Merkenrecht  

IEF 21794

Boer'n trots merk oppositie afgewezen

Overig 21 nov 2023, IEF 21794; 2017081 (Kaamps Cheese B.V. tegen Plus Retail B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/boer-n-trots-merk-oppositie-afgewezen

BOIP 21 november 2023, IEF 21794; 2017081 (Kaamps Cheese B.V. tegen PLUS Retail B.V.) Op 16 maart 2021 heeft PLUS Retail B.V. (hierna: verweerder) een Benelux aanvraag verricht van het rechter beeldmerk (merk 1). De aanvraag is in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 april 2021. Op 18 juni 2021 heeft Kaamps Cheese B.V. (hierna: opposant) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het linker beeldmerk (merk 2). De opposant beroept zich op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie. Verweerder voert hiertegen verweer. 

IEF 21782

Ticketswap mag kaartjes verkopen van Free Your Mind, geen inbreuk op merkenrecht Ticketswap

Rechtbanken 14 nov 2023, IEF 21782; ECLI:NL:RBAMS:2023:7216 (Free Your Mind tegen Ticketswap), https://ie-forum.nl/artikelen/ticketswap-mag-kaartjes-verkopen-van-free-your-mind-geen-inbreuk-op-merkenrecht-ticketswap

Rb. Amsterdam 14 november 2023, IEF 21782; ECLI:NL:RBAMS:2023:7216 ( Free Your Mind tegen Ticketswap) Free Your Mind organiseert sinds 2004 festivals, waaronder aan technofestival genaamd Free Your Mind. Ticketswap biedt sinds 2012 een online platform aan voor kopers en verkopers om tickets te verhandelen. Ticketswap biedt ook de verkoop van kaartjes voor festivals van Free Your Mind aan. In deze zaak vordert Free your Mind onder andere dat Ticketswap stopt met het aanbieden van tickets voor alle evenementen van Free Your Mind. Ticketswap vordert in reconventie dat Free Your Mind bevolen wordt iedere inbreuk op het merkenrecht van Ticketswap in de EU en de Benelux jegens Ticketswap te staken en gestaakt te houden. Ticketswap legt aan deze vordering ten grondslag dat Free Your Mind op 13 september 2023 een afbeelding van Ticketswap heeft gebruikt met een diagonale rode streep erdoor. Met deze uiting maakt Free Your Mind volgens Ticketswap inbreuk op het merkenrecht.

IEF 21785

Techlantic vordert opheffing van beslag van een partij Volkswagens

Rechtbanken 26 okt 2023, IEF 21785; ECLI:NL:RBROT:2023:10588 (Techlantic tegen VW), https://ie-forum.nl/artikelen/techlantic-vordert-opheffing-van-beslag-van-een-partij-volkswagens

Rb. Rotterdam 26 oktober 2023, IEF 21785;ECLI:NL:RBROT:2023:10588 (Techlantic tegen Volkswagen) Techlantic houdt zich bezig met internationale autohandel. Volkswagen (hierna: VW) is een wereldwijd opererende autofabrikant. In 2022 heeft Techlantic samengewerkt met Autocavy B.V. bij de aankoop van 49 auto’s van het type ID.6. Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter op 1 en 9 augstus 2023 verlof verleend voor het leggen van van bewijsbeslag ten laste van Autocavy. Hierna is Autocavy veroordeeld om aan VW de auto’s af te geven ter bewaring. Met dit verlof heeft VW op 23 augustus 2023 ten laste van Techlantic conservatoir beslag tot afgifte gelegd op 48 auto’s. Techlantic vordert in deze zaak het beslag op te heffen.

IEF 21783

Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen, LAWNCH.

Bab Al Mansour maakt inbreuk op het merk van Global Catering Services

Rechtbank Den Haag 17 nov 2023, IEF 21783; C/09/650978 / KG ZA 23-616 (GCS tegen BM), https://ie-forum.nl/artikelen/bab-al-mansour-maakt-inbreuk-op-het-merk-van-global-catering-services

Vzr. Rb. Den Haag 17 november 2023, IEF 21783; C/09/650978 / KG ZA 23-616 (GCS tegen BM) Kort geding. Deze zaak gaat over twee restauranteigenaren die vrijwel onder dezelfde naam opereren. Global Catering Services (hierna: GCS) heeft eind november 2018 in Dubai een restaurant genaamd ‘Bab Al Mansour’ geopend. In april 2019 heeft GCS in de EU een merk laten inschrijven. Bab Al Mansour (hierna: BM) is opgericht in 2021 en heeft op 22 maart 2023 onder de naam Bab Mansour Eindhoven (voorheen: Bab Al Mansour) een restaurant in Eindhoven geopend. GCS vindt dat de naam van het restaurant van BM te veel lijkt op haar ingeschreven merk (hierna: het Merk). Om die reden vordert GCS in deze zaak een veroordeling om BM het gebruik van die naam te verbieden of namen zoals ‘BAB MANSOUR’ of ‘BABMANSOUR’ te verbieden. BM voert verweer en concludeert tot afwijzingen van de vorderingen.

IEF 21779

Ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx.

Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU 15 nov 2023, IEF 21779; T-677/22 (Portal Golf Gestión tegen Augusta National), https://ie-forum.nl/artikelen/afwijzing-beroep-tegen-eerdere-beslissing-board-of-appeal-euipo

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT&R 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

IEF 21765

Uitspraak ingezonden door Peter Teunissen, Radboud Universiteit.

Gebruik van aangepast logo Lupi onrechtmatig, overige uitingen toelaatbaar

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-aangepast-logo-lupi-onrechtmatig-overige-uitingen-toelaatbaar

Vzr. Rb. 8 november 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden) Lupi is een uitbater van drie espressobars rondom Den Haag. De gedaagden bestaan onder andere uit voormalig medewerkers van Lupi. Zij hebben uitlatingen gedaan met als strekking dat Lupi zich schuldig maakt aan uitbuiting. Gedaagden hebben daartoe online berichten geplaatst, flyers verspreid, gedemonstreerd en de media benaderd. Hierbij is een aangepaste versie van het logo van Lupi gebruikt. In dit kort geding vordert Lupi het staken van verdere demonstraties, flyeracties en plaatsing van negatieve persberichten. Hiertoe stelt zij dat de uitlatingen afbreuk doen aan de reputatie van Lupi en gevolgen hebben voor de veiligheid van Lupi's medewerkers. Hiermee zouden gedaagden onrechtmatig handelen. Daarnaast zou het gebruik van het aangepaste logo een inbreuk zijn op het merkenrecht van Lupi op grond van art. 2.20 lid 2 onder d BVIE.  

IEF 21759

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

Beeldmerken met oranje letter 'C' niet verwarrend

EUIPO - OHIM 18 okt 2023, IEF 21759; (GM Cruise Holding LLC tegen Canid Group B.V.), https://ie-forum.nl/artikelen/beeldmerken-met-oranje-letter-c-niet-verwarrend

EUIPO 18 oktober 2023, IEF 21759; R 1349/2022-5 (GM Cruise Holdings tegen Candid Group). Candid Group heeft in mei 2020 een beeldmerk geregistreerd waarop een oranje letter 'c' staat afgebeeld. In november 2020 heeft GM Cruise Holdings een oppositie tegen inschrijving van dit beeldmerk aangetekend. De grond hiervoor was dat zij een eerder ingeschreven beeldmerk heeft ingeschreven. Dit beeldmerk bestaat uit een donkeroranje vierkant waarin tevens de letter 'c' zichtbaar is. Enkele klassen waarvoor de merken zijn ingeschreven overlappen. De oppositie van GM Cruise Holdings werd echter afgewezen, op grond dat er geen verwarringsgevaar te duchten viel tussen de beeldmerken. Hiervoor zijn de merken visueel te verschillend, aldus de Oppositieafdeling. Tegen deze beslissing is GM Cruise Holdings in beroep gegaan. 

IEF 21756

Uitspraak ingezonden door Marco Moeskops en Thijs van Aerde, Houthoff.

Easy Building maakt inbreuk op handelsnaam Easy Housing, niet op merkenrechten

Rechtbank Gelderland 23 okt 2023, IEF 21756; (Easy Housing tegen Easy Building), https://ie-forum.nl/artikelen/easy-building-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-easy-housing-niet-op-merkenrechten

Vzr. Rb. Gelderland 23 oktober 2023, IEF 21756; C/05/423183 (Easy Housing tegen Easy Building). Kort geding. Easy Housing B.V. (hierna: Easy Housing) drijft een onderneming met de advisering en leveringen van producten en diensten voor woningbouw en het produceren en leveren van bouwsystemen. In 2022 heeft Easy Housing een beeldmerk met woordelementen 'Easy Housing' ingeschreven bij het EUIPO voor de klassen bouw en aanverwante advisering. De onderneming Easy Housing Concepts B.V. is in 2020 opgericht en houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame, betaalbare woonconcepten in delen van Afrika. Easy Housing heeft Easy Housing Concepts B.V. in juli 2022 bericht over het feit dat zij al eerder deze bedrijfsnaam voerden en de werkzaamheden dicht bij elkaar liggen, waardoor verwarring kan ontstaan. In april 2023 heeft Easy Housing Concepts B.V. haar statutaire naam aangepast naar Easy Buildings Concepts B.V. (hierna: Easy Building). In mei 2023 is Easy Housing Concepts Uganda Limited (hierna: Easy Housing Concepts Uganda) opgericht, waarna het logo hiervan als beeldmerk bij het EUIPO geregistreerd is.

IEF 21755

Gummybear voldoet aan de ondergrens voor onderscheidend vermogen

EUIPO - OHIM 11 okt 2023, IEF 21755; 872/2023-4 (Rigo Trading vs EUIPO), https://ie-forum.nl/artikelen/gummybear-voldoet-aan-de-ondergrens-voor-onderscheidend-vermogen

EUIPO 11 oktober 2023, IEF 21755; R 872/2023-4 (Rigo Trading tegen EUIPO). Op 26 oktober 2021 heeft Rigo Trading, eigenaar van Haribo, een merkinschrijving gedaan voor de gummy bear in verschillende klassen. Het EUIPO heeft toen in de eerste instantie de inschrijving geweigerd, omdat dit niet onderscheidend was voor norm van de waren waar het teken voor was ingeschreven. De gummybear wordt veel gebruikt om verschillende voorwerpen mee te decoreren volgens het EUIPO en zij voegen een aantal voorbeelden hiervan toe. Rigo Trading houdt echter voet bij stuk en geeft daarbij aan dat de gummybear een minimum aan onderscheidend vermogen heeft doordat het niet simpel geometrisch is vormgegeven. Daarnaast voert Rigo Trading aan dat het gaat om een 2D-merk van de Haribo goldbear. Het publiek zal het beeldmerk herkennen als een herkomstaanduiding, omdat de goldbear erg bekend is en niet lijkt op gummy bears van concurrenten. Op deze gronden is het merk wederom geweigerd door het EUIPO, omdat het publiek de gummybear niet zal zien als een herkomstaanduiding. Daarnaast is het teken niet onderscheidend voor de meeste klassen waarvoor het is ingeschreven, omdat dit veel gebruikt wordt. Voor deze klassen zal daarom de merkinschrijving geweigerd worden.

IEF 21752

Uitspraak ingezonden door Bjorn Schipper, Plus One Legal.

Appellant moet gebruik van DJ-naam 'DJOKO' gestaakt houden

Hof Den Haag 17 okt 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko), https://ie-forum.nl/artikelen/appellant-moet-gebruik-van-dj-naam-djoko-gestaakt-houden

Hof Den Haag 17 oktober 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko). Appellant is een DJ die zijn muziek onder de naam ‘DJOKO’ naar buiten brengt. William Djoko brengt muziek naar buiten onder zijn eigen naam ‘William Djoko’. William Djoko is de merkhouder van het woordmerk ‘William Djoko’. De artiesten worden regelmatig met elkaar verward. Djoko heeft appellant gedagvaard en gevorderd de inbreuk op zijn merkrechten te staken. Hierop heeft appellant in reconventie gevorderd dat Djoko staakt met het maken van inbreuk op zijn artiestennaam ‘DJOKO’ en zijn merkenrechten. De voorzieningenrechter heeft eerder geoordeeld dat appellant gebruik van het merk dient te staken [zie IEF 21041]. Djoko heeft ondertussen een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag wegens inbreuk op zijn Uniemerken.