IEF 21999
18 april 2024
Uitspraak

Hof: beeldmerk Puma niet vervallen, maar Monshoe maakt ook geen inbreuk

 
IEF 21998
18 april 2024
Uitspraak

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Mr. Jobs' en 'Mister Jobs'

 
IEF 21997
18 april 2024
Uitspraak

Voorlopig beslagverlof op IE-rechten verleend met oog op mogelijke doorstart

 
IEF 21919

Verstek verleend in zaak tussen Stichting de Thuiskopie en JP Teck B.V.

Rechtbank Den Haag 29 feb 2024, IEF 21919; ECLI:NL:RBDHA:2023:20330 (Stichting de Thuiskopie tegen JP Teck B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/verstek-verleend-in-zaak-tussen-stichting-de-thuiskopie-en-jp-teck-b-v

Rb. Den Haag 20 december 2023, IEF 21919; ECLI:NL:RBDHA:2023:20330 (Stichting de Thuiskopie tegen JP TECK B.V.). Stichting de Thuiskopie is een procedure gestart tegen JP Teck B.V. wegens het niet doen van opgave van vergoedingsplichtige voorwerpen in de zin van art. 16f Aw. Tegen JP Teck B.V. is verstek verleend. Het gevorderde komt de rechtbank in hoofdzaak niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal grotendeels worden toegewezen. De rechtbank veroordeelt JP Teck B.V. tot betaling aan Stichting de Thuiskopie van de thuiskopievergoeding en verbiedt JP Teck om vergoedingsplichtige voorwerpen in Nederland te importeren of te verkopen waarvan geen opgave is gedaan.

IEF 21914

Conclusie uit 1993 inzake de ontvankelijkheid van NVPI bij collectieve actie

Hoge Raad 29 jan 1993, IEF 21914; ECLI:NL:PHR:1993:42 (NVPI tegen verweerder), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-uit-1993-inzake-de-ontvankelijkheid-van-nvpi-bij-collectieve-actie

Parket bij de Hoge Raad 29 januari 1993, IEF 21914; ECLI:NL:PHR:1993:42 (NVPI tegen verweerder). Nederlandse Vereniging Van Producenten En Importeurs Van Beeld- En Geluidsdragers (hierna: NVPI) is een belangenorganisatie en wil optreden tegen vermeende inbreuk door verweerder. De verweerder zou ongeautoriseerde geluidsdragers, waarvan de leden van NVPI rechthebbenden zijn, hebben gereproduceerd en verhandeld. In onderhavige conclusie gaat de AG in op de vraag of NVPI ontvankelijk te verklaren is. Het gerechtshof in Den Haag (hierna: hof) heeft een onjuiste maatstaf gebruikt, aldus de de AG. Het gaat er niet om of aan de ingestelde vordering óók belangen ten grondslag liggen voor de behartiging waarvan de NVPI niet representatief is. Die omstandigheid kan er op zichzelf slechts toe leiden de vordering niet in volle omvang toe te wijzen. Verder is de AG het met het hof eens dat NVPI in haar dagvaarding niet duidelijk had gemaakt dat zij als vertegenwoordiger en het niet toelaatbaar is dit achteraf nog te wijzigen. Het achteraf uitbreiden van het aantal vertegenwoordigen en het wijzigen van eigen partijpositie naar zaakwaarnemer is evenmin toelaatbaar.

IEF 21918

Uitspraak ingezonden door Marga Verwoert en Nini Blom, Leeway.

Verpakkingsmerk van Izipizi is onvoldoende onderscheidend

Hof Den Haag 27 feb 2024, IEF 21918; C/09/589661/ HA ZA 20-275 (Izipizi tegen Looplabb), https://ie-forum.nl/artikelen/verpakkingsmerk-van-izipizi-is-onvoldoende-onderscheidend

Hof Den Haag 27 februari 2024, IEF 21918; ECLI:NL:GHDHA:2024:310 C/09/589661/ HA ZA 20-275 (Izipizi tegen Looplabb). Izipizi produceert en verkoopt lees- en zonnebrillen. Looplabb ontwerpt en verkoopt lees- en zonnebrillen. Izipizi is houdster van het Uniemerk, een 3D-vormmerk, met de naam “IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture”. Izipizi stelde in eerste aanleg o.a. dat Looplabb met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemerk. De rechtbank oordeelde dat er merkinbreuk was ten aanzien van de witte brilverpakkingen en niet ten aanzien van de gekleurde verpakkingen [zie IEF 20417]. De vorderingen gebaseerd op auteursrecht en slaafse nabootsing zijn door de rechtbank afgewezen. Izipizi is in hoger beroep gekomen tegen dit vonnis en wil dat haar vorderingen alsnog geheel worden toegewezen. Looplabb eist in incidenteel hoger beroep dat de vorderingen van Izipizi alsnog geheel worden afgewezen.

IEF 21916

Uitspraak ingezonden door Thijs van Aerde en Jacqueline Seignette, Houthoff.

HR: Oordeel nadelige prijsdiscriminatie Buma/Stemra behoeft betere motivatie

Hoge Raad 1 mrt 2024, IEF 21916; ECLI:NL:HR:2024:300 (Buma/Stemra tegen ABMD), https://ie-forum.nl/artikelen/hr-oordeel-nadelige-prijsdiscriminatie-buma-stemra-behoeft-betere-motivatie

Hoge Raad 1 maart 2024, IEF 21916; ECLI:NL:HR:2024:300 (Buma/Stemra tegen ABMD). Verweersters zijn leden van de vereniging Associated Business Music Distributors (hierna: ABMD, samen: ABMD c.s) en hebben een licentieovereenkomst afgesloten met Buma/Stemra op grond waarvan zij toestemming hebben gekregen muziekwerken te verveelvoudigen en ter beschikking stellen. Buma/Stemra stelt dergelijke licenties ook ter beschikking aan Spotify voor privégebruik. Het bedrag dat Spotify in rekening wordt gebracht is lager dan het bedrag dat de ABMD in rekening wordt gebracht, wat in beginsel geoorloofd is wegens het verschil van privégebruik tegenover zakelijk gebruik. Er zijn echter gebruikers van de streamingdienst Spotify die hun privéabonnement (ook) zakelijk gebruiken. ABMD c.s. hebben in de voorgaande procedures aangevoerd dat er sprake zou zijn van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties. De vraag die door de Hoge Raad beantwoord zal moeten worden, is of dit in strijd is met artikel 102, onder c, VWEU.

IEF 21830

Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Sophie van Loon, Kennedy Van der Laan

Nordisk wel mede-auteursrechthebbende op TV-format 'Psychic Challenge'

Gerechtshoven 7 nov 2023, IEF 21830; ECLI:NL:GHAMS:2023:3318 (Nordisk tegen de curator), https://ie-forum.nl/artikelen/nordisk-wel-mede-auteursrechthebbende-op-tv-format-psychic-challenge

Hof Amsterdam 7 november 2023, IEF 21830; ECLI:NL:GHAMS:2023:3318 (Nordisk tegen de curator). Nordisk houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van films en televisieseries en is de producent van het televisieformat 'Sensing Murder'. TéVé Holland was een televisieproducent en hield zich bezig met consultancydiensten op het gebied van televisieformats. De creative directors van beide vennootschappen samen een format bible voor dit 'Sensing Murder' geschikt voor de internationale markt, wat leidde tot het TV-format 'Psychic Challenge'. Na faillissement van TéVé Holland is er een geschil ontstaan over de auteursrechten van dit format. Nordisk komt in deze zaak in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 maart 2021 [zie IEF 19812]. In dat vonnis oordeelde de rechtbank dat Nordisk geen mede-auteursrechthebbende was op TV-format 'Psychic Challenge'.

IEF 21915

Uitspraak ingezonden door Allon Kijl, ABC Legal.

Beschrijving van misbruik in de biografie van Maxime Meiland niet onrechtmatig jegens eiser

Rechtbank Den Haag 1 mrt 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur), https://ie-forum.nl/artikelen/beschrijving-van-misbruik-in-de-biografie-van-maxime-meiland-niet-onrechtmatig-jegens-eiser

Vzr. Rb. Den Haag 1 maart 2024, IEF 21915; C/09/658649 / KG ZA 23/1089 (Eiser tegen MM, de uitgever en de auteur). Kort geding. In maart 2023 is een boek verschenen met daarin het levensverhaal van MM. In dit boek vertelt MM dat zij op een avond in augustus 2010 is verkracht door iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Eiser zegt dat voor iedereen duidelijk is dat het verhaal over die verkrachting over hem gaat, ook al wordt zijn naam niet genoemd in het boek. Volgens eiser heeft hij op die avond wel seks gehad met MM, maar was dat uit vrije wil; hij heeft haar zeker niet verkracht. Eiser vindt daarom dat het boek onrechtmatig is. In dit kort geding vordert eiser een verbod op het verspreiden van de valse beschuldiging van verkrachting en op de verkoop van het boek. Verder vindt eiser dat de beschuldiging moet worden gerectificeerd en dat gedaagden een voorschot op schadevergoeding moeten betalen.

IEF 21912

HR: Tweestappenbenadering laat de uitvindingsgedachte van waterballonvullers voldoende tot haar recht komen

Hoge Raad 1 mrt 2024, IEF 21912; ECLI:NL:HR:2024:293 (Tinnus c.s. tegen verweerster), https://ie-forum.nl/artikelen/hr-tweestappenbenadering-laat-de-uitvindingsgedachte-van-waterballonvullers-voldoende-tot-haar-recht-komen

HR 1 maart 2024, IEF 21912; ECLI:NL:HR:2024:293 (Tinnus c.s. tegen verweerster). Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) is octrooihoudster van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: het octrooi) dat ziet op een methode om onder andere waterballonnen te vullen. Zij vordert in deze procedure een inbreukverbod jegens verweerster. Verweerster zou door het te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van de waterballonvullers directe inbreuk maken op het octrooi. Verweerster vordert in reconventie nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi en een veroordeling tot schadevergoeding. Al eerder vernietigde de rechtbank het Nederlandse deel van het octrooi en wees de vorderingen af [zie IEF 19647]. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd, het octrooi als geldig aangemerkt maar geoordeeld dat er geen sprake was van inbreuk hierop [zie IEF 20978]. De vraag die bij de Hoge Raad ligt, gaat in weze om de beschermingsomvang van het octrooi van Tinnus. 

IEF 21913

Uitnodiging Women in IP event – 18 April 2024 – Amsterdam

Op 18 april a.s. organiseert HOYNG ROKH MONEGIER in samenwerking met AIPLA en the FIPE de Benelux editie van het jaarlijkse “Women in IP” event, een netwerkevent voor vrouwen werkzaam in de IE-sector.

Als IE-professional ben je waarschijnlijk dagelijks bezig met de branding en ideeën van jouw bedrijf of cliënten, maar wat is jouw eigen handelsmerk?

Het antwoord op deze vraag zullen wij gaan ontdekken tijdens een inspirerende presentatie van Christ'l Dullaert, een vooraanstaande thought leader in de Nederlandse juridische wereld en onderhandelingsdeskundige, waarin zij ons meeneemt in de wereld van personal branding.

We sluiten de middag af met een borrel met hapjes en drankjes, bij mooi weer in de prachtige grachtentuin van huis Vasari.

IEF 21911

Export van samosa’s vond plaats voor de registratie van de merken van GFT c.s.

Rechtbank Den Haag 20 dec 2023, IEF 21911; ECLI:NL:RBDHA:2023:20432 (GFT c.s. tegen GCF c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/export-van-samosa-s-vond-plaats-voor-de-registratie-van-de-merken-van-gft-c-s

Rb. Den Haag 20 december 2023, IEF 21911; ECLI:NL:RBDHA:2023:20432 (GFT c.s. tegen GCF c.s.) Global Foods Trading c.s. (hierna: GFT c.s.) is merkhoudster van het woordmerk ‘KARRARA’ en importeert samosa's (deegsnacks) vanuit India en verkoopt deze in (onder meer) de Benelux. Global Choice heeft via haar website samosa’s onder de naam “Karrara Punjabi Samosa” aangeboden. Op 28 juli 2021 heeft de advocaat van GFT Duitsland aan Global Choice een sommatiebrief gestuurd waarin zij Global Choice erop attendeert dat zij inbreuk maakt op de aangevraagde merken van GFT Duitsland, door in Nederland Karrara samosa's aan te bieden en te verkopen. Brjka heeft samosa’s besteld en deze laten importeren in Nederland. De samosa's zijn geproduceerd door Taste’L, besteld op de website van Global Choice en opgeslagen door Sidhco. In onderhavige uitspraak wordt per partij nagegaan of sprake is van merkinbreuk. GFT c.s. heeft haar merken op respectievelijk 1, 5 en 23 oktober 2021 geregistreerd. Brjka is enige verschenen gedaagde, tegen de andere gedaagden is verstek verleend.

IEF 21910

Hoogleraar Antoon Quaedvlieg overleden

Bericht van de website van Radboud Universiteit

Met verslagenheid en verdriet heeft het faculteitsbestuur kennis genomen van het plotselinge overlijden van collega Antoon Quaedvlieg. Hij werd 65 jaar.

Antoon Quaedvlieg was sinds 1 september 1990 aan de rechtenfaculteit verbonden als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder handels- en economisch recht, industrieel eigendom en auteursrecht. In die hoedanigheid heeft hij vele generaties studenten, promovendi en andere collega’s weten te inspireren. Zijn toewijding aan de ontwikkeling van de intellectuele eigendom en zijn aimabele betrokkenheid bij studenten en collega’s op de faculteit zullen enorm worden gemist. Onze gedachten zijn bij zijn naasten in deze moeilijke tijd. 

Ook op de faculteit zal dit verlies velen diep raken. Het faculteitsbestuur wenst iedereen veel sterkte.