Auteursrecht  

IEF 20771

Ziggo hoeft opnieuw geen waarschuwing van BREIN door te sturen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 9 jun 2022, IEF 20771; ECLI:NL:RBMNE:2022:2198 (Stichting Brein tegen Ziggo), https://ie-forum.nl/artikelen/ziggo-hoeft-opnieuw-geen-waarschuwing-van-brein-door-te-sturen

Rechtbank Midden-Nederland 9 juni 2022, IEF 20771, IT 3955; ECLI:NL:RBMNE:2022:2198 (Stichting BREIN tegen Ziggo) Kort geding. Internetprovider Ziggo hoeft opnieuw niet mee te werken aan een verzoek van Stichting BREIN om een waarschuwingsbrief door te sturen aan een klant. Dat is de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. BREIN wil dat Ziggo een waarschuwing stuurt naar een klant omdat via zijn/haar IP-adres illegaal boeken zijn gedownload. Anders dan BREIN stelt, is niet zeker dat die IP-adreshouder zélf auteursrechten heeft geschonden. Daarnaast oordeelt de rechter ook nu dat het doorsturen van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zolang Ziggo daarvoor geen vergunning heeft.

IEF 20763

Uitspraak ingezonden door Victor den Hollander, De Vos & Partners Advocaten.

Stemfragment kan werk in zin van Auteurswet zijn

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 26 jan 2022, IEF 20763; ECLI:NL:RBAMS:2022:3038 (Eiser tegen Gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/stemfragment-kan-werk-in-zin-van-auteurswet-zijn

Rechtbank Amsterdam 26 januari 2022, IEF 20763; ECLI:NL:RBAMS:2022:3038 (Eiser tegen gedaagden) Stemfragment is een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Het heeft een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker.

De rechtbank laat met deze uitspraak zien dat een stemfragment bestaande uit tekst die niet ergens anders aan ontleend is, en waarbij woorden en intonatie gebruikt zijn om een stemfragment ‘aantrekkelijk te maken’, ook auteursrechtelijk beschermd kan zijn. “Het zijn de creatieve keuzes met betrekking tot de woorden en de intonatie van [X] die het stemfragment voor [Artiest] aantrekkelijk moesten maken.” (4.4.) De rechtbank lijkt nu enigszins af te wijken van het standpunt zoals door het Gerechtshof in het Endstra-arrest is bepaald, aldus Victor den Hollander. Zie ook zijn publicatie 'Endstra-arrest gedateerd? Stemfragment kan ook een werk zijn'.

IEF 20762

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Boekbespreking Auteursrechtgids en transparantieplicht

Op 7 juni is de transparantiebepaling van artikel 25ca Auteurswet in werking getreden. Dit nieuwe artikel verplicht de exploitant om tenminste eens per jaar de maker te informeren over de exploitatie van het werk, met name wat betreft de exploitatiewijzen, de daarmee gegenereerde inkomsten en de verschuldigde vergoeding. Deze informatieverplichting geldt niet indien het aandeel van de maker bij de totstandkoming van het gehele werk ‘niet significant’ is. Indien de administratieve lasten van het verstrekken van de informatie gelet op de exploitatie-inkomsten van het werk aantoonbaar ‘onevenredig’ zouden zijn, is de informatieplicht beperkt tot de ‘onder de omstandigheden redelijkerwijs te verwachten’ informatie. Via de schakelbepaling van artikel 2b Wet op de naburige rechten is deze verplichting ook van overeenkomstige toepassing op de exploitatie van (opnamen en reproducties van) uitvoeringen van uitvoerend kunstenaars. Deze verplichting komt uit de vorig jaar ingevoerde Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (2019/790/EG). De exploitanten hebben een jaar extra gekregen om op deze nieuwe verplichting in te spelen.

IEF 20761

Inbreuk op auteursrecht door uitbreiding bagagehal

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 13 apr 2022, IEF 20761; ECLI:NL:RBROT:2022:4395 (Kcap tegen Eindhoven Airport), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-door-uitbreiding-bagagehal

Rb. Rotterdam 13 april 2022, IEF 20761; ECLI:NL:RBROT:2022:4395 (Kcap tegen Eindhoven Airport) Kcap en gedaagde zijn beide architectenbureaus die samen verscheidene ontwerpen hebben gerealiseerd voor de uitbouw van Eindhoven Airport. Tussen partijen zijn verscheidene contracten gesloten, waaronder een samenwerkingscontract tussen Kcap en gedaagde. Aldus Kcap zou gedaagde in strijd met de overeenkomst handelen, door zonder haar in opdracht van Eindhoven Airport gebouwen te ontwerpen. Ook stelt Kcap dat haar naam zou moeten worden vermeld bij de ontwerpen. De rechtbank oordeelt dat gedaagde niet onrechtmatig heeft gehandeld en dat er daarnaast geen verplichting was tot naamsvermelding op grond van de samenwerkingsovereenkomst. Ten aanzien van de gebouwde bagagehal heeft Kcap wel een recht op naamsvermelding en leidt de uitbreiding van de hal tot auteursrechtelijke inbreuk. Tot slot concludeert de rechtbank dat Eindhoven Airport tekort is geschoten ten aanzien van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst 'opdracht 2011'.

IEF 20743

Ingezonden door: Nini Blom en Marga Verwoert, Leeway Advocaten

Stoel heeft andere totaalindruk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 25 mei 2022, IEF 20743; ECLI:NL:RBDHA:2022:5707 (Satelliet tegen De Arend), https://ie-forum.nl/artikelen/stoel-heeft-andere-totaalindruk

Rb. Den Haag 25 mei 2022, IEF 20743; C/09159585 1 / HA ZA 20-665 (Satelliet tegen De Arend) Zowel Satelliet als De Arend zijn groothandelaren in het meubelcircuit en leveren beide aan verscheidene ondernemingen. Met de Iwan 2.19 stoel maakt De Arend volgens Satelliet inbreuk op de 25.25 stoel van Satelliet. In het kortgeding vonnis worden de vorderingen van Satelliet afgewezen, waarbij waarde wordt gehecht aan de stijl van beide stoelen, [IEF 18832]. Ook in dit bodemgeschil boden de argumenten van Satelliet geen soelaas. Hierbij oordeelt de rechtbank dat op grond van het auteursrecht, het niet verboden kan worden om gebruik te maken van een bepaalde stijl en dat ten tweede het ontwerp van de Iwan 2.19 op verschillende niet-ondergeschikte punten afwijkt van de 25.25 waardoor er sprake is van verschillende totaalindrukken.

IEF 20731

Uitspraak ingezonden door Arnout Groen en Claire Pilaar, Hofhuis Alkema Groen, en Martijn van de Hel, Maverick.

Buma en Stemra handelen onrechtmatig

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 24 mei 2022, IEF 20731; (ABMD c.s. tegen Buma/Stemra), https://ie-forum.nl/artikelen/buma-en-stemra-handelen-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2022, IEF 20731; 200.256.847/0 1 (ABMD c.s. tegen Buma/Stemra) Zie ook het tussenarrest [IEF 19472]. Sinds 2010 worden particuliere streamingdiensten (zoals Spotify) veel gebruikt op de zakelijke markt, bijvoorbeeld in cafés en restaurants. Dat mag niet. Buma/Stemra is van dat gebruik op de hoogte, maar treedt daar niet tegen op. Van aanbieders op de zakelijke markt (verenigd in de ABMD, de eiseres) worden ondertussen wel hoge zakelijke tarieven gevraagd. Door het gebrek aan handhaving en de hogere tarieven lijdt ABMD schade. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat Buma/Stemra al sinds 2 september 2010 onrechtmatig handelt. Buma Stemra wordt veroordeeld tot schadevergoeding over de gehele periode sinds 2010 tot heden. Buma/Stemra wordt daarnaast gelast haar incassocontracten aan te passen en dat er handhavend opgetreden zal worden tegen zakelijk gebruik van consumenten streamingdiensten door bedrijfsmatige afnemers.

IEF 20728

Uitspraak ingezonden door Elise Menkhorst en Armita Hosseini, Clairfort.

Twijfel over auteursrecht op wintersneaker

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 10 mei 2022, IEF 20728; ECLI:NL:RBAMS:2022:2501 (Inuikii tegen Est'Seven), https://ie-forum.nl/artikelen/twijfel-over-auteursrecht-op-wintersneaker

Vzr. Rb. Amsterdam 10 mei 2022, IEF 20728; ECLI:NL:RBAMS:2022:2501 (Inuikii tegen Est'Seven) Kort geding. Inuikii verkoopt al enige tijd bepaalde wintersneakers, waarna Est'Seven in een vergelijkbare stijl de Est'meuten Boot op de markt brengt. Bij de voorzieningenrechter staat vervolgens de vraag centraal of Inuikii daadwerkelijk het auteursrecht op de Inuikii schoen bezit. Est'Seven beweert namelijk dat niet Inuikii, maar de voormalige producent van de schoenen, het auteursrecht op de schoenen bezit. Omdat dit argument voldoende gemotiveerd wordt aangevoerd door Est'Seven, slaagt zij er in om voldoende twijfel te zaaien omtrent het bezit van het auteursrecht. Hierdoor weigert de voorzieningenrechter het verzoek van Inuikii om voorlopige voorzieningen te treffen.

IEF 20716

Artikel ingezonden door Dirk Visser en Paul Kreijger, Visser, Schaap & Kreijger.

Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht

Op 4 april jl. is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.
Op het eerste gezicht technische materie voor de absolute IE-specialist. Maar het raakt tal van branches en bedrijven die contracteren met auteurs en andere makers over de exploitatie van hun werk, zoals educatieve en literaire uitgeverijen, nieuwsuitgevers, audiovisuele producenten, platenmaatschappijen, televisie-aanbieders, omroepen en freelance makers (fotografen, schrijvers, journalisten etc.).

Lees hier het artikel 'Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht' van Dirk Visser en Paul Kreijger uit Bedrijfsjuridische berichten (Bb).
De internetconsultatie vindt u hier.

IEF 20726

Verzoek aan minister om toelichting op status wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming is verzocht de Kamer een brief te doen toekomen met daarin een toelichting op de status van de Wet wijziging auteurscontractenrecht. Ook wordt gevraagd in deze brief in te gaan op de vraag of de minister bereid is een bemiddelende rol te vervullen in de discussie over het schrappen van de uitzondering voor video on demand van artikel 45d, tweede lid van de Auteurswet.
Bron: Tweede Kamer.nl