Portretrecht  

IEF 20933

Reclame tribute-show Tina Turner mag geen valse indruk wekken

Kopieer citeerwijze |
Duitse Gerechten 24 feb 2022, IEF 20933; (Tina Turner tegen producent Tribute Show), https://ie-forum.nl/artikelen/reclame-tribute-show-tina-turner-mag-geen-valse-indruk-wekken

Bundesgerichtshof 24 februari 2022, IEF 20933, IEFbe 3537; I ZR 2/21 (Tina Turner tegen producent tribute-show) Uit het persbericht: Eiseres, die de artiestennaam Tina Turner draagt, is een wereldberoemde zangeres. Verweerder is producent van een show waarin zanger F. optreedt en de grootste hits van eiseres ten gehore brengt. Verweerder adverteerde met posters waarop F. was afgebeeld en waarop de show werd aangekondigd met de woorden "SIMPLY THE BEST - THE tina turner STORY". Eiseres is van mening dat door de overeenkomst tussen F. en haar en genoemde tekst de kijker ervan uitgaat dat zij zelf op de affiches is afgebeeld en betrokken is bij de voorstelling. Eiseres had niet ingestemd met het gebruik van haar beeltenis of haar naam en eist dat de gedaagde met het gebruik stopt.

IEF 20670

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en KLOS c.s.

HR: lookalike is portret van Verstappen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hoge Raad 22 apr 2022, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (Max Verstappen tegen Picnic), https://ie-forum.nl/artikelen/hr-lookalike-is-portret-van-verstappen

HR 22 april 2022, IEF 20670; ECLI:NL:HR:2022:621 (Max Verstappen tegen Picnic) Zie [IEF 17658], [IEF 19239] en [IEF 20319]. Het filmpje van online supermarkt Picnic waarin de bekende coureur Max Verstappen wordt nagespeeld door een lookalike is een portret in de zin van art 21 Aw. Voor de beoordeling of het openbaar gemaakt mocht worden is een nog te maken belangenafweging noodzakelijk. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

 
IEF 20433

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx.

Geen sprake van inbreuk op portretrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 17 dec 2021, IEF 20433; ECLI:NL:RBROT:2021:13048 (Eiser tegen Coolblue), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-inbreuk-op-portretrecht

Ktr. Rechtbank Rotterdam 17 december 2021, IEF 20433; ECLI:NL:RBROT:2021:13048 (Eiser tegen Coolblue) Centraal in de onderhavige zaak staat de vraag of Coolblue met het gebruik van het portret van eiser op haar bestelbussen en het beeldmateriaal van eiser in de promotievideo die is geplaatst op YouTube, inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht danwel heeft gehandeld in strijd met de AVG. Geoordeeld wordt dat er geen sprake is van een inbreuk op het portretrecht van eiser en evenmin van ander onrechtmatig handelen door Coolblue.Coolblue is aan de belangen van eiser tegemoet gekomen doordat het portret op de bestelbussen zal worden uitgefaseerd, het portret niet in andere of nieuwe uitlatingen zal worden gebruikt en de promotievideo op YouTube inmiddels is verwijderd.

IEF 20004

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx Advocaten

Zwaarder belang gehecht aan de vrijheid van meningsuiting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004; (Eiseres tegen Talpa), https://ie-forum.nl/artikelen/zwaarder-belang-gehecht-aan-de-vrijheid-van-meningsuiting

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004, IT 3537; KL ZA 21-122 (Eiseres tegen Talpa) Eiseres vordert in dit kort geding een verbod op de uitzending van een aflevering van het programma Gestalkt. De rechter maakt in deze zaak een afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting van Talpa en anderzijds het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiseres, waarbij het belang van Talpa zwaarder weegt. Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van stalking en de rechter acht het niet aannemelijk dat er ook aan de zijde van de ex-partner van eiseres sprake is geweest van stalking. Ook is Talpa ter zitting aan de wensen van eiseres tegemoet te komen door de belofte het gezicht van eiseres te vervagen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

IEF 19980

Uitspraak ingezonden door Mirjam Mollema, De Merkplaats.

EUIPO: Portretmerk is geldig

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
EUIPO - OHIM 19 mei 2021, IEF 19980; (Portret jonge vrouw II), https://ie-forum.nl/artikelen/euipo-portretmerk-is-geldig

EUIPO Vierde Kamer van Beroep 19 mei 2021, IEF 19980; R 468/2021-4 (Portret jonge vrouw II) Beroep betreffende de aanvraag voor Uniemerk. Er werd verzocht om inschrijving van het beeldmerk (foto) als Uniemerk voor de volgende diensten: Klasse 35 - Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; Klasse 41 - Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden. Dit verzoek werd geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerk (‘UMV’) omdat het elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. Aanvraagster YW Holding verzoekt de Kamer van Beroep de weigering met betrekking tot het aangevraagde merk op te heffen en dit in te schrijven voor alle aangevraagde diensten. Het beroep wordt gegrond geacht en de bestreden beslissing vernietigd. Zie ook [IEF 17285] en [IEF 19979].

IEF 19979

Uitspraak ingezonden door Mirjam Mollema, De Merkplaats.

Vervolg op EUIPO: Portretmerk van model Maartje Verhoef is geldig

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
EUIPO - OHIM 19 mei 2021, IEF 19979; (Portret jonge vrouw), https://ie-forum.nl/artikelen/vervolg-op-euipo-portretmerk-van-model-maartje-verhoef-is-geldig

EUIPO Vierde Kamer van Beroep 19 mei 2021, IEF 19979; R 378/2021-4 (Portret jonge vrouw) Beroep betreffende de aanvraag voor Uniemerk nr. 17 358 458. Rozanne Verduin Holding verzocht om inschrijving van het beeldmerk (foto) als Uniemerk voor de volgende diensten: Klasse 35 - Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; Klasse 41 - Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden. Dit verzoek werd geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerk (‘UMV’) omdat het elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. Aanvraagster verzoekt de Kamer van Beroep de weigering met betrekking tot het aangevraagde merk op te heffen en dit in te schrijven voor alle aangevraagde diensten. Het beroep wordt gegrond geacht en de bestreden beslissing vernietigd. Zie ook [IEF 17285].

IEF 19901

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Hanna van Til en Savine Warmelink, Boekx Advocaten.

"Gestalkt" aflevering mag worden uitgezonden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 16 apr 2021, IEF 19901; ECLI:NL:RBMNE:2021:1674 (Eisers tegen Skyhigh), https://ie-forum.nl/artikelen/gestalkt-aflevering-mag-worden-uitgezonden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 16 april 2021, IEF 19901, IT 3482; ECLI:NL:RBMNE:2021:1674  (Eisers tegen Skyhigh) Eisers claimen slachtoffer te zijn van stalking door de ex van een van hen. Zij hebben een redacteur benaderd van het programma "Gestalkt", geproduceerd door Skyhigh, over mogelijke deelname aan het programma als slachtoffer van stalking. Later bleek dat ook de ex eisers heeft beschuldigd van stalking. Eisers zijn vervolgens onaangekondigd opgenomen voor het programma, op het moment waarop zij achter deze beschuldiging kwamen. Tot hun verbazing bleek ineens dat Skyhigh in de aflevering juist de ex wilde gaan neerzetten als slachtoffer van stalking door eisers. Eisers hebben hier geen toestemming voor gegeven en vorderen van Skyhigh de aflevering niet openbaar te maken, dan wel hen onherkenbaar hierin te maken. De voorzieningenrechter oordeelt dat Skyhigh de aflevering gewoon mag uitzenden, mits zij eisers daarin onherkenbaar in beeld brengt.

IEF 19612

Schiphol maakt inbreuk op portretrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 28 okt 2020, IEF 19612; ECLI:NL:RBNHO:2020:8537 (X tegen Schiphol), https://ie-forum.nl/artikelen/schiphol-maakt-inbreuk-op-portretrecht

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2020, IEF 19612; ECLI:NL:RBNHO:2020:8537 (X tegen Schiphol) Schiphol heeft een artikel laten plaatsen op een website voor marketingsdoeleinden. Bij dit artikel is een foto van eiseres geplaatst in de uitoefening van haar werk als verloskundige. In deze procedure staat de vraag centraal of Schiphol met het gebruik van de foto van eiseres inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiseres en in hoeverre eiseres zich daartegen kan verzetten. Eiseres had voor de publicatie geen toestemming verleend aan Schiphol. Eiseres stelt dat daarmee een inbreuk is gemaakt op haar portretrecht. Tevens zou Schiphol hiermee in strijd hebben gehandeld met de bepalingen van de AVG door het onrechtmatig verwerken van haar persoonsgegevens. Er wordt geoordeeld dat eiseres een redelijk persoonlijkheidsbelang heeft nu het gebruik valt aan te merken als gebruik in reclame-uiting. Hiermee kan eiseres zich verzetten tegen de publicatie.

IEF 19554

Foto in reclamebrochure is schending van portretrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 3 nov 2020, IEF 19554; ECLI:NL:RBNNE:2020:3807 (Eiseres tegen Meubelhallen Kolham), https://ie-forum.nl/artikelen/foto-in-reclamebrochure-is-schending-van-portretrecht

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 3 november 2020, IEF 19554, RB 3455; ECLI:NL:RBNNE:2020:3807 (Eiseres tegen Meubelhallen Kolham) Portretrecht. Eiseres is in dienst geweest van Meubelhallen Kolham. Na haar ontslagname in 2018 is zij gaan werken bij een concurrerend bedrijf. Omstreeks 2017 heeft eiseres haar medewerking verleend aan een professionele fotoshoot voor commerciële doeleinden, namelijk ten behoeve van de door Meubelhallen Kolham uitgebrachte reclamebrochure. Meubelhallen Kolham heeft een van de foto’s gebruikt in een brochure van 2019. Eiseres meent dat daarmee inbreuk is gemaakt op haar portretrecht ex art. 21 Aw en vordert een schadevergoeding van € 7.000,-. De kantonrechter is van oordeel dat eiseres weliswaar geacht kan worden te hebben ingestemd met het gebruik van haar foto’s in de brochure gedurende haar dienstverband, maar dat het op de weg van Meubelhallen Kolham lag om zich bij/na de uitdiensttreding van eisers ervan te vergewissen dat zij ook instemde met eventuele voortzetting van het gebruik van haar foto’s. Meubelhallen Kolham heeft inbreuk gemaakt op de portrechtrechten van eiseres. De gevorderde schadevergoeding wordt echter wel ‘heel erg aan de hoge kant’ geacht. Meubelhallen Kolham wordt derhalve veroordeeld tot een schadevergoeding van € 500,-.

IEF 19541

Voorwaardelijke taakstraf voor publiceren seksfilmpjes van BN'er

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 29 okt 2020, IEF 19541; ECLI:NL:RBNHO:2020:8698 (Seksfilmpjes BN’er II), https://ie-forum.nl/artikelen/voorwaardelijke-taakstraf-voor-publiceren-seksfilmpjes-van-bn-er

Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2020, IEF 19541, IT 3300; ECLI:NL:RBNHO:2020:8698 (Seksfilmpjes BN’er II) Strafrecht. Zie ook [IEF 19537]. Verdachte heeft een filmpje waarin aangever urineert in de mond van aangeefster op de (openbare) vk.com profielpagina van Eendevanger.nl geplaatst. Allereerst wordt geoordeeld dat het OM wegens verjaring niet-ontvankelijk is ten aanzien van het schenden van het portretrecht van aangever en aangeefster. Verdachte wordt wel veroordeeld voor belediging. Door het plaatsen van de expliciete seksfilmpjes heeft verdachte aangeefster opzettelijk in een ongunstig daglicht gesteld en is zij daardoor in haar eer en goede naam aangetast. Meegewogen wordt dat aangeefster een bekende Nederlander is waardoor zij door een grote groep mensen herkend zal worden en de interesse groter zal zijn dan gemiddeld. Dat aangeefster zelf wel eens publiekelijk over seks heeft gesproken en/of naakt heeft geposeerd, doet verder niet aan dit oordeel af. Ook aangever is op dezelfde wijze in eer en goede naam aangetast. Verder wordt geoordeeld dat verdachte opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van een ander. Verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur.