Merkenrecht  

IEF 21869

Uitspraak ingezonden door Tom Brohm, Dentons.

SHLC handelt onrechtmatig jegens Stichting React

Rechtbank Den Haag 17 jan 2024, IEF 21869; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting React tegen SHLC), https://ie-forum.nl/artikelen/shlc-handelt-onrechtmatig-jegens-stichting-react

Rb. Den Haag 17 januari 2024, IEF 21869; ECLI:NL:RBDHA:2024:925 (Stichting REACT tegen SHLC) Stichting React voert een procedure tegen SLHC. De rechtbank heeft na het tussenvonnis van 30 augustus 2023 [zie IEF 21737] geen opt-out verklaringen ontvangen en komt toe aan een inhoudelijke behandeling van de zaak. De vorderingen van Stichting React strekken ertoe dat SLHC maatregelen treft ter beëindiging van merkinbreuken door derden en ter voorkoming van herhaling van deze inbreuken. Ook vordert Stichting React dat SLHC maatregelen treft waardoor de identiteit van de betreffende derden bij aanbiedingen wordt vermeld.

IEF 21866

AUDI kan het gebruik van haar merk voor reserveonderdelen verbieden

HvJ EU 25 jan 2024, IEF 21866; ECLI:EU:C:2024:76 (Audi tegen GQ), https://ie-forum.nl/artikelen/audi-kan-het-gebruik-van-haar-merk-voor-reserveonderdelen-verbieden

HVEU 25 januari 2024, IEF 21866,IEFBe 3714;ECLI:EU:C:2024:76 (Audi tegen GQ) AUDI is een autofabrikant die houder is van het hierboven afgebeelde Uniebeeldmerk. GQ is een natuurlijke persoon die via een website reserveonderdelen voor auto’s verkoopt. De zaak draait om Audi's juridische stappen tegen GQ om de verkoop van niet-originele reserveonderdelen tegen te gaan die de vorm van Audi-elementen nabootsen.

IEF 21865

Uitspraak ingezonden door Anthony Van der Planken, Innis & Delarue.

Vijfstrepenmerk van Thom Browne maakt geen inbreuk op driestrepenmerk van Adidas

EUIPO - OHIM 26 jan 2024, IEF 21865; B 3 044 594 (Adidas tegen Thom Browne), https://ie-forum.nl/artikelen/vijfstrepenmerk-van-thom-browne-maakt-geen-inbreuk-op-driestrepenmerk-van-adidas

EUIPO 26 januari 2024, IEF 21865, IEFBe 3713;B 3 044 594 (Adidas tegen Thom Browne) In deze zaak heeft opposant oppositie ingesteld tegen goederen van de Europese Uni met merkaanvraag No 17 458 837. Vervolgens is er een gedeeltelijke intrekking geweest hiervan en heeft de opposant oppositie ingesteld tegen merkaanvragen "No. 17 458 837", "No. 39 912 355", "No. 4 269 072", "No. 3 517 646" en "No. 300 806". De oppositieafdeling zal in zijn geheel beoordelen of opposant genoeg argumenten en bewijzen heeft aangevoerd voor het normale gebruik, onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken.

IEF 21859

Het Gerecht van de Europese Unie bevestigt bescherming van Lego-blokjes

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 jan 2024, IEF 21859; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/het-gerecht-van-de-europese-unie-bevestigt-bescherming-van-lego-blokjes

Gerecht van de Europese Unie 24 januari 2024,IEF 21859,IEFBe 3712 ; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO) Deze zaak gaat over een juridisch geschil met betrekking tot een geregistreerd gemeenschapsmodel voor bouwstenen van Lego. Eerder oordeelde het EUIPO dat het gemeenschapsmodel ongeldig was, omdat alle kenmerken van het uiterlijk van het product werden bepaald door de technische functie ervan. In deze zaak dient er weer gekeken te worden of het gemeenschapsmodel geldig is, waarbij de kern van het debat draait om de technische functie van de betrokken productkenmerken en of ze onder de bescherming van de wet vallen

IEF 21856

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, SOLV.

Inbreuk op merk- en handelsnaamrecht Student Verhuis Service

Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21856; C/13/728279 / HA ZA 23-52 (Student Verhuis Service en Perrooij tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merk-en-handelsnaamrecht-student-verhuis-service

Rb. Amsterdam 17 januari 2024,IEF 21856;C/13/728279/HA ZA 23-52 (Student Verhuis Service en Perrooij tegen gedaagde) Student Verhuis Service (hierna: SVS) is een onderneming die zich sinds 2008 bezighoudt met verhuizingen. Perrooij is houder van meerdere Benelux-beeldmerken. Perrooij heeft aan SVS een licentie verleend voor het gebruik van die merken. Gedaagde heeft op 31 mei 2021 de domeinnaam studentenverhuizersamsterdam.nl geregistreerd. Gedaagde heeft op 1 juni 2021 de domeinnaam studentenverhuisliften.nl geregistreerd. Op grond hiervan heeft SVS verlof gekregen om conservatoir leveringsbeslag te leggen op de domeinnamen van gedaagde. Inmiddels heeft gedaagde zijn oranje logo vervangen door een blauw logo en SVS verzocht om het gelegde beslag op te heffen.

IEF 21854

Prejudiciële beslissing: Aanpassing bewijslast om te voorkomen dat nationale markten worden afgeschermd

HvJ EU 18 jan 2024, IEF 21854; ECLI:EU:C:2024:61 (HP tegen Senetic), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-aanpassing-bewijslast-om-te-voorkomen-dat-nationale-markten-worden-afgeschermd

HvJEU 18 januari 2024,IEF 21854;ECLI:EU:C:2024:61 (HP tegen Senetic) HP is houdster van uitsluitende rechten op de Uniewoord- en beeldmerken HP, die respectievelijk onder de nummers 000052449 en 008579021 zijn ingeschreven. In deze zaak zijn partijen in geding over de verhandeling van computerapparatuur. Er is een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof met betrekking tot de interpretatie van bepalingen inzake merkenrecht en de uitputting van dat recht.

IEF 21849

Geen inbreuk op het Merk Vision Light Tech

Rechtbanken 19 dec 2023, IEF 21849; ECLI:NL:RBDHA:2023:20778 (Vision Light Tech tegen IoLite-Vision), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-het-merk-vision-light-tech

Vzr. Rb. Den Haag 19 december 2023,IEF 21849; ECLI:NL:RBDHA:2023:20778 (Vision Light Tech tegen IoLite-Vision) Vision Light Tech (hierna: VLT) vordert in deze zaak onder andere dat IoLite-Vision (hierna: IoLite) iedere inbreuk op het door VLT gehouden Benelux-merk met registratienummer 1485174 (hierna: het Merk) staakt. IoLite voert verweer.

IEF 21848

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c) van richtlijn 2008/95/EG

HvJ EU 11 jan 2024, IEF 21848; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-6-lid-1-onder-c-van-richtlijn-2008-95-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21848,IEFbe 3708; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert) Buongiorno Myalert (hierna: Buongiorno) lanceerde in 2010 een campagne waarbij deelnemers konden meedoen aan een loterij met een "ZARA-cadeaubon" als één van de prijzen. Inditex, de eigenaar van het merk "ZARA," heeft een rechtszaak aangespannen tegen Buongiorno voor mogelijke inbreuk op haar merkrechten.

IEF 21844

Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Shar Said, Diego Guerrero Obando en Gerard van der Wal, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten.

Geen merkinbreuk of onrechtmatig handelen door RPM

Rechtbanken 17 jan 2024, IEF 21844; ECLI:NL:RBDHA:2024:897 (Philip Morris tegen Rotterdamsche Producten Mij en F. Loendersloot Internationale Expeditie), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-of-onrechtmatig-handelen-door-rpm

Rb. Den Haag 17 januari 2024, IEF 21844; ECLI:NL:RBDHA:2024:897 (Philip Morris tegen Rotterdamsche Producten Mij en F. Loendersloot Internationale Expeditie) Deze zaak betreft de hoofdzaak volgend op het kort geding tot opheffing van het conservatoir afgiftebeslag dat bij arrest van hof Den Haag van 22 december 2020 is opgeheven [zie IEF 19671]. In dat vonnis oordeelde het hof dat de door Rotterdamsche Producten Mij (hierna: RPM) aangevoerde grondslag voor het gelegde beslag ondeugdelijk was, waardoor het bestreden vonnis werd vernietigd en het beslag werd opgeheven.

IEF 21846

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Ayla van den Heuvel, BINGH Advocaten.

Red Bull heeft onrechtmatig gehandeld jegens The Bulldog

Rechtbank Amsterdam 17 jan 2024, IEF 21846; ECLI:NL:RBAMS:2024:233 (The Bulldog tegen Red Bull), https://ie-forum.nl/artikelen/red-bull-heeft-onrechtmatig-gehandeld-jegens-the-bulldog

Rechtbank Amsterdam 17 januari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:233 (The Bulldog tegen Red Bull) In het meer dan twintig jaar durend geschil, heeft rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Red Bull onrechtmatig heeft gehandeld tegenover The Bulldog.

In 2010 heeft gerechtshof Amsterdam The Bulldog verbod opgelegd inbreuk te maken op de merkenrechten van Red Bull [IEF 8571]. Bij arrest van 13 februari 2015 heeft de Hoge Raad na een prejudiciële verwijzing naar het HvJEU, het 2010-Arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Den Haag. Bij arrest van 14 maart 2017 heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis van deze rechtbank van 17 januari 2007 bekrachtigd, waarin werd geoordeeld dat er onvoldoende overeenstemming is tussen Red Bull en Bulldog [IEF 16652].