Merkenrecht  

IEF 21563

'Fridu' is conceptueel gelijk aan 'Frida'

EUIPO - OHIM 14 apr 2023, IEF 21563; (Frida Kahlo Corporation/Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo), https://ie-forum.nl/artikelen/fridu-is-conceptueel-gelijk-aan-frida

EUIPO 14 april 2023, IEF 21563, zaaknr. R 1370/2022-2 (Frida Kahlo Corporation/Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo) Het EUIPO beoordeelt in deze zaak de overeenkomstigheden tussen de merken 'Fridu', van Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo (hierna: aanvraagster) en de merken 'Frida Kahlo', 'Frida' en Friducha' van de Frida Kahlo Corporation (hierna: opponent).

IEF 21556

Vorm teken noodzakelijk om technische uitkomst te verkrijgen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 5 jul 2023, IEF 21556; ECLI:EU:T:2023:377 (Wajos tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/vorm-teken-noodzakelijk-om-technische-uitkomst-te-verkrijgen

Gerecht EU 5 juli 2023, ECLI:EU:T:2023:377, IEF 21556 (Wajos tegen EUIPO) Op 7 december 2015 heeft verzoekster bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend. Bij beslissing van 28 juni 2016 is de aanvraag tot inschrijving van dat merk afgewezen wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen. Bij beslissing van 15 februari 2017 heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de weigering in stand gelaten (hierna: de eerste beslissing). Op 22 mei 2017 heeft Wajos bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de eerste beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij arrest van 3 oktober 2018 (niet gepubliceerd), gegrond verklaard en de eerste beslissing vernietigd. Na het arrest van 12 december 2019, EUIPO/Wajos (ook niet gepubliceerd), heeft de tweede kamer van beroep de bestreden beslissing vastgesteld. Hierin is geoordeeld dat de inschrijving van het aangevraagde merk voldoet aan de in art. 7 lid 1 sub e UMV bedoelde weigeringsgrond. Wajos verzoekt vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van kracht van gewijsde van het arrest van 3 oktober 2018, dan wel het ontbreken van de weigeringsgrond uit art. 7 lid 1 sub e UMV.

IEF 21552

Dermalux en Dermalux mogen deels naast elkaar bestaan

EUIPO - OHIM 22 jun 2023, IEF 21552; (Aesthetic Technology/Medspa Laboratoires), https://ie-forum.nl/artikelen/dermalux-en-dermalux-mogen-deels-naast-elkaar-bestaan

EUIPO 22 juni 2023, IEF 21552, Oppositienr. B 3 172 073 (Aesthetic Technology/Medspa Laboratoires) In deze zaak buigt het EUIPO zich over de vraag of het aangevraagde merk 'DERMALUX', aangevraagd door Medspa Laboratoires (hierna: verzoeker) mag worden toegewezen. Opponent in deze zaak is Aesthetic Technology (hierna: opponent), die zich op haar oudere merk 'DERMALUX' beroept. Opponent vordert afwijzing van het verzoek.

IEF 21550

Merk 'FRANKIE4' mag niet worden ingeschreven

BBIE 30 jun 2023, IEF 21550; (FRANKIE MORELLO/Frankie4 IP), https://ie-forum.nl/artikelen/merk-frankie4-mag-niet-worden-ingeschreven

Benelux-Bureau voor de Intellectueel Eigendom 30 juni 2023, Oppositienr. 2015545, IEF 21550, (FRANKIE MORELLO/FRANKIE 4 IP) In deze zaak buigt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) zich over de vraag of het aangevraagde merk 'FRANKIE4' van FRANKIE4 IP (hierna: verweerder) inbreuk maakt op het merk FRANKIE MORELLO (hierna: opponent). Opponent stelt dat het merk 'FRANKIE4' verwarringsgevaar veroorzaakt met haar eigen merk, namelijk 'FRANKIE MORELLO'.

IEF 21549

Algeheel verbod op refereren naar merk gaat te ver

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 jul 2023, IEF 21549; ECLI:NL:GHARL:2023:5659 (Purple Q/Xiltrix International), https://ie-forum.nl/artikelen/algeheel-verbod-op-refereren-naar-merk-gaat-te-ver

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023, IEF 21549 ECLI:NL:GHARL:2023:5659, (Purple Q c.s./Xiltrix International) In dit kort geding kijkt het gerechtshof naar de vraag of het vonnis van de voorzieningenrechter moet worden vernietigd. Xiltrix ontwikkelt hard- en software voor monitoring- en alarmsystemen in laboratoriumomgevingen en heeft daartoe enkele merken ingeschreven onder de naam 'Xiltrix'. Een ex-werknemer van Xiltrix richt met zijn broer het bedrijf Purple Q op, dat zich onder andere bezighoudt met het onderhoud van Xiltrix' software. Xiltrix beroept zich, onder andere, op haar merkrecht. Xiltrix wendt zich tot de voorzieningenrechter, welke oordeelt dat Purple Q op geen enkele manier het merk van Xiltrix mag noemen, op grond van merkinbreuk en misleidende reclame. Purple Q gaat in hoger beroep.

IEF 21548

JAF Group handhaaft met succes haar merk

BBIE 30 jun 2023, IEF 21548; (JAF Group/Tania Kern), https://ie-forum.nl/artikelen/jaf-group-handhaaft-met-succes-haar-merk

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 30 juni 2023, IEF 21548, IEF-Be 3674, Oppositienr. 2018208 (JAF Group/Tania Kern) In deze zaak kijkt het Benelux-Bureau voor de Intellectue Eigendom (hierna: BBIE) naar de oppositie die JAF group heeft ingesteld tegen de inschrijving van het merk van '31 Le Rouge', aangevraagd door Tania Kern. 

IEF 21542

Kapsalon Promise wint van Hairsalon Promise

Rechtbank Den Haag 19 jun 2023, IEF 21542; ECLI:NL:RBDHA:2023:8813 (Kapsalon Promise), https://ie-forum.nl/artikelen/kapsalon-promise-wint-van-hairsalon-promise

Rechtbank Den Haag 19 juni 2023, IEF 21542, ECLI:NL:RBDHA:2023:8813 (VOF Hairstudio Promise/Gedaagde) In dit kort geding bepaalt de voorzieningenrechter of de VOF, die eerst onder de naam 'Hairstudio Promise' en later 'Kapsalon Promise' haar haarsalons exploiteert, te maken heeft met merkinbreuk of handelsnaaminbreuk door gedaagde. De VOF stelt dat gedaagde onrechtmatig gebruik maakt van een handelsnaam met daarin het woord 'Promise', nu de VOF het Benelux-beeldmerk 'Kapsalon Promise' heeft. Zij vordert staking - onder dwangsom - van het gebruik van een handelsnaam waar het woord 'Promise' in voorkomt en een voorschot op een schadevergoeding.

IEF 21538

Prada succesvol in tegenhouden merk 'Rada'

EUIPO - OHIM 29 jun 2023, IEF 21538; (Prada/Gopala), https://ie-forum.nl/artikelen/prada-succesvol-in-tegenhouden-merk-rada

EUIPO 29 juni 2023, IEF 21538, Oppositienr. B 3 162 849 (Prada/Gopala) Het EUIPO heeft in deze zaak te oordelen of Gopala verwarringsgevaar veroorzaakt. Het betreft in deze zaak het beeldmerk 'Prada' (zwarte tekst tegen een witte achtergrond) en het beeldmerk 'Rada' (witte tekst tegen een rode achtergrond). Prada vordert doorhaling van het merk van Gopala.

IEF 21537

Ondernemingsrechtbank Brussel stelt prejudiciële vragen aan Hof van Justitie

Belgische gerechten 4 mei 2023, IEF 21537; (IKEA/Algemeen Vlaams Belang), https://ie-forum.nl/artikelen/ondernemingsrechtbank-brussel-stelt-prejudiciele-vragen-aan-hof-van-justitie

Ondernemingsrechtbank Brussel 4 mei 2023, IEF 21537, zaaknummer C-298/23-1 (IKEA/Algemeen Vlaams Belang) In deze zaak wordt verzocht enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te stellen. Aanleiding voor het geschil was het gebruik van de stijl van de Ikea 'doe-het-zelf' handleiding, die door de politieke partij Vlaams Belang in een parodie werd gebruikt ter verkondiging van haar standpunten. Uit dit geschil ontstaat de prejudiciële vraag 'of de vrijheid van meningsuiting een "geldige reden" kan vormen om gebruik te maken van een bekend merk' en welke criteria in aanmerking genomen moeten worden bij de beantwoording van de vraag of deze geldige reden bestaat. 

IEF 21536

Stichting Klei krijgt gelijk

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2023, IEF 21536; ECLI:NL:RBAMS:2023:3579 (Stichting Klei/Architecto), https://ie-forum.nl/artikelen/stichting-klei-krijgt-gelijk

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2023, IEF 21536, ECLI:NL:RBAMS:2023:3579 (Stichting Klei/Architecto) Stichting Klei geeft een tijdschrift over keramiek uit, 'KLEI', met de ondertitel 'keramiek magazine' en probeert creativiteit op keramisch gebied te bevorderen. Architecto verkoopt materialen voor hobby-keramisten en adverteerde een tijd lang in het tijdschrift van Stichting Klei. Architecto begint zelfde handelsnaam 'kleimagazine' te voeren, waarna Stichting Klei met spoed het woordmerk 'Klei keramiek magazine' doet registreren. Stichting Klei vordert  in kort geding staking van het gebruik van de handelsnaam en een rectificatie.