Merkenrecht  

IEF 21896

X maakt inbreuk op de merken van Björn Borg

Rechtbanken 7 nov 2012, IEF 21896; ECLI:NL:RBSGR:2012:31157 (Björn Borg tegen X), https://ie-forum.nl/artikelen/x-maakt-inbreuk-op-de-merken-van-bjorn-borg

Rb. Den Haag 7 november 2012, IEF 21896; ECLI:NL:RBSGR:2012:31157 (Björn Borg tegen X) Björn Borg is houdster van de hierboven afgebeelde woord- en beeldmerken. Björn Borg verkoopt onder het merk Björn Borg onder meer ondergoed, waaronder boxershorts. Het Onderzoeksbureau Goorts (hierna: Goorts) heeft in opdracht van Björn Borg vastgesteld dat X niet-originele Björn Borg boxers verkocht via een advertentie op Marktplaats en op een braderie in Tilburg.

IEF 21888

Tandonline maakt inbreuk op de merken van Dentaid

Rechtbanken 1 nov 2023, IEF 21888; ECLI:NL:RBDHA:2023:17266 (Dentaid tegen Tandonline), https://ie-forum.nl/artikelen/tandonline-maakt-inbreuk-op-de-merken-van-dentaid

Rb. Den Haag 1 november 2023, IEF 21888; ECLI:NL:RBDHA:2023:17266 (Dentaid tegen Tandonline) In deze zaak heeft Dentaid tandonline gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank. Tandonline heeft in Nederland via haar eigen website mondspoeling producten verkocht die waren voorzien van tekens die overeenstemmen met de merken van Dentaid.

IEF 21887

Uitspraak ingezonden door Gregor Vos en Maurits van Beusekom, Brinkhof.

Merk- en handelsnaam geschil tussen Kroonenberg en Medisch Centrum c.s. over gebruik ‘Gelderlandplein’

Rechtbank Den Haag 14 feb 2024, IEF 21887; C/09/606624 / HA ZA 21-115 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/merk-en-handelsnaam-geschil-tussen-kroonenberg-en-medisch-centrum-c-s-over-gebruik-gelderlandplein

Rb. Den Haag 14 februari 2024, IEF 21887; C/09/606624 / HA ZA 21-115 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.) Kroonenberg Groep B.V. (hierna: Kroonenberg) is eigenaar van het winkelcentrum Gelderlandplein. Zij is houdster van vier Beneluxmerken (hierna: de GP-merken), waarvan twee geregistreerd in 2014 (hierna: GP-2014 merken). Huisartsenpraktijk MCG is initiatiefnemer van het Medisch Centrum Gelderlandplein (hierna samen: Medisch Centrum c.s.) Huisartenpraktijk MCG is houdster van het Beneluxmerk ‘Medisch Centrum Gelderlandplein’ (hierna: het MCG-merk). Partijen hebben een geschil over het gebruik van handelsnamen en merken. In conventie vordert Kroonenberg onder andere een gebod voor Medisch Centrum c.s. om ieder gebruik van de naam ‘Gelderlandplein’ te staken en een nietigverklaring van de inschrijving van het MCG-merk. Aan deze eerste vordering legt Kroonenberg ten grondslag dat zij het handelsnaamrecht heeft ten aanzien van de naam Gelderlandplein, en dat het gebruik van de handelsnaam van Medisch Centrum c.s. direct of indirect verwarringsgevaar oplevert. Aan de vordering betreffende het MCG-merk legt Kroonenberg ten grondslag dat zij de nietigheid hiervan kan inroepen, nu er verwarring kan ontstaan tussen de merken. In reconventie vordert Medisch Centrum c.s. primair een verklaring voor recht dat de vier GP-merken nietig dan wel vervallen zijn, nu deze elk onderscheidend vermogen zouden missen, dan wel te kwader trouw zijn gedeponeerd. Daarnaast roept Medisch Centurm c.s. het verval van de GP-merken 2014 in.

IEF 21886

Geen sprake van gebruik in het economisch verkeer door gedaagde

Rechtbanken 11 okt 2023, IEF 21886; ECLI:NL:RBDHA:2023:15460 (Off-White tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-gebruik-in-het-economisch-verkeer-door-gedaagde

Rb. Den Haag 11 oktober 2023, IEF 21886; ECLI:NL:RBDHA:2023:15460 (Off-White tegen gedaagde) Off-White is een onderneming die kleding op de markt brengt met eigen naam, waaronder T-shirts. Douaniers hebben in de bagage van gedaagde meerdere kledingstukken aangetroffen van het merk Off-White dat afkomstig was uit Turkije. Dit bleek achteraf te gaan om namaakgoederen.

IEF 21883

Bacardi moet Excellent Drinks zekerheid stellen

Rechtbank Den Haag 15 nov 2023, IEF 21883; ECLI:NL:RBDHA:2023:17280 (Bacardi tegen Excellent Drinks), https://ie-forum.nl/artikelen/bacardi-moet-excellent-drinks-zekerheid-stellen

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21883; ECLI:NL:RBDHA:2023:17280 (Bacardi tegen Excellent Drinks) Bacardi vordert in de hoofdzaak een verklaring voor recht dat Excellent Drinks tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst die partijen hebben gesloten ter beëindiging van een geschil betreffende de verhandeling door Excellent Drinks van niet-uitgeputte, gewijzigde dan wel counterfeit producten voorzien van het door Bacardi gehouden Uniemerk “GREY GOOSE”. Excellent Drinks heeft vóór alle weren een incident tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv opgeworpen en vordert Bacardi te veroordelen zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld, zulks tot een bedrag van € 100.000,-.

IEF 21880

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, SOLV, en Jacintha van Dorp, Van Kaam IP & Media.

Hof verklaart merkinschrijving voor ‘VAN WONDEREN’ alsnog nietig

BenGH 6 feb 2024, IEF 21880; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-verklaart-merkinschrijving-voor-van-wonderen-alsnog-nietig

BenGH 6 februari 2024, IEF 21880, IEFbe 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.) In 2020 diende Verzoekster een vordering tot doorhaling van het aangevraagde en ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk VAN WONDEREN Stroopwafels (hierna: het Merk). Het Merk werd in 2019 aangevraagd door Verweerder, MFO.ONE. Het BBIE wees de vordering van Verzoekster in haar geheel af, nu er geen kwade trouw vastgesteld kon worden. Het BBIE oordeelde tevens dat Verweerder noch het oogmerk had het Merk niet te gebruiken, of om Verzoekster te verbieden dit te gebruiken. Dit wordt volgens het BBIE versterkt door het feit dat Verweerder een licentie voor het gebruik van het Merk om niet heeft verstrekt aan Verzoekster. Verzoekster stelt echter dat er wel degelijk kwade trouw aanwezig was tijdens het indienen van de merkaanvraag, aangezien er sprake was van voorgebruik van het overeenstemmende teken, waarvan verweerder kennis had. Dit is bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing.

IEF 21879

Verbetering van NTD-procedures en verkopersidentificatie eisen

Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21879; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting Namaakbestrijding React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/verbetering-van-ntd-procedures-en-verkopersidentificatie-eisen

Rb. Den Haag 17 januari 2024,IEF 21879; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting Namaakbestrijding React tegen SHLC) Stichting Namaakbestrijding React (hierna: React), vertegenwoordigend alle IE-rechthebbenden, voert een collectieve actie tegen SHLC via www.vova.com voor verkoop van namaakproducten. Ze eisen onder andere verbetering van NTD-procedures en identificatie van verkopers op het platform.

IEF 21878

Inbreuk op de merkrechten van Antargaz en bewijsopdracht voor Antargaz dat Kavegas zelf gasflessen heeft gevuld

Rechtbanken 25 okt 2023, IEF 21878; ECLI:NL:RBDHA:2023:16131 (Antargaz tegen Kavegas), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-de-merkrechten-van-antargaz-en-bewijsopdracht-voor-antargaz-dat-kavegas-zelf-gasflessen-heeft-gevuld

Rb. Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21878; ECLI:NL:RBDHA:2023:16131 (Antargaz tegen Kavegas) Atargaz is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen (LPG). Kavegas handelt in gasflessen voor de particuliere en zakelijke markt.

IEF 21870

Hof oordeelt dat gebruik Only for Men teken geen merkinbreuk vormt

Hof Den Haag 16 jan 2024, IEF 21870; ECLI:NL:GHDHA:2024:51 (OFM c.s. tegen Bestseller c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-oordeelt-dat-gebruik-only-for-men-teken-geen-merkinbreuk-vormt

Hof Den Haag 16 januari 2024, IEF 21870; ECLI:NL:GHDHA:2024:51 (OFM c.s. tegen Bestseller c.s.) Het gaat in deze zaak om de vraag of OFM c.s. tekort is geschoten in de nakoming van een overeenkomst met Bestseller c.s. over het gebruik van het teken Only for Men, ingeschreven in 2007. Ook is de vraag of OFM c.s. met het teken inbreuk heeft gemaakt op het merk ONLY van Bestseller c.s Partijen hebben na inschrijving van het ‘2007-merk’ in een overeenkomst getekend met afspraken over het gebruik van het merk. Voor de rechtbank vordert Bestseller c.s. dat verklaard wordt dat OFM c.s. toerekenbaar gekort is geschoten in de nakoming van deze overeenkomst. Hierin werd afgesproken dat OFM c.s. alleen het origineel gedeponeerde merk zou gebruiken. In 2012, 2016 en 2019 deponeerde zij echter nog drie ander merken met de tekst ‘Only for Men’. In eerste aanleg is geoordeeld dat OFM c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van het ONLY-merk. OMF c.s. is hiertegen in hoger beroep gekomen.

IEF 21869

Uitspraak ingezonden door Tom Brohm, Dentons.

SHLC handelt onrechtmatig jegens Stichting React

Rechtbank Den Haag 17 jan 2024, IEF 21869; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/shlc-handelt-onrechtmatig-jegens-stichting-react

Rb. Den Haag 17 januari 2024, IEF 21869; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting REACT tegen SHLC) Stichting React voert een procedure tegen SLHC. De rechtbank heeft na het tussenvonnis van 30 augustus 2023 [zie IEF 21737] geen opt-out verklaringen ontvangen en komt toe aan een inhoudelijke behandeling van de zaak. De vorderingen van Stichting React strekken ertoe dat SLHC maatregelen treft ter beëindiging van merkinbreuken door derden en ter voorkoming van herhaling van deze inbreuken. Ook vordert Stichting React dat SLHC maatregelen treft waardoor de identiteit van de betreffende derden bij aanbiedingen wordt vermeld.