturen. Het hof oordeelt onder meer dat voetbalsjaals die uit naam en logo en eventuele andere bestaande kenmerken van een voetbalclub bestaan, in het algemeen niet oorspronkelijk zijn in die zin dat er sprake is van een eigen intellectuele schepping en creatieve keuzes. Uitzonderingen hierop worden door geïntimeerde niet voldoende onderbouwd. Appellant heeft geen inbreuk gemaakt op de intellectuele-eigendomsrechten van geïntimeerde.

IEF 20900

Uitspraak ingezonden door Gerard van der Wal, Shaharzaad Said en Timme Geerlof, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Voorshands vermoeden niet ontkracht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 27 jul 2022, IEF 20900; ECLI:NL:RBDHA:2022:7684 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing), https://ie-forum.nl/artikelen/voorshands-vermoeden-niet-ontkracht

Rb. Den Haag 27 juli 2022, IEF 20900; ECLI:NL:RBDHA:2022:7684 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing) In het tussenvonnis van 17 maart 2021 [IEF 19863] is door de rechtbank geoordeeld dat voorshands moet worden vermoed dat de in augustus 2016 in beslag genomen gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose, in gedecodeerde staat zijn gebracht in de in de faciliteit van Pure Handling, terwijl zij douanestatus T2/AGD hadden. Ook is geoordeeld dat er voorshands moet worden vermoed dat die producten in die staat en met die douanestatus bij LI opgeslagen hebben gelegen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens voorzieningen getroffen door aan LI en Pure Handling stakingsbevelen op te leggen. Daarnaast is de exhibitievordering van Bacardi gedeeltelijk toegewezen. Vervolgens werd de rechtbank door Loendersloot c.s. verzocht om het dictum van het tussenvonnis van 17 maart 2021 te verbeteren. De rechtbank wijst bij vonnis van 31 maart 2021 [IEF 20887] dit verzoek af omdat het dictum van 17 maart 2021 geen kennelijke fout bevat die zich voor eenvoudig herstel leent.

IEF 20896

Entertainment en recht op woensdag 7 september

Van SVOD tot tiktok en alles daar tussenin: Op woensdag 7 september gaat Entertainment en recht van start, een middagprogramma vol actuele onderwerpen, gebracht door entertainmentadvocaten van het eerste uur. Is SVOD een droom of een nachtmerrie voor makers? Hoe ziet het Auteurscontractenrecht 2.0 eruit? En: 'wil jij net zo mooi zijn als ik?' – Waar liggen de grenzen voor influencermarketing? Hieronder lichten we enkele onderwerpen uit.

Op het programma staan onder meer:

  • Top tien actualiteiten in het entertainmentrecht, Marijn Kingma (Höcker).
  • Actualiteiten uit het juridische filmlandschap.
  • Roland Wigman (VWS Advocaten) bespreekt onder meer de volgende onderwerpen: van vergoedingen tot aan veiligheid op de set, hoe ziet het Auteurscontractenrecht 2.0 eruit? SVOD: de exploitatieplicht en contractuele afspraken anno 2022. Over billijke vergoedingen, informatieplichten en de investeringsplicht. Ook de voorgestelde investeringsplicht in de nieuwe Mediawet komt aan bod.
  • Grenzen van influencermarketing: Sociale media platforms die ooit bedoeld waren voor persoonlijk contact worden volop ingezet voor commerciële doeleinden. Langzaam maar zeker neemt de regelgeving toe en komen pijnpunten steeds beter in beeld. Remco Klöters (Van Kaam Advocaten) geeft een overzicht van de laatste regels en pijnpunten voor marketing op social media.
  • Muziekfondsen als investeringsmodel. Steeds meer artiesten verkopen hun rechten aan muziekfondsen die hier op hun beurt inkomen mee genereren. Goed als je met pensioen gaat, maar welk voordeel biedt het voor startende muzikanten? Wat komt hier bij kijken, en wat zijn de voor- en nadelen voor artiesten? Na een inleidende presentatie van Stef van Gompel (VU) bespreekt een panel van experts de ins en outs.

Bij deze tweede editie, samengesteld door Marijn Kingma (Höcker) en Michiel Odink (Leeway) schuiven aan: Stef van Gompel (VU), Remco Klöters (Van Kaam Advocaten), Anja Kroeze (independent counsel / Pythagoras Music Fund), Syb Terpstra (bureau Brandeis), Rutger van Rompaey (BumaStemra) en Roland Wigman (VWS Advocaten).

Datum: woensdag 7 september
Tijd: van 13.00 - 17.15 met aansluitend een borrel
Locatie: Hotel Arena, Amsterdam (online meekijken en luisteren is mogelijk)
Accreditatie: 4 opleidingspunten NOvA, BMM, Vlaamse Orde

Komt u ook? Meteen aanmelden kan hier, of via info@delex.nl. Het volledige programma staat op de website.