Merkenrecht  

IEF 20623

Advocaat is niet onafhankelijk

HvJ EU 24 mrt 2022, IEF 20623; ECLI:EU:C:2022:218 (PJ en PC tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/advocaat-is-niet-onafhankelijk

HvJ EU 24 maart 2022, IEF 20623, IEFbe 3409; ECLI:EU:C:2022:218 (PJ en PC tegen EUIPO) PJ was houder van het Uniewoordmerk Erdmann & Rossi. Nadat Erdmann & Rossi GmbH een vordering tot nietigverklaring had ingesteld, verklaarde het EUIPO het merk nietig. PJ heeft bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van deze beslissing ingesteld. Het inleidend verzoekschrift was ondertekend door een advocaat. PJ bleek medeoprichter en een van de twee vennoten van het advocatenkantoor dat hij had gemachtigd om hem te vertegenwoordigen via de advocaat, die voor rekening van dit kantoor optrad. Het Gerecht heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat het inleidend verzoekschrift dus niet door een onafhankelijke advocaat was ondertekend.

IEF 20609

Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Inteo.

Merkinschrijving van verpakking

Belgische gerechten 14 mrt 2022, IEF 20609; (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco, Axone Pharma en Ceres Pharma), https://ie-forum.nl/artikelen/merkinschrijving-van-verpakking

Hof van beroep Gent 14 maart 2022, IEF 20609, IEFbe 3404; 2020/AR/1633 (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco, Axone Pharma en Ceres Pharma) Laboratoire de la Mer is de fabrikant van de Physiomer neussprays met zeewater. Omega Pharma verdeelt het product. Febelco lanceerde in 2019 een neusspray die zeewater bevat onder de merknaam Febelcare Physio. Ceres Pharma levert dat product aan Febelco. Laboratoire de la Mer en Omega Pharma stelden een vordering in tegen Febelco. Zij voeren aan dat de verpakking van Febelcare Physio een verwarringwekkende en parasitaire kopie is van de verpakking van Physiomer. Ceres Pharma deponeerde de opmaak van de verpakking van Physiomer bij wijze van experiment als Beneluxmerk. Het Benelux Bureau aanvaardde het depot op absolute gronden.

IEF 20606

Prejudiciële vragen over licentieverstrekking door merkhouders

Overig 4 jan 2022, IEF 20606; (Legea), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-licentieverstrekking-door-merkhouders

Corte suprema di cassazione (Italië) 4 januari 2022, IEF 20606, IEFbe 3403; C-686/21 (Legea) via MinBuza. Alle vier de houders van het nationale en gemeenschapsmerk Legea hebben een exclusieve licentie voor het gebruik van dit merk verleend aan Legea S.r.l.. Jaren later heeft alleen medehouder VW te kennen gegeven de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Ondanks deze niet-instemming is Legea S.r.l. het merk blijven gebruiken. De rechter in eerste aanleg oordeelt dat het gebruik na de niet-instemming van VW onrechtmatig was. De rechter in tweede aanleg is het hier niet mee eens. Hij oordeelt dat het merkgebruik ook na de niet-instemming rechtmatig was, omdat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders na die datum met een dergelijk gebruik had ingestemd. VW heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.
Prejudiciële vragen:

IEF 20595

HvJ EU: Maxxus tegen Globus

HvJ EU 10 mrt 2022, IEF 20595; ECLI:EU:C:2022:174 (Maxxus tegen Globus), https://ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-maxxus-tegen-globus

HvJ EU 10 maart 2022, IEF 20595, IEFbe 3398; ECLI:EU:C:2022:174 (Maxxus tegen Globus) Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen Maxxus en Globus [zie IEF 19976]. In deze zaak wordt door Maxxus betwist dat Globus’ merknaam ‘Maxus’ nog in gebruik is. Het Landgericht Saarbrücken heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

IEF 20582

Uitspraak ingezonden door Emmanuel Cornu, Simont Braun.

Verwarringsgevaar tussen Ice en Ice-Watch

BenGH 7 mrt 2022, IEF 20582; (Drelin tegen Gilmar), https://ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-ice-en-ice-watch

BenGH 7 maart 2022, IEF 20582, IEFbe 3394; C 2020/15/8 (Drelin tegen Gilmar) Drelin heeft een merkaanvraag gedaan waartegen Gilmar oppositie heeft ingesteld. Drelin levert kritiek op de analyse van het Bureau omtrent het verwarringsgevaar en verzoekt het Hof de oppositie af te wijzen en haar merk in te schrijven. Het Hof gaat niet mee in de stelling van Drelin dat het zou gaan om een bovengemiddeld aandachtig publiek. Vervolgens oordeelt het Hof dat het merk en teken in auditief, visueel en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmen. Ook gaat het Hof mee in het oordeel van het Bureau dat sprake is van verwarringsgevaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemiddeld onderscheidend vermogen van het merk en het gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek. Het beroep van Drelin wordt afgewezen.

IEF 20578

Uitspraak ingezonden door Rogier de Vrey, Marcoline van der Dussen, Yasar Celebi en Aukje Haan, CMS.

Oppositie wordt afgewezen

BenGH 7 mrt 2022, IEF 20578; (Lamborghini tegen Urus), https://ie-forum.nl/artikelen/oppositie-wordt-afgewezen

BenGH 7 maart 2022, IEF 20578, IEFbe 3393; C 2020/17/8 (Lamborghini tegen Urus) Urus heeft een Benelux-aanvraag verricht van het woordmerk URUS. Lamborghini heeft oppositie ingesteld tegen inschrijving van deze aanvraag voor alle diensten. Het Bureau heeft de oppositie afgewezen en bepaald dat het teken van Urus wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd. Het hof gaat er van uit dat het oudere merk bij het doelpubliek bekend is. Dat het oudere merk ook bekend is voor de andere waren dan SUV’s waarvoor het is ingeschreven is door Urus betwist en heeft Lamborghini niet (voldoende) onderbouwd.

IEF 20575

Nederlandse rechter onbevoegd

Hof Den Haag 8 feb 2022, IEF 20575; ECLI:NL:GHDHA:2022:138 (Facebook tegen PVH), https://ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-onbevoegd

Hof Den Haag 8 februari 2022, IEF 20575; ECLI:NL:GHDHA:2022:138 (Facebook tegen PVH) PVH BV is een groot kleding- en modebedrijf en exploiteert verschillende merken, waaronder Tommy Hilfiger. Volgens PVH zijn de advertenties die op Facebook circuleren onrechtmatig ten opzichte van haar, omdat er inbreuk mee wordt gemaakt op haar merk- en auteursrechten. PVH heeft namelijk advertenties op Facebook aangetroffen voor kleding en schoenen met de naam ‘Tommy Hilfiger’, die niet van haar afkomstig zijn. PVH eist in kort geding dat Facebook gegevens verstrekt over advertenties die zijn verschenen na een eerdere bodemzaak tussen partijen. In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter de vorderingen grotendeels toegewezen. Het hof wijst de vorderingen van PVH echter af. Dit is deels omdat de Nederlandse rechter onbevoegd is en deels omdat PVH de onrechtmatigheid van de advertenties onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

IEF 20570

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op 18 mei

Raak in één keer volledig up-to-date bij deze halfjaarlijkse jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht. Op woensdag 18 mei geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merkenrecht, het auteursrecht en productvormgeving.

Accreditatie: 3 opleidingspunten (PO en BMM)
Tijd: 13:00 – 16:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
Locatie: wordt nog bekend gemaakt. We gaan uit van een 'live' lunch op een bijzondere plek in Amsterdam.

IEF 20569

Inbreuk op Formstripmerken van Puma

Rechtbank Den Haag 2 mrt 2022, IEF 20569; ECLI:NL:RBDHA:2022:1626 (Puma tegen Monshoe), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-formstripmerken-van-puma

Rb Den Haag 2 maart 2022, IEF 20569; ECLI:NL:RBDHA:2022:1626 (Puma tegen Monshoe) Puma heeft merkrechten op het logo dat zij heeft ontworpen, de formstrip. Volgens Puma maakt Monshoe inbreuk op de Formstripmerken met een teken dat Monshoe op de schoenen Shoecolate en Pearlz aanbrengt. Volgens de rechtbank maken de Formstripmerken deel uit van een bekende merkenfamilie. Verder oordeelt de rechtbank dat het teken aan de zijkant van de schoenen Shoecolate en Pearlz sterk lijkt op de Formstripmerken. Door het gebruik door Monshoe van het teken wordt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel gehaald uit, of afbreuk gedaan aan, het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van de Formstripmerken.

IEF 20563

Uitspraak ingezonden door Mila van der Sluis, Dillinger Law.

Overtreding onthoudingsverklaring

Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IEF 20563; (Audi tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/overtreding-onthoudingsverklaring

Rb Den Haag 23 februari 2022, IEF 20563; C/09/617770 / HA ZA 21-824 (Audi tegen gedaagde) In deze zaak vordert Audi een veroordeling om wegens overtreding van een onthoudingsverklaring een boete te betalen voor iedere dag gerekend vanaf de datum van de onthoudingsverklaring tot de datum dat die onthoudingsverklaring is nageleefd. Deze vordering wordt door de rechtbank toegewezen, want het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat gedaagde een overzicht dient te overleggen met daarin onder andere contactgegevens van betrokken partijen, orders voor de inbreukmakende producten en verkooptransacties voor de inbreukmakende producten.