Merkenrecht  

IEF 21483

Puma komt goed beslagen ten zitting

Rechtbank Den Haag 11 okt 2022, IEF 21483; ECLI:NL:RBDHA:2022:15934 (Puma en Calvin Klein/Sporttrading Holland), https://ie-forum.nl/artikelen/puma-komt-goed-beslagen-ten-zitting

Rechtbank Den Haag 11 oktober 2022, IEF 21483; ECLI:NL:RBDHA:2022:15934 (Puma en Calvin Klein/Sporttrading Holland) Het betreft in deze zaak een bewijsbeslag. In 2020 is er een grote partij namaak Puma-sokken aangetroffen bij winkels van Kruidvat. Deze waren door Sporttrading Holland B.V. (hierna: Sporttrading) gelevered. Sporttrading had de goederen op haar beurt bij Katrade UG gekocht. Een jaar nadat Puma en Sporttrading tot een schikking zijn gekomen ten aanzien van de sokken, wordt een grote hoeveelheid boxershorts gevonden waarvan Puma stelt dat die boxershorts namaak betreffen. Calvin Klein, die eveneens te maken krijgt met boxershorts die door Sporttrading worden verkocht, start een bodemprocedure, waarin zij stelt dat die boxershorts niet door of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Sporttrading verweert zich met de stelling dat het merkenrecht van Puma en Calvin Klein is uitgeput, nu Sporttrading de goederen in kwestie bij dochtermaatschappijen van de twee eisende partijen heeft gekocht. In het kader van bewijsverzameling stellen Puma en Calvin Klein een kort geding in, teneinde bewijs te verzamelen. Zij vorderen primair afgifte en inzage van alle beslagen bescheiden en secundair afgifte en inzage van alle bescheiden die mogelijkerwijs te maken hebben met de handel van goederen die met hun merk zijn bekleed.

IEF 21482

Geen geldig merk voor Greijmans

Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, IEF 21482; ECLI:NL:RBDHA:2023:6538 (Gräper/Greijmans Automotive), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-geldig-merk-voor-greijmans

Rechtbank Den Haag 3 mei 2023, IEF 21482; ECLI:NL:RBDHA:2023:6538 (Gräper/Greijmans) Zowel Gräper als Greijmans zijn autohandelaars, die een logo gebruiken dat bestaat uit zwarte initialen in een pilaarvormige structuur tegen een witte achtergrond. Als Gräper meermaals geïnformeerd wordt door (ex-)klanten over het logo van Greijmans, sommeert hij Gräper om te stoppen met de vermeende inbreuken te stoppen. Greijmans bestrijdt dat hij inbreuk maakt, waarop Gräper naar de rechter stapt en een inbreukverbod en verbod op onrechtmatig handelen vordert. Na een kort geding past Greijmans zijn logo enigszins aan. Gräper maakt een nieuwe zaak aanhangig, waarin hij een verklaring voor recht eist dat Greijmans inbreuk heeft gemaakt op de merken- en auteursrechten van Gräper door deze slaafs na te bootsen, het Greijmans-merk te doen doorhalen, alle informatie over auto's en producten waar het inbreukmakende teken op staat, alles onder last van dwangsom.

IEF 21481

Hof van Justitie: nietigheid niet aan geschil gebonden

HvJ EU 8 jun 2023, IEF 21481; ECLI:EU:C:2023:462 (LM/KP), https://ie-forum.nl/artikelen/hof-van-justitie-nietigheid-niet-aan-geschil-gebonden

HvJ EU 8 juni 2023 IEF; 21481; ECLI:EU:C:2023:462 (LM/KP) In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie een prejudiciële vraag beantwoordt. Het betreft een zaak over inbreuk op een Unierechtelijk woordmerk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring van dat woordmerk. LM is houder van het woordmerk 'Multiselect'. KP biedt biedt handleidingen aan voor psychologische tests die bij kandidaat-politieagenten worden afgelegd in het kader van de wervingsprocedure, onder de naam 'Multiselect'. LM vordert KP bij de Poolse rechtbank om te stoppen met het promoten van haar handleidingen onder het woordmerk. Op haar beurt stelt KP een vordering tot nietigverklaring in. De Poolse rechter wendt zich tot het Hof van Justitie, met de vraag hoe breed zijn onderzoeksmogelijkheden naar het woordmerk zijn. 

IEF 21480

Gerecht EU: kennelijke fouten moeten van enige ernst zijn

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 jun 2023, IEF 21480; ECLI:EU:T:2023:314 (Nestlé/EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-kennelijke-fouten-moeten-van-enige-ernst-zijn

Gerecht EU 7 juni 2023, IEF 21480; ECLI:EU:T:2023:314 (Nestlé/EUIPO) Het Gerecht buigt zich in deze zaak over een beslissing van het EUIPO. De voorgeschiedenis betrof een nietigverklaring van Nestlé's woordmerk 'FITNESS'. Deze nietigheid werd gevorderd door European Food SA (hierna: Interveniënte), omdat 'FITNESS' een louter beschrijvend woordmerk zou zijn. Deze vordering wordt afgewezen, waarop Interveniënte beroep heeft ingesteld en nieuw bewijsmateriaal heeft overgelegd. Dit bewijsmateriaal wordt door het EUIPO terzijde gelaten, omdat het te laat zou zijn ingediend. Interveniënte heeft ook tegen die beslissing beroep ingediend. Partijen procederen een lange tijd door, waarbij veel tijd in beslag wordt genomen door procedurele fouten. In deze uitspraak gaat het om de vraag of het Gerecht de herroeping van een beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO dient toe te staan. Nestlé wil deze herroeping tegengaan.

IEF 21474

De middenweg tussen Routevision en Wastevision

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, IEF 21474; ECLI:NL:RBAMS:2023:2852 (Routevision/Wastevision), https://ie-forum.nl/artikelen/de-middenweg-tussen-routevision-en-wastevision

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023; IEF 21474; ECLI:NL:RBAMS:2023:2852 (Routevision/Wastevision) In dit kort geding heeft Routevision de partij BBF, een holding die eigenaar is van het merk en de handelsnaam 'Wastevision', gedaagd. Routevision houdt zich bezig met tracking-software voor bedrijfsauto's, die bijhoudt hoeveel werknemers rijden. Wastevision ontwikkelt en beheert een GPS trackings systeem voor toepassing op het gebied van afvalverwerking, waarbij aan voertuigen de kortste route naar een afvalbak wordt gezonden als deze afvalbak vol is. Een onderdeel van het softwarepakket van Wastevision is 'Route vision'. Het is deze naam waardoor Routevision meent dat er sprake is van een (merken)rechtelijke inbreuk. Nadat Routevision BBF gesommeerd heeft om te stoppen met de vermeende inbreuk op haar merkenrecht en BBF deze sommatie terzijde heeft geschoven, stelt Routevision een kort geding in. Daarin vordert Routevision dat BBF direct staakt met de vermeende inbreuk, onder last van een dwangsom. 

IEF 21473

BLOX en SocialBlox: genoeg uiteenlopend

Rechtbank Amsterdam 20 apr 2023, IEF 21473; ECLI:NL:RBAMS:2023:2486 (Viribus Unitis/BLOX), https://ie-forum.nl/artikelen/blox-en-socialblox-genoeg-uiteenlopend

Rechtbank Amsterdam 20 april 2023; IEF 21473; ECLI:NL:RBAMS:2023:2486 (Viribus Unitis/SociaLBlox) Viribus Unitis B.V. (hierna; Viribus) is een holding en enig aandeelhouder van Blox B.V. en richt zich op het faciliteren van online handel in cryptovaluta. Blox B.V. houdt ook het woordmerk 'BLOX' in eigendom. Zij sponsort zowel Ajax als NEC. SocialBlox, een softwareontwikkelaar die zich eveneens met cryptovaluta bezig houdt, is ook sponsor van een voetbalclub, namelijk die van FC Emmen. Blox B.V. sommeert SocialBlox om per ommegaande te staken met het gebruik van de tekens 'SOCIALBLOX' en 'SBLX' en te erkennen dat SocialBlox inbreuk heeft gemaakt op de merk- en handelsnaamrechten van Blox B.V., gezien de gelijkheid van de tekens. Nadat SocialBlox hier geen gehoor aan geeft, spant Blox B.V. een kort geding aan. Daarin vordert zij dat Socialblox per direct moet stoppen met alle gestelde inbreuken op de merk- en handelsnaamrechten en een overzicht van alle gegevens die SocialBlox over haar klanten en bedrijfsvoering heeft verzameld. Socialblox heeft geen tegeneis, maar stelt dat zij geen inbreuk heeft gepleegd. 

IEF 21468

Gerecht EU: Batmanbeslissing voldoende gemotiveerd

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 jun 2023, IEF 21468; ECLI:EU:T:2023:304 (Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-batmanbeslissing-voldoende-gemotiveerd

Gerecht EU 7 juni 2023, IEF 21468, case T‑735/21, ECLI:EU:T:2023:304 (Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics ) In 1998 heeft DC Comics het bekende Batman logo (een zwarte vleermuis in een zwartomlijnde ovaal met gele achtergrond) geregistreerd. Commerciale Italiana en haar enige aandeelhouder, de heer Aprile, heeft de EUIPO verzocht om dit merk te vernietigen omdat het inbreuk zou maken op zijn merk (een zwarte vleermuis in een zwartomlijnde ovaal met witte achtergrond), welke voornamelijk prijkte op carnavalkleding en -producten prijkte. Die vordering is afgewezen door het EUIPO, waarop Aprile naar het Gerecht is gegaan. DC Comics heeft zich in de zaak gevoegd. 

IEF 21466

Uitspraak ingezonden door: Gie van den Broek, LXA Attorneys

Instagram-account voor namaakparfums gestaakt

Rechtbank Den Haag 5 apr 2023, IEF 21466; ECLI:NL:RBDHA:2023:5688 (Coty tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/instagram-account-voor-namaakparfums-gestaakt

Rechtbank Den Haag 5 april 2023, IEF 21466; ECLI:NL:RBDHA:2023:5688 (Coty tegen gedaagde) De rechtbank heeft zich uitgesproken in een zaak omtrent de verkoop van namaakparfums. Coty Beauty (hierna: Coty) is een Duits en wereldwijd opererend bedrijf dat zich met name richt op de productie en verkoop van cosmetica en parfumproducten. Coty heeft van zowel parfummerken 'Hugo Boss' als 'Chloé' volmacht verkregen om hun Uniemerken met betrekking tot waren in klasse 3 (parfums, eau de toilette en eau de parfum) op eigen naam te handhaven. De gedaagde heeft een account aangemaakt op Instagram waar zij vanaf 2021 diverse namaakparfums aanbood en verkocht, onder meer parfums voorzien van de ingeroepen Uniemerken. Coty vordert onder andere dat de gedaagde met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Uniemerken staakt en eist een schadevergoeding. 

IEF 21461

'Eerlijk gebruik' drugsmerk 'Rush' niet aangetoond

EUIPO - OHIM 2 jun 2023, IEF 21461; (Funline International tegen MS Trade ), https://ie-forum.nl/artikelen/eerlijk-gebruik-drugsmerk-rush-niet-aangetoond

Cancellation Division EUIPO 2 juni 2023, IEF 21461; CANCELLATION No C 55 440 (Funline International tegen MS Trade) De Cancellation Division van het EUIPO heeft uitspraak gedaan over het 'eerlijke gebruik' van een drugsmerk. Op 7 juli 2022 heeft Funline International een verzoek tot intrekking ingediend voor een beeldmerk dat geregistreerd is door MS Trade voor de verkoop van 'poppers', een populaire term voor een aantal vloeibare, vluchtige en kortwerkende drugs. Funline International beweert dat MS Trade het beeldmerk niet 'eerlijk heeft gebruikt' gedurende de vijf jaren na registratie. Als een Uniemerk binnen die periode niet wordt 'gebruikt' voor de waren waarvoor het is geregistreerd, kan het EUIPO op verzoek de registratie van dat merk intrekken. MS Trade heeft bewijs ingediend dat het beeldmerk 'Rush' wel degelijk is gebruikt voor de waren waarvoor het is geregistreerd, met name voor de verkoop van 'industriële chemicaliën'. Dit bewijs bestaat uit een website waarop de waren worden verkocht en enkele invoices van klanten die de 'Rush'-flesjes wilden kopen.

IEF 21458

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 mei 2023, IEF 21458; ECLI:EU:T:2023:287 (Granini France tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-onjuiste-rechtsopvatting-door-kamer-van-beroep-euipo

Gerecht EU 24 mei 2023, IEF 21458; IEFBe 3662; ECLI:EU:T:2023:281 (Granini France tegen EUIPO) Het Gerecht heeft een eerdere uitspraak van het EUIPO vernietigd. Op 11 oktober 2019 heeft de Duitser Josef Pichler een aanvraag voor registratie ingediend voor het woordmerk 'Joro'. Het merk werd ingeschreven voor onder andere alcoholische dranken. Granini France heeft tegen deze registratie oppositie ingediend, voornamelijk tegen de inschrijving van het merk voor de alcoholische dranken. De oppositie was gebaseerd op het oudere Franse woordmerk 'JOKO', dat is ingeschreven voor frisdranken. De Oppositieafdeling heeft destijds de oppositie slechts gedeeltelijk toegewezen.