Auteursrecht  

IEF 20633

HvJ EU Conclusie A-G: filteren verenigbaar met artikel 11 Handvest

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 15 jul 2021, IEF 20633; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-filteren-verenigbaar-met-artikel-11-handvest

HvJ EU Conclusie A-G 15 juli 2021, IEF 20633, IEFbe 3413, IT 3879; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement) De zaak gaat over artikel 17 van Richtlijn 2019/790. Polen wil lid 4 sub b en c van dit artikel nietig verklaard hebben en subsidiair het hele artikel. Dit omdat het in strijd zou zijn met de in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) neergelegde rechten op vrijheid van meningsuiting en van informatie die gebruikers van deeldiensten genieten.

IEF 20629

Inbreuk op waterzuiveringssysteem autowasstraat

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 30 mrt 2022, IEF 20629; ECLI:NL:RBROT:2022:2421 (iClean tegen TSG), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-waterzuiveringssysteem-autowasstraat

Rechtbank Rotterdam 30 maart 2022, IEF 20629; ECLI:NL:RBROT:2022:2421 (iClean tegen TSG) iClean verkoopt onder meer een biologisch (bacteriologisch) waterzuiveringssysteem voor wasstraten genaamd Bionic. iClean heeft het auteursrecht hierop rechtsgeldig verworven. TSG maakt met haar systeem dat als twee druppels water op de Bionic lijkt, inbreuk op dit auteursrecht. Volgens de rechtbank vloeit het uiterlijk van de Bionic niet enkel voort uit de noodzaak om een bepaald technisch effect te bereiken en is de combinatie van de genoemde elementen te kwalificeren als een werk. Schadevergoeding. TSG en gedaagde zijn hoofdelijke aansprakelijk.

IEF 20621

Geen auteursrechtinbreuk op etiketten Biofum

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof 's-Hertogenbosch 15 mrt 2022, IEF 20621; ECLI:NL:GHSHE:2022:848 (Milieu Nationale tegen Cleanmaster Biolux), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-op-etiketten-biofum

Hof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2022, IEF 20621; ECLI:NL:GHSHE:2022:848 (Milieu Nationale tegen Cleanmaster Biolux) Milieu Nationale en Cleanmaster Biolux hebben een langdurige handelsrelatie, waarin Cleanmaster Biolux met toestemming van Milieu Nationale het product Prefum doorverkoopt onder de naam Biofum. Daarbij is eerst gebruik gemaakt van bij Milieu Nationale bestelde etiketten met daarop de naam van Biofum. Later is Cleanmaster Biolux andere etiketten gaan gebruiken voor Biofum.

IEF 20616

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en Klos c.s.

Beperking kopiëren privégebruik geldt ook voor cloudcomputing

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 24 mrt 2022, IEF 20616; ECLI:EU:C:2022:217 (Austro-Mechana tegen Strato), https://ie-forum.nl/artikelen/beperking-kopi-ren-priv-gebruik-geldt-ook-voor-cloudcomputing

HvJ EU 24 maart 2022, IEF 20616, IT 3870, IEFbe 3408; ECLI:EU:C:2022:217 (Austro-Mechana tegen Strato) Austro-Mechana vordert dat Strato, een aanbieder van cloudopslagdiensten, vergoeding betaalt die verschuldigd is wanneer de beperking ten aanzien van het kopiëren voor privégebruik toepassing vindt. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering afgewezen omdat Strato geen opslagmedia overdraagt aan haar klanten, maar hun dienst aanbiedt die bestaat in de terbeschikkingstelling van onlineopslagruimte. Het Oberlandesgericht Wien heeft in hoger beroep het hof de prejudiciële vraag gesteld of de opslag van content in het kader van cloudcomputing onder de in artikel 5 lid 2 onder b van de Auteursrechtrichtlijn bedoelde beperking ten aanzien van het kopiëren voor privégebruik valt [zie IEF 19748].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20614

Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
 

Geen thuiskopieheffing op offline opslag

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Den Haag 22 mrt 2022, IEF 20614; (HP c.s. tegen SONT c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-thuiskopieheffing-op-offline-opslag

Hof Den Haag 22 maart 2022, IEF 20614, IT 3868; C/09/561257/ HA ZA 18-1035 (HP c.s. tegen SONT c.s.) Arrest in principiële zaak over de auteursrechtelijke status van offline kopieën van streaming diensten als Spotify en Netflix. Het gerechtshof oordeelt dat offline opslag binnen abonnementsdiensten geen privékopieën zijn en dus niet gecompenseerd mogen worden door een thuiskopieheffing. De huidige regeling doet dat wel. Het gebeurt vaker dat ten onrechte thuiskopieheffingen in rekening worden gebracht. Dat was eerder ook al het geval bij downloads uit illegale bron (vgl. ACI ADAM-arrest, [IEF 16358]). Het gerechtshof oordeelt daarnaast dat cloudkopieën wel gecompenseerd mogen worden. Het Sont besluit 2018 mag in stand blijven, maar er werd in hoger beroep ook geen vernietiging gevorderd.

IEF 20607

Uitspraak ingezonden door Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Film(auteurs)rechten moeten worden overgedragen

Kopieer citeerwijze |
Rechtbank Amsterdam 17 mrt 2022, IEF 20607; (Film(auteurs)rechten), https://ie-forum.nl/artikelen/film-auteurs-rechten-moeten-worden-overgedragen

Vzr. Rb Amsterdam 17 maart 2022, IEF 20607; C/13/711854 / KG ZA 21-1060 (Film(auteurs)rechten) Eiser heeft een film geschreven en de rechten daarvan overgedragen aan gedaagde. Nu het lijkt dat gedaagde het niet geregeld krijgt een bekende auteur voor de film te regelen en de productie van de film na drie jaar nog steeds niet is gestart, wil eiser de film laten maken door een ander bedrijf. Hiervoor wil hij de (auteurs)rechten op de film terugkrijgen van gedaagde, die ze niet wil teruggeven. Volgens de voorzieningenrechter handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiser door vast te houden aan de rechten op het scenario en daarmee de kans dat de film daadwerkelijk tot stand komt aanzienlijk te verkleinen. De vordering die ertoe strekt gedaagde te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van eiser zal worden afgewezen nu geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. Gedaagde wordt wel veroordeeld de rechten over te dragen aan eiser.

IEF 20600

Uitspraak ingezonden door Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger.

Uitzending Roddelpraat moet offline

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 16 mrt 2022, IEF 20600; ECLI:NL:RBAMS:2022:1239 (Roddelpraat), https://ie-forum.nl/artikelen/uitzending-roddelpraat-moet-offline

Vzr. Rb Amsterdam 16 maart 2022, IEF 20600; ECLI:NL:RBAMS:2022:1239 (Roddelpraat) Eiseres heeft een diss track gemaakt over [naam 1]. Deze diss track is gestuurd naar een van de gedaagden, waarop gedaagden de diss track hebben laten horen in hun uitzending van Roddelpraat (hierna: de uitzending). Daarbij plaatsen gedaagden teksten op sociale media over eiseres. Zij zou misbruikt zijn door [naam 1] en de diss track zou hier bewijs voor zijn. Vervolgens hebben gedaagden de tekst “[eiseres] stuurt advocaat op Roddelpraat af” (hierna: tekst 1) op hun website gezet en een nieuwe uitzending van Roddelpraat online gezet met als titel: “[eiseres] woest en sleept [gedaagde 1] en [gedaagde 2] voor de rechter: ‘Achterlijk wijf’”. Eiseres wil dat de uitzending wordt verwijderd en alle verwijzingen daarnaar en promotie daarvoor. Ook tekst 1 en de term ‘achterlijk wijf’ wil zij verwijderd hebben.

IEF 20575

Nederlandse rechter onbevoegd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Den Haag 8 feb 2022, IEF 20575; ECLI:NL:GHDHA:2022:138 (Facebook tegen PVH), https://ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-onbevoegd

Hof Den Haag 8 februari 2022, IEF 20575; ECLI:NL:GHDHA:2022:138 (Facebook tegen PVH) PVH BV is een groot kleding- en modebedrijf en exploiteert verschillende merken, waaronder Tommy Hilfiger. Volgens PVH zijn de advertenties die op Facebook circuleren onrechtmatig ten opzichte van haar, omdat er inbreuk mee wordt gemaakt op haar merk- en auteursrechten. PVH heeft namelijk advertenties op Facebook aangetroffen voor kleding en schoenen met de naam ‘Tommy Hilfiger’, die niet van haar afkomstig zijn. PVH eist in kort geding dat Facebook gegevens verstrekt over advertenties die zijn verschenen na een eerdere bodemzaak tussen partijen. In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter de vorderingen grotendeels toegewezen. Het hof wijst de vorderingen van PVH echter af. Dit is deels omdat de Nederlandse rechter onbevoegd is en deels omdat PVH de onrechtmatigheid van de advertenties onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

IEF 20574

Uitspraak ingezonden door Paul Kreijger, Visser Schaap & Kreijger.

Geen nieuwe licentieovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 3 mrt 2022, IEF 20574; ECLI:NL:RBAMS:2022:971 (Blendle tegen DPG Media), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-nieuwe-licentieovereenkomst

Vzr. Rb Amsterdam 3 maart 2022, IEF 20574; ECLI:NL:RBAMS:2022:971 (Blendle tegen DPG Media) Blendle en DPG hebben een licentieovereenkomst gesloten voor een jaar, zonder automatische verlenging. DPG heeft aan Blendle laten weten niet te willen onderhandelen over een nieuwe licentieovereenkomst. Blendle vordert DPG te veroordelen tot voortzetting van de levering van de content, als bedoeld in de licentieovereenkomst 2021 en onder dezelfde voorwaarden voor een periode van twaalf, althans zes maanden na dit vonnis. In tegenstelling tot wat Blendle aanvoert oordeelt de voorzieningenrechter dat hier geen sprake is van een duurovereenkomst. Daarnaast staat vast dat DPG geen economische machtspositie heeft op de markt voor het aanbieden van algemeen online nieuws voor consumenten in Nederland, zodat zij daarvan ook geen misbruik kan maken. DPG hoeft dus geen nieuwe licentieovereenkomst aan te gaan met Blendle. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 20571

Inbreuk op auteursrecht op webshopfoto's

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 9 feb 2022, IEF 20571; ECLI:NL:RBAMS:2022:441 (Red Prestige tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-op-webshopfoto-s

Rechtbank Amsterdam 9 februari 2022, IEF 20571; ECLI:NL:RBAMS:2022:441 (Red Prestige tegen gedaagde) In geschil is of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een auteursrecht van Red Prestige op de website www.redprestige.com en op de foto’s op de website. Subsidiair stelt Red Prestige dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door slaafs haar website na te bootsen. De rechtbank wijst auteursrecht op de website als geheel af. Ook is er geen slaafse nabootsing van de website onder meer omdat Red Prestige niet onderbouwt dat de website zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige websites. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Red Prestige op de creatieve productfoto’s en de foto’s van de modellen. De schade wordt begroot op de kosten van de fotografen die eiser heeft ingeschakeld voor het maken van de foto's.