Merkenrecht  

IEF 21746

Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Shar Said en Gerard van der Wal, Windt Le Grand Leeuwenburgh advocaten.

Opslag van goederen in transito is niet inbreukmakend

Hof Amsterdam 24 okt 2023, IEF 21746; 200.317.061/01 (RPM tegen Philip Morris en Loendersloot), https://ie-forum.nl/artikelen/opslag-van-goederen-in-transito-is-niet-inbreukmakend

Hof Amsterdam 24 oktober 2023, IEF ; 200.317.061/01 (Rotterdamsche Producten Mij tegen Philip Morris & Loendersloot). Rotterdamsche Producten Mij (hierna: RPM) is een groothandel in onder andere sigaretten, likeuren en medische hulpmiddelen. Philip Morris is een tabaksproducent van de tabaksticks ‘HEETS’ die geschikt zijn voor het apparaat IQOS; een tabaksverbander. Philip Morris is merkhouder van de woordmerken ‘HEETS’ en ‘IQOS’. Begin juli 2020 heeft een levering van in de Filipijnen plaatsgevonden van doosjes HEETS die uit hun originele omdozen zijn gehaald en omgepakt zijn in een blanco dozen met aanduidingen. Deze levering was bestemd voor een distributeur in Armenië. De partij is daarna naar Rotterdam vervoerd, waarbij Loendersloot de geadresseerde was. Philip Morris heeft Loendersloot verzocht om afgifte van de goederen en verstrekking van informatie omtrent de levering, maar dit heeft Loendersloot geweigerd. Philip Morris heeft hierop beslag gelegd van de goederen wegens concrete aanwijzingen van dreigende illegale handel of smokkel. RPM heeft na dit beslag een kort geding aanhangig gemaakt en gevorderd dat het beslag opgeheven wordt, maar heeft hierbij Loendersloot niet gedagvaard. De voorzieningenrechter heeft de voorzieningen afgewezen, waartegen RPM in hoger beroep is gegaan. Het hof heeft vervolgens het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en Philip Morris verboden om nogmaals beslag te leggen op de partij. Tegen dit vonnis heeft Philip Morris cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld dat Loendersloot als partij bij het geding betrokken had moeten worden en dat RPM haar had moeten dagvaarden. Nu heeft RPM Loendersloot in de procedure gedagvaard. De rechtbank in eerste aanleg heeft het vonnis van het hof vernietigd [zie IEF 19671].

IEF 21744

Uitspraak ingezonden door Vivien Rörsch, La Rorsch, en Brigitte Spiegeler, Heffels Spiegeler advocaten.

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Jiskefet

Hoge Raad 27 okt 2023, IEF 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s. tegen Noblesse), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-cassatieberoep-jiskefet

HR 27 oktober 2023, IEF 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s. tegen Noblesse). Jiskefet c.s. hebben in 2021 een kort geding aangespannen om de verkoop van de Jiskefet Encyclopedie van Noblesse Uitgevers tegen te gaan [zie IEF 20292]. De vorderingen van Jiskefet c.s. werden grotendeels toegewezen en Noblesse diende door middel van een sticker aan te geven dat de encyclopedie niet van Jiskefet zelf afkomstig is. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. alsnog afgewezen [zie IEF 20802]. Het uitbrengen van de encyclopedie maakt volgens het hof geen inbreuk op het merkrecht van Jiskefet c.s. In deze uitspraak verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep van Jiskefet c.s. Ook de eerdere conclusie van P-G van Peursem strekte tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21487]. 

IEF 21737

Stichting REACT bepleit opt-out regime voor buitenlandse rechthebbenden in procedure tegen SLHC

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/stichting-react-bepleit-opt-out-regime-voor-buitenlandse-rechthebbenden-in-procedure-tegen-slhc

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting REACT tegen SHLC). Stichting React voert een procedure tegen vermeend inbreukmaker SLHC. SLHC maakt volgens Stichting React inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten van verschillende rechthebbenden door imitatiegoederen aan te bieden via het platform vova.com. Stichting React heeft in het tussenvonnis [zie IEF 21627] goedkeuring gekregen om de belangen van rechthebbenden in deze procedure te behartigen. In het tussenvonnis zijn enkele punten naar voren gebracht Stichting React die in dit vonnis nader besproken worden. Stichting React heeft de rechtbank verzocht te bepalen dat voor rechthebbenden die geen woon- of verblijfplaats in Nederland hebben niet het opt-in regime geldt, maar het opt-out regime voor deelname aan de procedure. De benadeelden in deze zaak bestaan voornamelijk uit grote internationale merkhouders die de procedure van Stichting React steunen. Het zou voor Stichting React bewerkelijk en tijdsintensief zijn om een opt-in verklaring van alle rechthebbenden te vragen. De rechter gaat hierin mee en oordeelt dat voor rechthebbenden die niet in Nederland woonachtig zijn het opt-out regime van toepassing is. Stichting React dient daarnaast een advertentie te plaatsen over de behartiging van belangen in de procedure met daarin de mogelijkheid voor rechthebbenden om te opt-outen. 

IEF 21730

Beantwoording prejudiciële vragen over strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties IE-inbreuk

HvJ EU 19 okt 2023, IEF 21730; C‑655/21 (Bulgarije tegen G. ST. T.), https://ie-forum.nl/artikelen/beantwoording-prejudiciele-vragen-over-strafrechtelijke-en-bestuursrechtelijke-sancties-ie-inbreuk

HvJ 19 oktober 2023, IEF 21730; C‑655/21 (Bulgarije tegen G. ST. T.). G. ST. T. is eigenaar van een kledingwinkel in Bulgarije, waar imitatie-merkkleding werd verkocht. In de Republiek Bulgarije wordt de schending van intellectuele eigendomsrechten met strafrechtelijke sancties bedreigd. Verdachte is toen merkinbreuk met verzwarende omstandigheden ten laste gelegd, omdat de merkinbreuk aanzienlijke schadelijke gevolgen heeft. De straf die hem opgelegd zou worden kon minimaal vijf jaar bedragen, maar omdat sprake was van verzwarende omstandigheden zou dit zelfs zeven jaar kunnen worden. Daarnaast kunnen ook andere maatregelen opgelegd worden aan gedaagde, zoals een geldboete die hoog kan oplopen en met de bijkomende maatregel van verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De verwijzende rechter heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof prejudiciële vragen gesteld. 

IEF 21717

Gewijzigde verpakkingen doen afbreuk aan luxe uitstraling van merken van CLD

Rechtbank Den Haag 23 aug 2023, IEF 21717; ECLI:NL:RBDHA:2023:12493 (Creation Luxe Design tegen Notino), https://ie-forum.nl/artikelen/gewijzigde-verpakkingen-doen-afbreuk-aan-luxe-uitstraling-van-merken-van-cld

Rb. Den Haag 23 augustus 2023, IEF 21717; ECLI:NL:RBDHA:2023:12493 (Creation luxe Design tegen Notino). Creation Luxe Design (Hierna: CLD) en Inter Development Diffusion (Hierna: IDD) gebruiken het Mancera-merk en het Montale-merk om onder andere parfums op de markt te brengen. Zij hebben daartoe exclusieve licenties verkregen. CLD en IDD hebben per geografisch gebied exclusieve licentienemers aangesteld, waarvan Silk Cosmetics een is. Notino, een parfumverkoper, heeft proefaankopen op haar website aangeboden die voorzien waren van het Mancera en Montale merk, waar geen toestemming voor is verkregen van de merkhouder. De verpakkingen en de parfumfles van de verkochte producten waren ernstig bekrast, waardoor de herkomst van de parfum niet meer te herleiden was. In het verleden heeft Silk Cosmetics reeds geprocedeerd tegen Notino, waarin is geoordeeld dat sprake was van uitputting. 

IEF 21722

Oppositie tegen Maison Jansen slaagt

BBIE 13 okt 2023, IEF 21722; (Janzen tegen Maison Jansen), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-maison-jansen-slaagt

BOIP 13 oktober 2023, IEF 21722; 2018302 (Salas Holland tegen Haecotia). De merken JANZEN en Maison Jansen zijn ingeschreven voor dezelfde waren en diensten. Opposant Salas Holland, houder van het merk JANZEN betoogt dat aan het woordelement ‘maison’ geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend en dit als beschrijvend moet worden opgevat. Dit komt doordat het teken volgens Salas Holland rechtstreekse informatie bevat over het beoogde doel en de plaats van gebruik van de betrokken waren en diensten. Dat het woordelement ‘maison’ beschrijvend is, valt in lijn met eerdere beslissingen van het BOIP. Volgens opposant dient daardoor het woord ‘maison’ in de beoordeling over de overeenstemming buiten beschouwing gelaten te worden. Op het verschil tussen de letter ‘s’ en de letter ‘z’ na zijn de woorden identiek, waardoor ze visueel overeenstemmen. Daarnaast stemmen de woorden ook fonetisch gezien overeen, omdat de uitspraak van de woorden nagenoeg identiek is. Begripsmatig gezien zullen de woorden gezien worden als patroniem van ‘Jans zoon’. Gezien het gaat om waren en diensten waar de gewone consument bij betrokken is, zal het aandachtsniveau lager zijn. Door de grote overeenstemming tussen tekens, kan verwarringsgevaar ontstaan.

IEF 21723

Oppositie van Tesla tegen Gigabier slaagt niet

EUIPO - OHIM 20 sep 2023, IEF 21723; 3 162 062 (Tesla tegen Juicyphant), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-van-tesla-tegen-gigabier-slaagt-niet

EUIPO 20 september 2023, IEF 21723; 3 162 062 (Tesla tegen Juicyphant). Juicyphant heeft één dag na de aankondiging van het product 'Gigabier' door Tesla een merkaanvraag ingediend bij het EUIPO ten aanzien van het woordmerk 'Gigabier'. Tesla heeft hier oppositie tegen ingediend op basis van eerder reëel en relevant gebruik van niet-geregistreerde rechten. Tesla moet in de oppositieprocedure bewijzen dat het teken van meer dan alleen lokale betekenis is in Ierland en Denemarken en dat sprake was ven reëel gebruik op de markt. Tesla voert hiertoe nieuwsberichten aan omtrent de bouw van de nieuwe fabriek ‘gigafactory’ die verschenen voordat Juicyphant de merkaanvraag had verricht. In deze nieuwsberichten werd echter geen woord gerept over Gigabier. Tesla heeft daarnaast online publicaties van Engelse en Duitse websites, youtubevideo’s en tweets aangevoerd die eerder zijn verschenen dan de aanvraag van Juicyphant. Dit materiaal bevat de bekendmaking van het nieuwe product ‘gigabier’ door Elon Musk.

IEF 21707

Virtueel wapen Colt wordt afgewezen als merk

EUIPO - OHIM 13 sep 2023, IEF 21707; R 275/2023-4 (Colt tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/virtueel-wapen-colt-wordt-afgewezen-als-merk

EUIPO 13 september 2023, IEF 21707; R 275/2023-4 (Colt tegen EUIPO). Colt, een bekende vuurwapenfabrikant, heeft een beeldmerk ingediend bij het EUIPO van een virtueel wapen voor virtuele goederen of diensten. Het EUIPO heeft de merkaanvraag afgewezen onder vermelding dat men virtuele vuurwapens niet op zal vatten als merk. Ook wordt in de afwijzing aangegeven dat de consumenten een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau hebben, omdat het relevante publiek bestaat uit mensen die over het algemeen geen verstand hebben van vuurwapens. Het EUIPO zegt dat het het teken ontbreekt aan onderscheidend vermogen en wijst de inschrijving van het merk af. Colt is tegen deze afwijzing in beroep gegaan.

IEF 21696

Bosch oppositie tegen Bocchi slaagt

BBIE 26 sep 2023, IEF 21696; 2017969 (Bosch tegen Bocchi), https://ie-forum.nl/artikelen/bosch-oppositie-tegen-bocchi-slaagt

BOIP 26 september 2023, IEF 21696, 2017969 (Bosch tegen Bocchi). BOSCH is een bekende onderneming actief in de sectoren consumentenproducten, industriële technologie, etc. Het merk geniet dan ook enorme bekendheid volgens opposant en heeft hierdoor een groot onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich in deze procedure op verwarringsgevaar wegens zowel overeenstemmende tekens als waren en diensten. Door opposant wordt aangevoerd dat sprake is van visuele overeenstemming en dat het ontbreken van de letter ‘S’ in BOCCHI onvoldoende is om de deze weg te nemen, omdat verder vier van de vijf letters identiek zijn. Deze overeenstemming wordt versterkt door de vergelijkbare lettertypen die worden gebruikt. Tevens kan sprake zijn van auditieve overeenstemming indien het Nederlandstalig publiek ‘BOCCHI’ uitspreekt als ‘Boschi’. De toevoeging van de letter ‘i’ heeft geen auditieve relevantie voor het Nederlandse publiek, waardoor het merk en het teken auditief sterk overeenstemmen. Ook zijn het merk en het teken ingeschreven voor dezelfde klassen waren en diensten. Opposant betoogt daarnaast dat Bosch een groot onderscheidend vermogen bezit, omdat het een fantasiebenaming is en niet naar de goederen of diensten verwijst die zij aanbiedt. Opposant vindt het aannemelijk dat verweerder mee wil liften op het onderscheidend vermogen van BOSCH en dat verweer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit dit gebruik trekt en alsmede afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk BOSCH.

IEF 21704

Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen, LAWNCH, en Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business.

Geschil na beëindiging licentieovereenkomst voor InVitria

Rechtbank Den Haag 6 sep 2023, IEF 21704; (Sharpsight tegen Medical Workshop), https://ie-forum.nl/artikelen/geschil-na-beeindiging-licentieovereenkomst-voor-invitria

Rb. Den Haag 6 september 2023, IEF 21704; C/09/599367/ (Sharpsight B.V. tegen Medical Workshop B.V.) Vervolg in de bodemprocedure op eerder tussen partijen in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag [zie IEF 18810 en IEF 18761) en in hoger beroep bij hof Den Haag [zie IEF 19679] gevoerde kort geding procedure. De kern van het geschil in de bodemprocedure draait om het recht op het merk 'InVitria', waarbij ook wordt gestreden over auteursrechten met betrekking tot de naam. De rechtbank oordeelt over octrooi-inbreuk door Medical Workshop, gemeenschappelijk eigendom van octrooirechten en de beëindiging van een licentieovereenkomst en de gevolgen daarvan. Bovendien vordert Sharpsight een schadevergoeding, die wordt toegekend zonder verwijzing naar een schadestaatprocedure. In reconventie vordert Medical Workshop een veroordeling van Sharpsight tot vergoeding van goodwill.