Portretrecht  

IEF 21789

Uitspraken ingezonden door Mirjam Mollema, De Merkplaats

Portretfoto's hebben onderscheidend vermogen

EUIPO - OHIM 30 okt 2023, IEF 21789; R 1266/2023-4 en R 1255/2023-4 (Portret Roos Abels en Marlijn Hoek), https://ie-forum.nl/artikelen/portretfoto-s-hebben-onderscheidend-vermogen

EUIPO Vierde Kamer van Beroep 30 oktober 2023, IEF 21789;R 1266/2023-4 (Portret Roos Abels, Roos Abels Holding B.V.), EUIPO Vierde Kamer van Beroep 30 oktober 2023, IEF 21789;R 1255/2023-4 (Portret Marlijn Hoek, M & R Holding B.V.). Beroep betreffende de aanvraag voor Uniemerken nr. 17 393 125 en nr. 17 355 066. In deze twee zaken hebben aanvraagsters verzocht om inschrijving van portretfoto's als Uniemerk voor de volgende diensten: Klasse 35 - Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; Klasse 41 - Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden. Dit verzoek werd geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerk (‘UMV’) omdat het elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. Vervolgens nam de onderzoeker een beslissing (‘de bestreden beslissing’) om het aangevraagde merk volledig te weigeren krachtens artikel 7, lid 1, sub b) UMV.  Aanvraagsters hebben beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing en verzocht om deze volledig te vernietigen. De inschrijving van een portretfoto als merk wordt vaker geweigerd, maar al drie keer eerder heeft het EUIPO in beroep dergelijke afwijzingen vernietigd [zie IEF 17285IEF 19979 en IEF 19980].

IEF 21683

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

11 sep 2023, IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://ie-forum.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

IEF 21621

Eiser klaagt bij Bissell aan het verkeerde adres

Rechtbank Amsterdam 2 aug 2023, IEF 21621; ECLI:NL:RBAMS:2023:5038 (Eiser/Bissell), https://ie-forum.nl/artikelen/eiser-klaagt-bij-bissell-aan-het-verkeerde-adres

Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2023, IEF 21621; ECLI:NL:RBAMS:2023:5038 (Eiser/Bissell) Bissell produceert huishoudelijke apparatuur. Eiser is model en door een reclamebureau ontdekt en speelt in een reclamefilm voor Bissell. Eiser heeft voor deze reclamefilm, die tot eind 2019 zou spelen, een vergoeding gekregen. In 2020 is de reclamefilm nog altijd op sociale media toegankelijk. Bissell en eiser komen een vergoeding voor dit gebruik overeen. Bork was tijdelijk een distributeur van Bissell in Rusland. Deze distributeur heeft de reclamefilm pas na een tijdje offline gehaald. Voordat Bork de reclamefilm offline haalt hebben Bissell en eiser een eindovereenkomst gesloten waarin zij elkaar finale kwijting verlenen. Bissell weigert eiser voor het gebruik van zijn portretrecht door Bork te vergoeden. Eiser vordert betaling van Bissell voor gebruik van zijn portretrecht.

IEF 21614

Only-M tekortgeschoten in nakomen boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 apr 2023, IEF 21614; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M), https://ie-forum.nl/artikelen/only-m-tekortgeschoten-in-nakomen-boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 april 2023, IEF 21614, IT 4347; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M) Eisers, die zijn aangesloten bij het modellenbureau van eiseres 1, hebben voor het maken van foto’s een boekingsovereenkomst gesloten met Only-M. Only-M heeft deze foto’s aan wederverkopers verstrekt en gebruik heeft gemaakt van de foto’s na het verlopen van de buy-out periode. Eisers stellen dat dit in strijd is met de boekingsovereenkomst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het portretrecht van de modellen. Zij vorderen staking van het gebruik van de foto’s en een vergoeding van gederfde winst.  

IEF 21579

Bewijsopdracht toestemming portretrecht

Rechtbank Limburg 5 jul 2023, IEF 21579; ECLI:NL:RBLIM:2023:4201 (Eisers/Gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/bewijsopdracht-toestemming-portretrecht

Rechtbank Limburg 5 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4201, IEF 21579 (Eiser/Gedaagde) Eiser en eiseres (samen: eisers) zijn getrouwd. Eiseres werkt als fotomodel, maar alleen met eiser. Gedaagde verkoopt kleding. Eisers en gedaagde hebben samen een TFP-shoot gedaan, waarbij eisers geposeerd hebben in trouwpakken die gedaagde leverde. Een TFP-shoot is voor alle partijen bedoeld als een gratis toevoeging aan hun portfolio’s. Gedaagde heeft deze foto’s zowel off- als online gepubliceerd, ter promotie van zijn producten. Eisers stellen dat hiermee inbreuk is gemaakt op hun portretrecht en sommeren staking. Gedaagde stelt dat tijdens de TFP-shoot is afgesproken dat de foto’s in vrijelijk gebruik aan gedaagde zijn gegeven. Eisers vorderen staking van het gebruik van de foto’s.

IEF 21220

Beeldsector groeit, verdienvermogen hapert - Onderzoek Federatie Beeldrechten

Mede door de opkomst van grote internationale contentplatforms neemt de vraag naar het werk van fotografen, beeldend kunstenaars, illustratoren en ontwerpers toe. Toch neemt hun verdienvermogen af. Dit blijkt uit onderzoek van de Federatie Beeldrechten naar de waarde van de beeldsector binnen de culturele en creatieve sector in Nederland. Een beeld kan viral gaan, maar de maker krijgt hier vaak niet een redelijke beloning voor. Een belangrijk thema voor beeldmakers is dan ook het vooralsnog ontbreken van eerlijke vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd beeld door contentplatforms en social media. Ondanks de verslechterde financiële positie van beeldmakers, levert de beeldsector een toegevoegde waarde van 3,4 miljard voor de Nederlandse economie. Het is daarmee verantwoordelijk voor ruim achttien procent van de waarde die de gehele culturele en creatieve sector realiseert. De beeldsector biedt ook aan veel mensen werk. De sector vertegenwoordigt met 112 duizend werkzame personen dertig procent van de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector. Dit is 1,2 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

IEF 21119

Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, The Legal Group.

Picnic schendt portretrecht eiseres

Rechtbank Amsterdam 24 nov 2022, IEF 21119; (eiseres tegen Picnic), https://ie-forum.nl/artikelen/picnic-schendt-portretrecht-eiseres

Ktr. Rechtbank Amsterdam 24 november 2022, IEF 21119; 9737113 CV22-3600 (eiseres tegen Picnic) Eiseres is werkzaam geweest bij Picnic als bestuurder van bestelbusjes en leidinggevende. Op 3 december 2019 heeft Picnic eiseres benaderd voor een fotoschoot, eiseres heeft daarmee ingestemd. De gemaakte foto's zijn gebruikt voor reclame uitingen in Nederland en Duitsland, Picnic heeft hiervoor niet afzonderlijk toestemming gevraagd van eiseres. Picnic heeft de afbeeldingen van eiseres na een gesprek met haar verwijderd van de bestelbusjes in Nederland, daarmee is ongveer een maand gemoeid geweest. Ook het gebruik van het portret van eiseres op internet en sociale media is gestaakt, met uitzondering van een video op TikTok. De zusteronderneming van Picnic in Duitsland heeft eiseres €2500,- betaald en de afbeelding van de bestelbusjes verwijderd. Eiseres vordert de kantonrechter voor recht te verklaren dat Picnic inbreuk maakt op haar portretrecht omdat eiseres er geen toestemming voor heeft gegeven dat Picnic op grote schaal foto's van haar gebruikte. De kantonrechter wijst de vordering toe en gebiedt Picnic €10.000,- te betalen aan immateriële schadevergoeding.

IEF 20933

Reclame tribute-show Tina Turner mag geen valse indruk wekken

Duitse Gerechten 24 feb 2022, IEF 20933; (Tina Turner tegen producent Tribute Show), https://ie-forum.nl/artikelen/reclame-tribute-show-tina-turner-mag-geen-valse-indruk-wekken

Bundesgerichtshof 24 februari 2022, IEF 20933, IEFbe 3537; I ZR 2/21 (Tina Turner tegen producent tribute-show) Uit het persbericht: Eiseres, die de artiestennaam Tina Turner draagt, is een wereldberoemde zangeres. Verweerder is producent van een show waarin zanger F. optreedt en de grootste hits van eiseres ten gehore brengt. Verweerder adverteerde met posters waarop F. was afgebeeld en waarop de show werd aangekondigd met de woorden "SIMPLY THE BEST - THE tina turner STORY". Eiseres is van mening dat door de overeenkomst tussen F. en haar en genoemde tekst de kijker ervan uitgaat dat zij zelf op de affiches is afgebeeld en betrokken is bij de voorstelling. Eiseres had niet ingestemd met het gebruik van haar beeltenis of haar naam en eist dat de gedaagde met het gebruik stopt.

IEF 20670

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en KLOS c.s.

HR: lookalike is portret van Verstappen

Hoge Raad 22 apr 2022, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (Max Verstappen tegen Picnic), https://ie-forum.nl/artikelen/hr-lookalike-is-portret-van-verstappen

HR 22 april 2022, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (Max Verstappen tegen Picnic) Zie [IEF 17658], [IEF 19239] en [IEF 20319]. Het filmpje van online supermarkt Picnic waarin de bekende coureur Max Verstappen wordt nagespeeld door een lookalike is een portret in de zin van art 21 Aw. Voor de beoordeling of het openbaar gemaakt mocht worden is een nog te maken belangenafweging noodzakelijk. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.