Auteursrecht  

IEF 21454

Hof oordeelt: persbureau mag schadevergoeding vorderen

Hof Amsterdam 30 mei 2023, IEF 21454; ECLI:NL:GHAMS:2023:1187 (BSR tegen DPG), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-oordeelt-persbureau-mag-schadevergoeding-vorderen

Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2023, IEF 21454;  ECLI:NL:GHAMS:2023:1187 (BSR tegen DPG) Het Gerechtshof (hierna: het hof) heeft zich uitgesproken over een vermeende inbreuk op het auteursrecht. BSR is een persbureau op het gebied van foto- en videomateriaal. DPG heeft een aantal foto's van beroemdheden gebruikt zonder toestemming van BSR. BSR stelt dat het de makers van de foto's vertegenwoordigt en eist namens hen een schadevergoeding.

IEF 21451

ALAI studiedagen 2023 te Parijs

Dit jaar zullen de studiedagen van ALAI plaatsvinden op 22 en 23 juni, te Parijs. Het onderwerp is 'Auteursrecht, Naburige rechten en Artificial Intelligence'. Meer informatie vindt u hier.   .

IEF 21443

Artikel ingezonden door: Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Dirk Visser: fotobewerking Andy Warhol op omslag tijdschrift auteursrechtinbreuk

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court. De uitspraak gaat over het gebruik van een kunstwerk van Andy Warhol op de omslag van een tijdschrift, waarbij het Supreme Court oordeelde dat dit gebruik niet onder fair use valt. Het artikel wijst ook op de onduidelijkheid die door deze uitspraak is ontstaan rondom auteursrechtelijke kwesties in relatie tot Pop Art en Appropriation Art.

IEF 21423

Schending van auteursrechten op software niet gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT), https://ie-forum.nl/artikelen/schending-van-auteursrechten-op-software-niet-gebleken

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21423, IT 4277; ECLI:NL:RBAMS:2023:2512 (Workrate tegen PayingIT c.s.) De rechter heeft uitspraak gedaan in een zaak over het auteursrecht op bepaalde software. De eiser in deze zaak is Workrate en de gedaagden worden gezamenlijk PayingIT genoemd. Workrate is actief in datacenterbeveiliging en biedt ondersteuning aan klanten bij beveiligingsprocessen. PayingIT verkoopt software op het gebied van payrolling, personeelsplanning en salarisadministratie.

IEF 21417

Uitspraak ingezonden door: Reindert van der Zaal, Michiel Coops en Else Groen, Kennedy van der Laan

Voorzieningenrechter wijst vorderingen hondenfokster af

Rechtbank Limburg 20 apr 2023, IEF 21417; ECLI:NL:RBLIM:2023:2700 (Eiseres tegen Meta), https://ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-vorderingen-hondenfokster-af

Rechtbank Limburg 1 mei 2023, IEF 21417; ECLI:NL:RBLIM:2023:2700 (Eiseres tegen Meta) De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in een kort geding over de inbreuk van auteursrechten en de vrijheid van meningsuiting. De eiseres in de zaak is een fokster en verkoper van Pomeranian honden met een stamboom. De gedaagde in deze zaak is Meta Platforms, de organisatie die Facebook host en exploiteert. Facebook is een dienst die gebruikers in staat stelt om pagina's te maken waarop haar leden opmerkingen kunnen plaatsen. De eiseres heeft Meta in 2021 geïnformeerd over publicaties van derden op Facebook die volgens haar onterecht en onjuist zijn. De eiseres heeft Meta gesommeerd om deze publicaties te verwijderen en de identificerende gegevens van de daders te verstrekken. 

IEF 21415

Conclusie A-G HvJ EU: De bevoegdheid van collectieve beheersorganisaties

HvJ EU 11 mei 2023, IEF 21415; ECLI:EU:C:2023:400 (Kopiosto tegen Finland ), https://ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-hvj-eu-de-bevoegdheid-van-collectieve-beheersorganisaties

Conclusie AG HvJ EU 11 mei 2023, IEF 21515, IEFbe 3652; ECLI:EU:C:2023:400 (Prejudiciële verwijzing) Advocaat-Generaal Szpunar geeft in zijn conclusie antwoord op een drietal prejudiciële vragen die zijn gesteld aan het Hof van Justitie (hierna: het Hof). De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een zaak tussen Kopiosto en Telia Finland. Kopiosto is een collectieve beheersorganisatie die auteursrechthouders vertegenwoordigt en erkend is door het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur om verruimde licenties te verlenen. Telia Finland (hierna: Telia) is een bedrijf dat een kabeltelevisienet exploiteert en signalen van binnenlandse televisiezenders doorgeeft voor openbare ontvangst.

IEF 21412

Ingezonden door: Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Dirk Visser: Auteurschap moet worden aangetoond

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een uitspraak van het Hof van Jusitie van 27 april 2023 (zie ook IEF 21387). Deze uitspraak behandelt een Poolse zaak waarbij de vraag centraal staat wie de auteursrechthebbende is van posters met korte zinnen en eenvoudige grafische vormgeving (zie bovenstaande afbeelding). Het Hof concludeert in haar arrest dat een persoon die beweert auteursrechthebbende te zijn, "alle beschikbare redelijke bewijsstukken moet overleggen waarmee de rechter voldoende zekerheid kan krijgen dat hij de houder van dat recht is."

IEF 21406

Kantonrechter oordeelt over 'mededeling aan publiek' in kapperszaak

Rechtbank Midden-Nederland 1 mrt 2023, IEF 21406; ECLI:NL:RBMNE:2023:985 (Organisaties tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/kantonrechter-oordeelt-over-mededeling-aan-publiek-in-kapperszaak

Rechtbank Midden-Nederland 1 maart 2023, IEF 21406; ECLI:NL:RBMNE:2023:985 (Organisaties tegen gedaagde) De kantonrechter heeft zich uitgesproken over de 'mededeling aan het publiek' in de zin van de Auteursrechtrichtlijn. De eisers in deze zaken zijn Buma en Sena, de enige organisaties in Nederland die belast zijn met het innen van vergoedingen voor het openbaar gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken. De gedaagde is de eigenaar van een kapperszaak waar vermoedelijk muziek is afgespeeld zonder toestemming.

IEF 21403

Europese Commissie wil online piraterij tegengaan

Overig 1 jan 1970, IEF 21403; https://ie-forum.nl/artikelen/europese-commissie-wil-online-piraterij-tegengaan

De Europese Commissie heeft deze week een Europese aanbeveling aangenomen om grootschalige online piraterij van sport- en andere live-evenementen te bestrijden. Lidstaten, nationale autoriteiten en intermediaire dienstverleners (zoals online platforms die internetdiensten aanbieden) worden aangemoedigd passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde heruitzendingen tegen te gaan. De online piraterij schendt namelijk de fundamentele rechten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De bestrijding zal bovendien bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van de Europese sport- en creatieve industrieën.

IEF 21398

Uitspraak ingezonden door Sabin Tigu, Sophie Schneiders & Sarith Jonker, Ploum

Rechter oordeelt over verwarringsgevaar in dealermerkenzaak

Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, IEF 21398; (Gräper tegen Greijmans), https://ie-forum.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-verwarringsgevaar-in-dealermerkenzaak

Rb. Den Haag 3 mei 2023, IEF 21398; C/09/631969 (Gräper tegen Greijmans) In tegenstelling tot de voorzieningenrechter in het kort geding heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken van twee autodealers. De eiser in deze zaak is Gräper, een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met de in- en verkoop van auto's en het aanbieden van garagediensten. De verweerder is Greijmans, een Nederlandse eenmanszaak met dezelfde bedrijfsactiviteiten als Gräper.