Auteursrecht  

IEF 20567

Conferentie European Copyright Society op 27 mei

De jaarlijkse conferentie van de European Copyright Society (ECS) vindt plaats op 27 mei in het Engelse Nottingham. De titel van de conferentie luidt “The Constitutional Turn in Copyright Law – From human rights, to competition aspects and fairness concerns”.
U kunt het programma van de conferentie hier vinden.

IEF 20562

Niet gebleken van inbreuk op auteursrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 2 feb 2022, IEF 20562; ECLI:NL:RBNHO:2022:1173 (TIC.LTD.STI tegen Karintrad), https://ie-forum.nl/artikelen/niet-gebleken-van-inbreuk-op-auteursrecht

Rb Noord-Holland 2 februari 2022, IEF 20562; ECLI:NL:RBNHO:2022:1173 (TIC.LTD.STI tegen Karintrad) Karintrad heeft twee facturen van eiser onbetaald gelaten. Karintrad voert aan dat eiser niet aan de leverings- en garantieverplichtingen heeft voldaan, zodat haar een beroep op opschorting toekomt. In reconventie beweert Karintrad dat eiser geen opzegtermijn heeft gehanteerd bij de beëindiging van de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast stelt zij dat zij recht heeft op een licentievergoeding, omdat eiser de door Karintrad gemaakte catalogus zonder instemming in gebruik heeft, zonder daarvoor een vergoeding aan Karintrad te hebben betaald. Hiermee zou eiser inbreuk maken op het auteursrecht van Karintrad.

IEF 20561

Artikel ingezonden door Ron Lamme, Le Poole Bekema.

Noot Ron Lamme onder Land Rover tegen Ineos

Noot van Ron Lamme bij Rechtbank Gelderland (vzr.) 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Land Rover/Ineos) [IEF 20543].

1. Inleiding
1.1. Jaguar Land Rover LTD (“Landrover”) leed bij vonnis van 18 februari jl. een pijnlijke nederlaag tegen Ineos Automotive LTD (“Ineos”). De inzet van het geschil was de auteursrechtelijke bescherming van Landrovers iconische terreinvoertuig: de Landrover Defender. De door Landrover ingeroepen bescherming van de algehele “Defender Vormgeving” bleek onvoldoende nauwkeuring geformuleerd. Een zichtbare toepassing van de criteria geschetst in het Levola-arrest van het Hof van Justitie van de EU.
Lees verder >>

Tijdens de Leiden Law Lunch van woensdag 9 maart om 12:00 wordt deze uitspraak uitgebreider besproken.

IEF 20549

Geen juiste en volledige opgave van vergoedingsplichtige voorwerpen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 16 feb 2022, IEF 20549; ECLI:NL:RBDHA:2022:1132 (Stichting de Thuiskopie tegen AK Trading), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-juiste-en-volledige-opgave-van-vergoedingsplichtige-voorwerpen

Rb Den Haag 16 februari 2022, IEF 20549; ECLI:NL:RBDHA:2022:1132 (Stichting de Thuiskopie tegen AK Trading) AK Trading richt zich op de groothandel in elektrische apparatuur. Zij importeert telefoons en tablets waarover thuiskopievergoeding verschuldigd is. Stichting de Thuiskopie vordert onder andere AK Trading te veroordelen tot betaling aan Thuiskopie van €118.628,70 en binnen veertien dagen na betekenis van het vonnis aan Thuiskopie volledig en gespecificeerd opgave te doen over de periode 1 januari 2018 tot en met heden van het aantal door haar in Nederland geïmporteerde vergoedingsplichtige voorwerpen. Dit omdat AK Trading volgens Thuiskopie niet (volledig) voldaan heeft aan haar verplichtingen, als importeur van vergoedingsplichtige telefoons en tablets, om opgave te doen aan Thuiskopie en thuiskopievergoeding af te dragen. Deze vorderingen worden door de rechtbank toegewezen.

IEF 20543

‘Defender’-auto geen werk in de zin van de Auteurswet

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 18 feb 2022, IEF 20543; ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover tegen Ineos), https://ie-forum.nl/artikelen/defender-auto-geen-werk-in-de-zin-van-de-auteurswet

Vzr. Rb Gelderland 18 februari 2022, IEF 20543; ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover tegen Ineos) Jaguar Land Rover (JLR) heeft de ‘Defender’ als model voor een auto. Ineos heeft de auto ‘Grenadier’ op de markt gebracht en naar de mening van JLR maakt Ineos hiermee een inbreuk op haar auteursrechten. Zij vordert dat dit wordt gestaakt en gestaakt wordt gehouden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de totaalindruk van de Land Rover Series in essentie steeds hetzelfde is gebleven. Er is dus geen sprake van een werk. Bovendien kan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet voldoende nauwkeurig en objectief worden geïdentificeerd, nu de genoemde elementen in wisselende samenstelling op de diverse Defender modellen zijn toegepast. De vorderingen van JLR worden afgewezen.

IEF 20541

Afwijzing handhavingsverzoek PACE tegen Buma/Stemra

Kopieer citeerwijze |
7 feb 2022, IEF 20541; (Handhavingsverzoek PACE), https://ie-forum.nl/artikelen/afwijzing-handhavingsverzoek-pace-tegen-buma-stemra

Autoriteit Consument & Markt, 7 februari 2022, IEF 20541; ACM/21/167630 / ACM/UIT/571632 (Handhavingsverzoek PACE) Besluit op handhavingsverzoek PACE tegen Buma/Stemra. De ACM stopt het verkennend onderzoek naar Buma/Stemra. Daarmee wijst de ACM het handhavingsverzoek van PACE af. PACE vroeg de ACM om onderzoek te doen naar misbruik van machtspositie van Buma/Stemra op het gebied van het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten. Buma/Stemra zou het flexibel rechtenbeheer bemoeilijken en een onredelijke tariefstructuur hanteren. De ACM heeft onvoldoende aanwijzingen dat Buma/Stemra haar machtspositie misbruikt. PACE is bemiddelaar voor bijvoorbeeld auteursrechten van artiesten, waaronder ook Nederlandse artiesten. Buma/Stemra is een collectieve beheersorganisatie voor het beheer en de exploitatie van muziekauteursrechten in Nederland.
Bron: ACM.

IEF 20538

Uitspraak ingezonden door Dimitri de Graaf, Stichting Brein.

Verkoop IPTV-pakketten is 'mededeling aan publiek'

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 jan 2022, IEF 20538; (Brein tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/verkoop-iptv-pakketten-is-mededeling-aan-publiek

Rb Zeeland-West-Brabant 19 januari 2022, IEF 20538; C/02/378025 / HA ZA 20-629 (BREIN tegen gedaagde) Via een website zijn IPTV-pakketten verkocht waarmee volgens stichting Brein inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van de bij haar aangesloten rechthebbenden. Stichting Brein stelt vervolgens dat gedaagde deze website exploiteerde of daar in elk geval in grote mate bij betrokken was. Dit wordt eerst door gedaagde betwist, maar tijdens de mondelinge behandeling erkend. De rechtbank oordeelt dat met het verhandelen en verschaffen van toegang tot IPTV-pakketten op een wijze zoals staat in de dagvaarding, een openbaarmaking c.q. een ‘mededeling aan het publiek’ is verricht. Gedaagde moet het met winstoogmerk aanbieden van hyperlinks of andere technische verwijzingen, al dan niet in de vorm van IPTV-abonnementen of softwarepakketten, staken en gestaakt houden op straffe van een dwangsom. Daarnaast moet gedaagde opgave doen van de gegevens van andere partijen die hierbij betrokken zijn geweest.

IEF 20514

Geen inbreuk op auteursrechten vanwege geo-blocking

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 1 feb 2022, IEF 20514; ECLI:NL:RBAMS:2022:328 (Anne Frank Fonds tegen Anne Frank Stichting), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-auteursrechten-vanwege-geo-blocking

Vzr. Rb Amsterdam 1 februari 2022, IEF 20514, IEFbe 3379; ECLI:NL:RBAMS:2022:328 (Anne Frank Fonds tegen Anne Frank Stichting) Het Zwitserse Anne Frank Fonds heeft in Nederland auteursrechten op de werken van Anne Frank. De Anne Frank Stichting zou deze volgens het Fonds hebben geschonden. De stichting had namelijk manuscripten van Anne Frank op de website www.annefrankmanuscripten.org geplaatst. Deze site is niet te raadplegen vanuit Nederland. De vraag of de stichting met de publicaties op de website inbreuk maakt op de auteursrechten in Nederland, wordt door de voorzieningenrechter ontkennend beantwoord. Dit omdat geo-blocking ervoor zorgt dat de website niet toegankelijk is in Nederland.

IEF 20509

Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven door te sturen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 2 feb 2022, IEF 20509; ECLI:NL:RBMNE:2022:297 (Brein tegen Ziggo), https://ie-forum.nl/artikelen/ziggo-hoeft-geen-waarschuwingsbrieven-door-te-sturen

Vzr. Rb Midden-Nederland 2 februari 2022, IEF 20509, IT 3810; ECLI:NL:RBMNE:2022:297 (Brein tegen Ziggo) Via BitTorrent kan men auteursrechtelijk beschermde werken illegaal down- en uploaden. De meeste beschikbaarstellingen van illegaal aanbod gaan via IP-adressen die Ziggo beheert. Brein houdt zich bezig met collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken. In het kader hiervan wil Brein dat Ziggo waarschuwingsbrieven doorstuurt naar haar betreffende klanten dat zij meewerken aan illegale en schadelijke praktijken. Ziggo wil hier echter niet aan meewerken, want volgens Ziggo is het doorsturen van die waarschuwingsbrieven niet verenigbaar met de AVG. IP-adressen zijn immers persoonsgegevens. Voor Brein bestaat een grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens. Zij heeft namelijk toestemming gekregen van de AP, nu strafrechtelijke persoonsgegevens door Brein ten eigen behoeve mogen worden verwerkt ter bescherming van haar belangen. Naast Brein is Ziggo ook verwerkingsverantwoordelijke, maar zij heeft geen toestemming van de AP gekregen om deze persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van Brein. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien Ziggo over een vergunning van de AP zou beschikken, zij onrechtmatig zou handelen door de waarschuwingsbrieven niet door te sturen. Ziggo beschikt hier echter niet over, dus zij handelt nu niet onrechtmatig. De vorderingen van Brein worden dan ook afgewezen.

IEF 20507

Artikel ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners.

TIDAL en UCPS: platforms betalen rechtstreeks aan de artiest en auteur

Web3.0 komt eraan. Web 3.0 gaat over een nieuwe trend behelst de trend waarbij internettoepassingen veel meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden. Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet en is daarmee een vervolg op web1.0 en web2.0. Web3.0 wordt ook wel het semantische web genoemd of de Metaverse. Web1.0 wordt beschouwd als het web van de documenten, gericht op passieve gebruikers. Web2.0 is meer het internet van de interactie. Zoekmachines en social media platforms die worden gevuld met door de gebruikers gerealiseerde ‘user-generated-content hebben geleid tot disruptie in – met name - de media, reclame en retail.

Lees hier het gehele artikel van Margriet Koododer. Het artikel is deel van een serie over WEB3.0, eigendom en auteursrecht.
Eerder verschenen op IE-Forum aflevering 1 en aflevering 2.