Merkenrecht  

IEF 20787

Spoedeisend belang wegens stroom van klachten over website

Rechtbank Den Haag 16 mei 2022, IEF 20787; ECLI:NL:RBDHA:2022:5503 (KvK tegen de B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/spoedeisend-belang-wegens-stroom-van-klachten-over-website

Vzr. Rb. Den Haag 16 mei 2022, IEF 20787, IT 3971; ECLI:NL:RBDHA:2022:5503 (KVK tegen de B.V.) De B.V. suggereert op het internet dat zij vergelijkbare diensten aanbiedt als de Kamer van Koophandel omtrent het inschrijven binnen de registers van het KVK en het voorzien van uittreksels van het handelsregister. De Kamer van Koophandel vordert van de B.V.  dat haar websites offline worden gezet en de domeinnamen van deze websites op naam van het KVK worden gesteld, en het stoppen van het gebruik van het woordmerk KVK in de advertenties van de B.V. Aldus de rechtbank heeft de KVK in dit geval spoedeisend belang bij behandeling van dit geschil, gezien er een grote hoeveelheid klachten over de dienstverlening van de B.V. bij haar binnenkomt. Vervolgens oordeelt de rechter dat het daarnaast aannemelijk is, dat de KVK schade leidt door de kwaliteit van de diensten van de B.V. Hierdoor worden de eerder besproken vorderingen van de KVK toegewezen.

IEF 20773

HvJ EU: Classic Coach Company

HvJ EU 2 jun 2022, IEF 20773; ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-classic-coach-company

HvJ EU 2 juni 2022, IEF 20773, IEFBe 3464; ECLI:EU:C:2022:428,C-112/21(Classic Coach Company) Verzoek van Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing [IEF 19706] betreft de uitlegging van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Het verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen twee touringcarbedrijven en twee natuurlijke personen (Y en Z) anderzijds, over een vermeende schending door laatstgenoemden van het Benelux-merk waarvan X houder is [IEF 18884].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20742

HvJ EU over stuiting rechtsverwerking en gedogen

HvJ EU 19 mei 2022, IEF 20742; ECLI:EU:C:2022:400 (Heitec AG tegen Heitech Promotion), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-stuiting-rechtsverwerking-en-gedogen

HvJ EU 19 mei 2022, IEF 20742, IEFbe 3458; ECLI:EU:C:2022:400 (Heitec AG tegen Heitech Promotion) Heitec (hierna eiser) is houdster van het oudere Uniewoordmerk Heitec. Gedaagde, Heitech, is houdster van een Duits beeldmerk dat het woordelement Heitech Promotion bevat. Ook is gedaagde houdster van het Uniebeeldmerk dat het woordelement Heitech bevat dat in 2008 is aangevraagd en in datzelfde jaar is ingeschreven. Gedaagde heeft meerdere malen gepoogd een co-existentieovereenkomst te sluiten met eiser, maar tevergeefs. Voor het Hof dienen de vragen te worden beantwoord wat gedogen in de zin van art. 9 richtlijn 2008/95 inhoudt, en of rechtsverwerking alleen ziet op de stakingsvordering, of dat tevens nevenvorderingen en samenhangende vorderingen hieronder vallen? Het Hof stelt dat het gedogen niet wordt beëindigd door het loutere verzetten tegen het gebruik van het jongere merk, maar dat tevens een juridisch dwingende oplossing dient te worden gevonden. De houder van het oudere merk dient het nodige doen om dit resultaat te bereiken. Daarnaast zal het instellen van beroep zelf de rechtsverwerkingstermijn niet stuiten, indien het geding inleidende stuk niet voldeed aan de betekeningsvereisten, vanwege het feit dat de nodige zorgvuldigheid niet in acht wasgenomen. Dit geldt ook voor samenhangende en nevenvorderingen.

IEF 20749

HvJ EU Conclusie A-G: Amazon maakt geen gebruik van een teken

HvJ EU 2 jun 2022, IEF 20749; ECLI:EU:C:2022:422 (Louboutin tegen Amazon), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-amazon-maakt-geen-gebruik-van-een-teken

HvJ EU Conclusie A-G 2 juni 2022, IEF 20749, IEFbe 3461; ECLI:EU:C:2022:422 (Louboutin tegen Amazon) Onlineverkoop van namaakschoenen met hoge hakken van Louboutin. Volgens advocaat-generaal Szpunar rechtvaardigt de specifieke werkwijze van Amazon niet de slotsom dat sprake is van gebruik van een teken in de zin van het Unierecht. Hoewel de tussenpersoon op internet een geheel van geïntegreerde diensten aanbiedt, van de publicatie van verkoopaanbiedingen tot en met de verzending van de waren, kan hij niet rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de rechten van merkhouders die plaatsvinden op zijn platform wegens verkoopaanbiedingen van derden.

IEF 20747

Uitspraak ingezonden door Edwin van der Velde en Paul Tjiam, Simmons & Simmons.

 

Hof trekt streep door te ruime opgaveverplichting

Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 20747; ECLI:NL:GHDHA:2022:1262 (Delicasea tegen Bacardi), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-trekt-streep-door-te-ruime-opgaveverplichting

Hof Den Haag 31 mei 2022, IEF 20747; 200.304.147/0 1 (Delicasea tegen Bacardi) Deze zaak gaat over een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een tussen Bacardi en Delicasea gewezen vonnis, [IEF 20211]. De rechtbank Den Haag oordeelde in dictumonderdeel 6.10 van het vonnis in eerste aanleg kort gezegd dat Delicasea op basis van twee (door de rechter) vastgestelde inbreuken opgave moest doen van alle inbreukmakende T1 en T2 transacties met Bacardi Producten vanaf 1 januari 2014. Delicasea stelde een 351-incident in bij het hof Den Haag omdat de gevorderde opgaveverplichting te breed was geformuleerd en daardoor in strijd was met de wet (art. 2.22 lid 4 BVIE) en het Jack Daniels-arrest. Het hof volgt het betoog van Delicasea en schorst de tenuitvoerlegging van de opgaveverplichting (m.u.v. van de opgave van de twee vastgestelde inbreuken). Het hof komt tot dit oordeel over de opgaveverplichting op de volgende gronden:

IEF 20736

Merkinbreuk door ongeoorloofde parallelimport olijven

Rechtbank Den Haag 4 mei 2022, IEF 20736; ECLI:NL:RBDHA:2022:4679 (Marmarabirlik tegen Omur Markt), https://ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-door-ongeoorloofde-parallelimport-olijven

Rb. Den Haag 4 mei 2022, IEF 20736; ECLI:NL:RBDHA:2022:4679 (Marmarabirlik tegen Omur Markt) Marmarabirlik is een Turkse onderneming die olijven en aanverwante producten verkoopt binnen de EER. Zij heeft het door haar gebruikte merk ingeschreven voor klasse 29 in 1999. In 2020 stuurt Marmarabirlik een sommatiebrief aan de Amersfoortse onderneming Omur Markt om de verkoop van producten waarop het merk is genoteerd en die voorzien zijn van een T.E.T.T.-stempel te staken en gestaakt te houden. Deze stempel impliceert dat het product bestemd is voor de Turkse markt en Omur Markt importeert deze producten zelf vanuit Turkije naar Nederland. De Haagse rechter concludeert dat Omur Markt hierdoor inbreuk pleegt op het merkenrecht van Marmarabirlik door de producten parallel aan Marmarabirlik te importeren vanuit Turkije.

IEF 20720

Ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Geen rectificatie uitzending Marktplaatsoplichter

Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2022, IEF 20720; (Eiser tegen NoordKaap TV Producties), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitzending-marktplaatsoplichter

Ktr. Rb. Noord-Nederland 3 mei 2022, IEF 20720, IT 3935; zaaknr.: 9372487 CV EXPL 21-6048 (Eiser tegen NoordKaap TV Producties) In het TV-programma "Stegeman op de Bres" uit 2020, dat geproduceerd wordt door Noordkaap TV Producties, staat het onderwerp oplichting op Marktplaats centraal. In deze uitzending kwamen diverse gedupeerden van een bepaalde 'Marktplaatsoplichter' aan het woord die hun verhaal deden over de misstanden van de gekochte producten. Eiser vordert onder meer rectificatie van de beschuldigingen binnen de aflevering en een schadevergoeding. Voor aanvang van de civielrechtelijke zitting wordt de betreffende eiser veroordeeld voor oplichting van een groot aantal mensen, waaronder gedupeerden die in de aflevering te zien zijn. Volgens de kantonrechter heeft de uitzending een maatschappelijk belang, waarbij de inbreuk in de privacy van eiser beperkt blijft. Immers is het gezicht van eiser geblurd en is zijn achternaam niet genoemd. Dat zijn woonplaats is genoemd is functioneel, net als de opnamen die zijn gemaakt in de woning van eiser. De kantonrechter concludeert tot slot, dat het uiten van de mening van Noordkaap, art. 10 EVRM,  prevaleert boven het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser, art. 8 EVRM.  De rechtbank wijst de vorderingen van eiser vervolgens af, waaronder de schadevergoeding.

IEF 20718

Ingezonden door: Paul Reeskamp, DLA Piper

Platform aansprakelijk voor merkinbreuk

Hof Den Haag 17 mei 2022, IEF 20718; ECLI:NL:GHDHA:2022:7645 (Light In The Box tegen Hikvision), https://ie-forum.nl/artikelen/platform-aansprakelijk-voor-merkinbreuk

Hof Den Haag 17 mei 2022, IEF 20718; ECLI:NL:GHDHA:2022:7645 (Light In The Box tegen Hikvision) De beveiligingsproducten van Hikvision worden vanuit een Aziatische website aangeboden binnen de EU. In eerste aanleg, zie [IEF 19337], heeft de rechtbank geoordeeld dat het aanbieden van de beveiligingsapparatuur inbreuk maakt op het merkenrecht van Hikvision. Light In The Box (LITB) brengt vier grieven tegen het vonnis van de rechtbank in, maar het gerechtshof verwerpt de aangevoerde grieven en bekrachtigt het vonnis. Met de eerste grief stelt LITB dat niet zij aansprakelijk dient te worden gehouden voor het aanbieden van de producten, maar dat zij slechts het aanbieden ervan faciliteert. Op grond van jurisprudentie wordt deze grief verworpen. Ook de omstandigheid dat LITB impliciete toestemming had van Hikvision is volgens zowel de rechtbank als het hof in hoger beroep onvoldoende onderbouwd en slaagt tevens niet.

IEF 20715

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

HvJ EU 5 mei 2022, IEF 20715; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

IEF 20714

Ingezonden door Maurits van Beusekom en Rutger Stoop, Brinkhof.

Oppositie tegen merkaanvrage alsnog toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714; (Cobo tegen EMS), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-merkaanvrage-alsnog-toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714, IEFbe 3449; C 2021/1 (Cobo tegen EMS) Cobo heeft zowel het Uniewoordmerk 'COBO' als het woordbeeldmerk ingediend voor de klassen 9, 11 en 12. Zij stelt daarmee oppositie in tegen de aanvraag van Electric Mobility Systems (EMS) voor het woordmerk Cobi. Het BBIE heeft in eerste instantie bij beslissing de oppositie van Cobo afgewezen, aangezien Cobo het gebruik van diens eigen merk in de relevante periode en territoir niet voldoende had aangetoond. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat hier wel degelijk sprake van is, waardoor vervolgens gekeken kan worden of het aangevraagde teken verwarring veroorzaakt in vergelijking met het ingeschreven merk van Cobo. Het Benelux-Gerechtshof oordeelt bevestigend en alle merkaanvragen van Cobi dienen te worden geweigerd ten aanzien van de aangevraagde waren. Centraal staat dat het aangevraagde merk voor dezelfde klassen wordt aangevraagd, als die van Cobo, waardoor niet alleen een vrij hoge mate van soortgelijkheid, maar tevens verwarringsgevaar te duchten is.