Auteursrecht  

IEF 21395

Aanscherping van het auteurscontractenrecht

De Nederlandse Wet Auteurscontractenrecht uit 2015 is aangescherpt om de wettelijke bescherming van creatieve prestaties te verbeteren. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media achten deze wijziging nodig, nu uit een evaluatie bleek dat makers en uitvoerend kunstenaars vaak de zwakkere partij zijn in onderhandelingen met hun exploitanten.

IEF 21393

Uitspraak ingezonden door Patty de Leeuwe, Dirk Visser en Paul Kreijger, Visser Schaap & Kreijger 

Ziggo toch verplicht tot sturen BREIN-brief

Gerechtshoven 2 mei 2023, IEF 21393; (Brein tegen Ziggo ), https://ie-forum.nl/artikelen/ziggo-toch-verplicht-tot-sturen-brein-brief

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2023, IEF 21393; ECLI:NL:GHARL:2023:3598 (Ziggo tegen BREIN) Het gerechtshof heeft zich opnieuw gebogen over een geschil tussen stichting BREIN en Ziggo (zie IEF 20771). Partijen zijn stichting Brein, een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van auteursrechtinbreuken, en Ziggo, de grootste internetserviceprovider van Nederland. 

IEF 21387

HvJ EU: eiser dient bewijsmateriaal te overleggen om houderschap IE-rechten aan te tonen

27 apr 2023, IEF 21387; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-eiser-dient-bewijsmateriaal-te-overleggen-om-houderschap-ie-rechten-aan-te-tonen

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21387, IEFbe 3643; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor) Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Castorama Polska en Knor. TB verkoopt als natuurlijk persoon siervoorwerpen via haar online winkels. Zij verkoopt machinaal door haar gemaakte reproducties met een ongecompliceerde grafische vormgeving. Twee van deze reproducties worden zonder haar toestemming verkocht in de winkels van Castorama. Laatstgenoemde krijgt deze aangeleverd door Knor. TB maant Castorama aan de inbreuken op het auteursrecht te staken. Castorama betwist dat de reproducties van TB als auteursrechtelijke werken kunnen worden aangemerkt.

IEF 21376

HvJ EU: muziekwerk als achtergrondmuziek in vervoermiddel is een mededeling aan het publiek

HvJ EU 20 apr 2023, IEF 21376; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-muziekwerk-als-achtergrondmuziek-in-vervoermiddel-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 20 april 2023, IEF 21376; IEFBe 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation tegen UCMR) Het Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21. In de eerste zaak ging het om het uitzenden van achtergrondmuziek in passagiersvliegtuigen. In de tweede zaak om het in treinen beschikbaar stellen van faciliteiten waarmee muziekwerken kunnen worden meegedeeld aan het publiek. De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

IEF 21369

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business

Twee afwijzingen in geschil tussen broer en zus

Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, IEF 21369; (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/twee-afwijzingen-in-geschil-tussen-broer-en-zus

De voorzieningenrechter van Midden-Nederland heeft in twee recente zaken tussen dezelfde partijen op 25 mei en 4 juni afwijzende oordelen uitgesproken. De partijen zijn broer en zus, beide onderdeel van een familieconcern in optiekproducten. Het geschil gaat over het uitsluitende recht op exploitatie van merken, domeinnamen en webshops. Eiser stelt dat de rechten aan haar toekomen, terwijl gedaagde claimt rechthebbende te zijn.

IEF 21360

Schepenontwerper wint rechtzaak tegen scheepswerf

Rechtbank Rotterdam 22 mrt 2023, IEF 21360; ECLI:NL:RBROT:2023:2542 (Marimecs tegen Holland Shipyards), https://ie-forum.nl/artikelen/schepenontwerper-wint-rechtzaak-tegen-scheepswerf

Rb. Rotterdam 22 maart 2023, IEF 21360; ECLI:NL:RBROT:2023:2542 (Marimecs tegen Holland Shipyards) Marimecs is eiser in deze zaak en is een bedrijf dat schepen ontwerpt. Gedaagde is Holland Shipyards, een werf gespecialiseerd in de bouw en opknapping van schepen. De partijen zijn verwikkeld in een geschil over de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een ontwerpovereenkomst voor de bouw van veerboten.

IEF 21357

Uitspraak ingezonden door: Diederik Stols, Hanna van Til en Otto Volgenant, Boekx Advocaten

EOKM vordert verbod tegen pornowebsite

Rechtbank Amsterdam 12 apr 2023, IEF 21357; ECLI:NL:RBAMS:2023:2192 (EOKM tegen Hammy Media), https://ie-forum.nl/artikelen/eokm-vordert-verbod-tegen-pornowebsite

Rb. Amsterdam 12 april 2023, IEF 21357; ECLI:NL:RBAMS:2023:2192 (EOKM tegen Hammy Media) Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Hammy Media, de exploitant van de pornowebsite 'xhamster.com'. EOKM stelt dat op deze website mogelijk beeldmateriaal wordt getoond dat in strijd is met een eerder vonnis van deze rechtbank, waarin het publiceren van beeldmateriaal waarop personen herkenbaar te zien zijn die (1) heimelijk zijn gefilmd op plekken waar zij zich onbespied wanen, of (2) in de privésfeer seksuele handelingen verrichten zonder hun toestemming wordt verboden. Daarnaast stelt EOKM dat Hammy Media, door publicatie van het onrechtmatige beeldmateriaal, in strijd handelt met het portretrecht van artikel 21 Auteurswet (Aw) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EOKM vordert een verbod op het onrechtmatige beeldmateriaal jegens Hammy Media.

IEF 21355

Stripboek gegenereerd door AI verdient geen auteursrechtelijke bescherming

Uitspraken uit de Verenigde Staten 21 feb 2023, IEF 21355; (Zaraya of the Dawn), https://ie-forum.nl/artikelen/stripboek-gegenereerd-door-ai-verdient-geen-auteursrechtelijke-bescherming

US Copyright Office 21 februari 2023, IEF 21355; Registration #VAu001480196 (Zaraya of the Dawn) Auteursrecht op kunstwerken die worden gegenereerd door kunstmatige intelligentie (hierna: AI) is een veelbesproken onderwerp. Recentelijk heeft het Amerikaanse Copyright Office een interessante zaak behandeld waarbij de vraag rees of afbeeldingen gegenereerd door AI auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten.

Mevrouw Kashtanova maakte haar stripboek 'Zarya of the Dawn' met het programma Midjourney. Midjourney is een software die afbeeldingen genereert op basis van tekst 'prompts' (opdrachten) ingevoerd door de gebruiker. Hoewel deze prompts de richting van de afbeelding bepalen, wordt de uiteindelijke afbeelding gegenereerd door Midjourney. Door een proces van trial-and-error kan de gebruiker honderden prompts invoeren om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken.

Uit dit proces blijkt dat er sprake is van een gebrek aan controle van de gebruiker over het specifieke eindresultaat. Dit is anders bij andere digitale hulpmiddelen die door kunstenaars worden gebruikt, zoals Adobe Photoshop. Door het bewerken van afbeeldingen via deze programma's kan het eindresultaat uiteindelijk worden beschouwd als een de kunstenaar's 'eigen originele mentale conceptie'.

Op basis van deze kenmerken concludeert het Amerikaanse Copyright Office dat het gegenereerde stripboek door gebruik van Midjourney geen originele werken zijn die auteursrechtelijke bescherming verdienen. Haar auteursrecht op de rangschikking van de afbeeldingen en het verhaal werd echter wel erkend. Hoewel mevrouw Kashtanova claimde dat zij het creatieve proces had geleid, wordt de gebruiker van Midjourney dus niet beschouwd als het 'meesterbrein' achter het eindresultaat.

IEF 21354

Uitspraak ingezonden door: Hans Jansen, Das

Auteursrechtvordering afgewezen wegens gebrek aan onderbouwing

Rechtbank Gelderland 21 feb 2023, IEF 21354; ECLI:NL:RBGEL:2023:852 (Architect tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtvordering-afgewezen-wegens-gebrek-aan-onderbouwing

Rechtbank Gelderland 21 februari 2023, IEF 21354; ECLI:NL:RBGEL:2023:852 (Eiser tegen gedaagden) In een kort geding heeft de eiser, een architect met een eenmanszaak, een vordering ingediend tegen de gedaagden wegens vermeende inbreuk op zijn auteursrecht. De gedaagden hebben samengewerkt met de eiser voor een ontwerp van een woning.

IEF 21346

Uitspraak ingezonden door Julie Visser en Anne Bekema, AC&R

Kan VAAAM een beroep doen op auteursrechtinbreuk?

Rechtbank Amsterdam 5 apr 2023, IEF 21346; (VAAAM tegen EEN Media c.s. ), https://ie-forum.nl/artikelen/kan-vaaam-een-beroep-doen-op-auteursrechtinbreuk

Rechtbank Amsterdam 5 april 2023, IEF 21346; ECLI:NL:RBAMS:2023:2028 (VAAAM tegen EEN Media c.s.) De zaak gaat over het zonder toestemming plaatsen van foto's op verschillende websites. VAAAM stelt Holding, E.E.N. Media, Yourscene, Femmefab en E-talage hiervoor aansprakelijk, maar de rechtbank oordeelt dat alleen Yourscene verantwoordelijk is voor de auteursrechtinbreuk. VAAAM vertegenwoordigt Tippetts, Blaublut, Instar en Avalon in het handhaven van hun auteursrechten, maar heeft onvoldoende bewijs geleverd om te kunnen aantonen dat zij de rechthebbende is van de foto's van Blaublut, Instar en Avalon. In het geval van de foto van Tippetts heeft Yourscene geen bewijs geleverd dat zij toestemming hadden voor het gebruik van de foto op hun website, waardoor zij inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van Tippetts. De rechtbank veroordeelt Yourscene tot vergoeding van de schade aan VAAAM die Tippetts heeft geleden. VAAAM kan geen zelfstandige vorderingen van auteursrechthebbenden instellen en wordt veroordeeld in de kosten van de procedure van Yourscene.