Merkenrecht  

IEF 21518

Hennessy het slachtoffer van flessentrekkerij

Rechtbank Den Haag 14 jun 2023, IEF 21518; ECLI:NL:RBDHA:2023:8497 (Hennessy c.s./Gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/hennessy-het-slachtoffer-van-flessentrekkerij

Rechtbank Den Haag 14 juni 2023; IEF 21518; ECLI:NL:RBDHA:2023:8497 (Hennessy c.s./Gedaagden) In dit vonnis daagt Hennessy c.s., onderdeel van het wereldwijde concern 'Vuitton Moët Hennessy" een groot aantal parallelhandelaars voor de rechter, met de stelling dat zij inbreuk maken op hun Unie- en Benelux-woordmerken. In de zaak wil Hennessy c.s. de rechter ertoe bewegen de parallelhandelaars te doen staken met hun import. Niet alleen omdat de merkenrechtelijke uitputting waar gedaagden zich op beroepen niet geldig zou zijn, maar ook omdat er sprake zou zijn van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Hennessy c.s. door het 'decoderen' van Hennessy c.s.'s producten. Hennessy vordert een staking van de inbreukmakende handelingen en inzage in administratie van gedaagden. Ook vordert zij winstafdracht en schadevergoeding. 

IEF 21516

Gerecht EU: Vitromed Germany verliest van Vitromed Healthcare

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2023, IEF 21516; ECLI:EU:T:2020:350 (Vitromed/EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-vitromed-germany-verliest-van-vitromed-healthcare

Gerecht EU 21 juni 2023, IEF 21516, LSR 2191; ECLI:EU:T:2023:350 (Vitromed/EUIPO) In deze zaak ging het om een merk dat VitromedGermany wilde registreren. Vitromed Healthcare, die zich in de zaak voegde, wilde deze registratie tegengaan. Het EUIPO stelt dat Vitromed Healthcare, houder van het oudere merk, in haar belangen geschaad zou worden als het merk zou worden ingeschreven door de gelijkenis tussen de twee merken - met name het woordmerk 'Vitromed'. Het EUIPO besloot dat de overeenkomstigheid tussen de twee merken verwarringsgevaar opleverde. Vitromed Germany komt hiertegen in beroep bij het Gerecht. 

IEF 21515

FreelanceOne blijft de enige met haar merk

BBIE 26 jun 2023, IEF 21515; (FreelanceOne/Freelance-toi!), https://ie-forum.nl/artikelen/freelanceone-blijft-de-enige-met-haar-merk

Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom 26 juni 2023, zaaknummer 2016655; IEF 21515 (FreelanceOne/Freelance-toi) Het betreft in deze zaak een geschil tussen Freelance.com (hierna: opposant), die het merk 'FreelanceOne' houdt, tegen EKVILIBRE (hierna: verdediger), die het merk 'Freelance-toi!' houdt. Het woordmerk 'Freelance-toi' wordt gesteld inbreuk te maken op het oudere merk van opposant. Opposant eist doorhaling van het merk, waar verdediger zich tegen verweert. 

IEF 21510

Ingezonden door Nils Winthagen, Winthagen Legal

Mexx International vist achter het net

Hof Den Haag 20 jun 2023, IEF 21510; (Mexx/G-Maxx c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/mexx-international-vist-achter-het-net

Hof Den Haag 20 juni 2023; IEF 21510; ECLI:NL:GHDHA:2023:1174 (Mexx/G-Maxx) In deze zaak beoordeelt het hof of G-Maxx inbreuk maakt op het woordmerk van Mexx International (hierna: Mexx). Mexx komt op tegen de beslissing van de rechtbank dat er geen sprake zou zijn van inbreuk op het woordmerk door G-Maxx en wees haar vordering tot staking van het gebruik van het merk af. De grieven van Mexx richten zich op het feit dat de rechtbank niet vond dat er verwarringsgevaar was te duchten, omdat de tekens van beide merken niet genoeg op elkaar leken. De vorderingen van Mexx blijven hetzelfde; zij vorderen staking van het gebruik van het merk, een vergoeding en de administratie ten aanzien van de afnemers van het gestelde inbreukmakende werk, alles onder last van een dwangsom.

IEF 21508

Procureur-Generaal: partijen rijden elkaar niet in het wiel

Hoge Raad 26 mei 2023, IEF 21508; ECLI:NL:PHR:2023:530 (Eiseres/Classic Coach Company), https://ie-forum.nl/artikelen/procureur-generaal-partijen-rijden-elkaar-niet-in-het-wiel

Parket bij de Hoge Raad 26 mei 2023, IEF 21508; ECLI:NL:PHR:2023:530 (Eiseres/Classic Coach Company) De Proceureur-Generaal neemt in deze zaak een conclusie, die ontstaan is uit twee prejudiciële vragen die de Hoge Raad naar het Hof van Justitie heeft gestuurd. Het ging over het gebruik van een handelsnaam die door de gemeenschappelijke grootvader van de partijen is gevoerd bij exploitatie van zijn busbedrijf. De kleinkinderen zijn elk hun eigen weg gegaan en hebben soortgelijke bedrijven opgericht. In 2017 begint het geschil, als de naam Classic Coach Company wordt geregistreerd. Centraal staat de vraag of, in de context van een richtlijn die ondertussen is ingetrokken, voor het vaststellen van een ouder (merken)recht noodzakelijk is dat dit recht het jongere recht kan verbieden. In het verlengde van de eerste vraag wordt bevraagd of het feit dat het oudere recht niet meer kan worden uitgevoerd ook invloed heeft op het bestaan van het oudere recht, in de situatie waar een derde een jonger recht heeft dat niet meer kan worden tegengehouden. 

IEF 21504

Gerecht EU: Eva en Evax moeten opnieuw beoordeeld

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2023, IEF 21504; ECLI:EU:T:2023:345 (Loulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-eva-en-evax-moeten-opnieuw-beoordeeld

Gerecht EU 21 juni 2023, IEF 21504; ECLI:EU:T:2023:345 (Loulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO) In deze zaak verzoekt Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (hierna: verzoeker) om een beslissing van het EUIPO te laten vernietigen. De beslissing van het EUIPO was om twee verzoeken ter registratie van merken af te wijzen, omdat het inbreuk zou maken op een merk van Arbora & Ausionia (hierna: de voegende partij), die zich in het voorliggende geschil hebben gevoegd. Het EUIPO besloot in de beslissing die ter vernietiging voorligt dat de merken die verzoeker wilde laten registreren een verwarringsgevaar opleverde ten aanzien van het merk van de voegende partij. Verzoekers vragen het Gerecht om de beslissing van het EUIPO te doen vernietigen.

IEF 21506

Wandelwol houdt haar schaapjes op het droge

Rechtbank Oost-Brabant 16 mei 2023, IEF 21506; ECLI:NL:RBOBR:2023:3011 (Wandelwol/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/wandelwol-houdt-haar-schaapjes-op-het-droge

Rechtbank Oost-Brabant 16 mei 2023, IEF 21506; ECLI:NL:RBOBR:2023:3011 (Wandelwol/Gedaagde) In dit kort geding staat de vennootschap onder firma Wandelwol tegenover gedaagde. Wandelwol stelt dat gedaagde onrechtmatig gebruik maakt van de term 'wandelwol', welk merk door firma Wandelwol wordt gehouden. Als de advocaat van Wandelwol gedaagde sommeert op te houden met het gebruik van het woord 'wandelwol' in haar advertentieteksten, wordt daar gehoor aan gegeven. Gedaagde haalt de term 'wandelwol' uit haar teksten en plaatst een rectificatie. Nog geen drie weken later gebruikt gedaagde het woord toch weer en haalt zij de rectificatie weg. Wandelwol stapt naar de rechter en vordert staking van het gebruik van de term, onder last van dwangsom.

IEF 21502

Aku en Alku vallen in hetzelfde denkraam

BBIE 20 jun 2023, IEF 21502; Oppositienummer 2017903 (Alku/Aku), https://ie-forum.nl/artikelen/aku-en-alku-vallen-in-hetzelfde-denkraam

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE 3666, IEF 21502, IEFbe 3666, Beslissing Oppositie 2017903 (Alku/Aku) Aku heeft een gecombineerd woord- en beeldmerk geregistreerd. Hier komt Alku tegen in opstand, omdat zij in 2016 een woord- en beeldmerk heeft geregistreerd waarvan zij meent dat er verwarringsgevaar kan ontstaan, omdat beide merkhouders zich richten op het leveren van bouwmaterialen. Om deze reden vordert Alku afwijzing van het merk van Aku.

IEF 21495

Urban Outfitters en The Urban: naamsbekendheid niet bewezen

EUIPO - OHIM 16 jun 2023, IEF 21495; B 3 088 201 (Urban Outfitters/Walberg Urban Electrics), https://ie-forum.nl/artikelen/urban-outfitters-en-the-urban-naamsbekendheid-niet-bewezen

EUIPO 16 juni 2023, IEF 21495; Case B 3 088 201 (Urban Outfitters/Walberg Urban Electrics) In deze zaak heeft Urban Outfitters een zaak aangespannen tegen Walberg Urban Electrics (hierna: WUE). De stelling was dat het merk van WUE, 'The Urban', teveel leek op dat van Urban Outfitters. Urban Outfitters vordert doorhaling van het merk van WUE ten aanzien van een aantal klassen die onder het merk van Urban Outfitters vallen, omdat de twee merken dermate veel op elkaar lijken dat er verwarringsgevaar zou bestaan. 

IEF 21491

HP pakt milieuverpakking aan

Rechtbank Den Haag 14 jun 2023, IEF 21491; ECLI:NL:RBDHA:2023:8658 (HP c.s./Frisco Holding c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/hp-pakt-milieuverpakking-aan

Rechtbank Den Haag 14 juni 2023, IEF 21491; ECLI:NL:RBDHA:2023:8658 (HP c.s./DR c.s.) In dit kort geding gaat het om de vraag of het doorverkopen van de cartridges van HP c.s. zonder de buitenverpakking inbreuk levert op het merkenrecht van H.P. DR c.s. is een concern dat, in het kader van milieubescherming, de cartridges van HP, waar de fabrieksgarantie van is verlopen, zonder binnen- en buitenverpakking verkoopt. Dit doen zij vanwege milieu gerelateerde redenen, nu cartridges zonder garantie toch nog worden verkocht. HP eist van DR c.s. deze verkoop te staken, de verkochte cartridges te retourneren en een rectificatie te plaatsen. Ook vordert zij inzage in de verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar.