IEF 21899
22 februari 2024
Uitspraak

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

 
IEF 21898
21 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

 
IEF 21897
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IEF 21899

Gedaagden maken inbreuk op de merkrechten van Apple

Rechtbanken 29 nov 2023, IEF 21899; ECLI:NL:RBDHA:2023:18697 (Apple tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/gedaagden-maken-inbreuk-op-de-merkrechten-van-apple

Rb. Den Haag 29 november 2023, IEF 21899; ECLI:NL:RBDHA:2023:18697 (Apple tegen gedaagden) Deze zaak betreft een geschil tussen Apple en drie gedaagden. Apple is een fabrikant van onder andere smartphones en computers. Twee van de drie gedaagden waren vennoten van een vennootschap, die elektronische accessoires verkocht via diverse websites. Na ontbinding van de vennootschap zetten ze hun handel voort via de derde gedaagde.

IEF 21898

Prejudiciële vragen voor een auteursrechtelijk beschermd werk

HvJ EU 21 dec 2023, IEF 21898; C-795/23 (USM U tegen Konektra), https://ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-voor-een-auteursrechtelijk-beschermd-werk

HvJEU 21 december 2023,IEF 21898;C-795/23 (USM U tegen Konektra) USM U (hierna: USM) is een fabrikant van een modulair meubelsysteem ‘USM Haller’. Konektra biedt vervangende en uitbreidende onderdelen voor dit meubelsysteem aan via een webwinkel. Deze onderdelen komen in vorm en kleur overeen met de oorspronkelijke componenten van USM.

IEF 21897

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

Gerechtshoven 6 feb 2024, IEF 21897; ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-concurrentie-door-ex-werknemer-van-schwa-medico

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2024,IEF 21897,IT&R 4480;ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde) Tussen partijen heeft lange tijd een arbeidsovereenkomst bestaan. Deze overeenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Vervolgens is geïntimeerde bij een concurrent van Schwa-Medico in dienst getreden. Schwa-Medico verwijt geïntimeerde dat hij haar onrechtmatig concurrentie aandoet.

IEF 21881

Laatste kans om je aan te melden: ChIPs x The FIPE NextGen event - Woensdag 28 februari

In de waan van de dag vergeten we wel eens stil te staan bij onszelf. Wat wil ik en wat vind ik belangrijk? Wat voor uitdagingen biedt de toekomst mij, en hoe ga ik hiermee om? Hoe maak ik impact? En hoe behoud ik ondertussen plezier in m’n werk?

Tijdens dit allereerste NextGen event nodigen wij de jongere generatie vrouwelijke IE-professionals uit om hierover het gesprek aan te gaan, zowel met elkaar als met drie inspirerende vrouwen uit de octrooiwereld: gastsprekers Ellen Broug (UniQure), Carreen Shannon (ASML) en Eva van Wanrooij (J&J) hebben ieder een indrukwekkende carrière opgebouwd, waarin zij voor tal van keuzes en uitdagingen hebben gestaan. In gesprek met Sophie van Asten (Allen & Overy) en Daisy Termeulen (Simmons&Simmons) en alle aanwezigen delen zij graag hun ervaringen, lessons learned en gouden tips! 

IEF 21896

X maakt inbreuk op de merken van Björn Borg

Rechtbanken 7 nov 2012, IEF 21896; ECLI:NL:RBSGR:2012:31157 (Björn Borg tegen X), https://ie-forum.nl/artikelen/x-maakt-inbreuk-op-de-merken-van-bjorn-borg

Rb. Den Haag 7 november 2012, IEF 21896; ECLI:NL:RBSGR:2012:31157 (Björn Borg tegen X) Björn Borg is houdster van de hierboven afgebeelde woord- en beeldmerken. Björn Borg verkoopt onder het merk Björn Borg onder meer ondergoed, waaronder boxershorts. Het Onderzoeksbureau Goorts (hierna: Goorts) heeft in opdracht van Björn Borg vastgesteld dat X niet-originele Björn Borg boxers verkocht via een advertentie op Marktplaats en op een braderie in Tilburg.

IEF 21895

Procedure betreffende Longchamps tas wordt niet geschorst

Rechtbank Den Haag 20 nov 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang), https://ie-forum.nl/artikelen/procedure-betreffende-longchamps-tas-wordt-niet-geschorst

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21895; ECLI:NL:RBDHA:2023:17282 (Longchamp c.s. tegen Yehwang) Longchamp is een Frans modebedrijf, bekend van de ‘Le Pliage’ tas. Deze is ontworpen door Philippe Cassegrain (eisers hierna samen: Longchamp c.s.). Van ‘Le Pliage’ is een nieuwe variant op de markt gekomen, genaamd ‘Le Pliage Filet’, die hierboven te zien is. Deze tas is geregistreerd als Gemeenschapsmodel. Yehwang is een groothandel en levert onder andere tassen aan retailers. Een van de tassen die zij aanbiedt is een één op één kopie van ‘Le Pliage Filet’, die Yehwang onder de naam ‘Trendy shopper bag with leather handle’ aanbood.  Gezien Yehwang na sommatie de verkoop van deze tas niet is gestaakt, heeft Longchamp c.s. een procedure gestart en vordert staking van inbreuk op het modelrecht, danwel het niet-geregistreerde modelrecht en/of auteursrecht dat aan Jean Cassegrain toekomt. Yehwang voert verweer en stelt incidentele vorderingen in die ertoe strekken dat Longchamp niet-ontvankelijk wordt verklaard, danwel dat de procedure geschorst dient te worden aangezien er een procedure bij het EUIPO aanhangig is betreffende de (on)geldigheid van het model. Ook betwist Yehwang dat aan Jean Cassegrain enig auteursrecht toekomt.

IEF 21894

CNC maakt geen inbreuk op het werkwijzeoctrooi van DTO

Rechtbank Den Haag 25 okt 2023, IEF 21894; ECLI:NL:RBDHA:2023: (DTO tegen CNC), https://ie-forum.nl/artikelen/cnc-maakt-geen-inbreuk-op-het-werkwijzeoctrooi-van-dto

Rb. Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21894; ECLI:NL:RBDHA:2023:15621 (DTO tegen CNC) Dutch Trading Office (hierna: DTO) is een onderneming die zich richt op het wereldwijde transport van champignoncompost. In 2007 werd aan DTO een Nederlands octrooi (NL 998) verleend voor een ‘werkwijze voor het vervoeren van champignoncompost’. In 2018 werd haar ook een Europees octrooi (EP 086) verleend. Het Europese octrooi beschrijft een werkwijze voor het bulktransport van champignoncompost, gekenmerkt door het stapelen van blokken van minder dan 1000 kg, gesteund door afstandhouders, waarbij er een verticale ruimte tussen de stapels wordt gelaten voor ventilatie en de regeling van temperatuur, koolstofdioxidegehalte en luchtvochtigheidsgehalte. Bij het octrooi behoren de bovenstaande figuren. CNC Grondstoffen (hierna: CNC) maakt haar bedrijf van het produceren van compost voor de teelt van champignons. Klanten halen de blokken zelf op, of CNC laat deze naar de klanten vervoeren. Op de website van CNC is een afbeelding te zien waaruit blijkt op welke wijze de blokken worden vervoerd. Deze wijze komt volgens DTO overeen met hetgeen in EP 086 is beschreven, waarmee CNC inbreuk zou maken op het octrooi.

IEF 21891

Nu in Nijmegen: IE & Privacy in de Master Burgerlijk recht

Brede kennis opdoen van het burgerlijk recht én je specialiseren op het gebied van IE & Privacy: het kan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Kies voor IE & Privacy en leer alles over de voorwaarden voor verkrijging en bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, alsmede over de voorwaarden voor rechtmatige verwerking en beveiliging van data en persoonsgegevens. Daarnaast doe je kennis op van de mogelijkheden op te treden tegen derden die kopiëren, namaken en anderszins misbruik maken van IE, data en persoonsgegevens. De verhouding van de grondrechten op bescherming van IE, privacy en gegevensbescherming met andere grondrechten, zoals de uitings- en informatievrijheid, komt hierbij uitgebreid aan bod. Ook zal ruim aandacht worden besteed aan de relevante en actuele digitaliserings- en duurzaamheidsvraagstukken. Tot slot wordt ingegaan op de wijzen van exploitatie van IE-rechten en data en op de handhaving van deze rechten jegens derden. Daarmee biedt deze combinatie van vakken een uitstekende voorbereiding op een loopbaan in het IE- & privacy- en gegevensbeschermingsrecht.

“Wat IE zo interessant maakt, is de sleutelrol die het rechtsgebied vervult in de transitie naar een digitale en duurzame economie.” Maak hier kennis met Charlotte Vrendenbarg. 

Meer informatie over IE & Privacy vind je hier.

We zien je graag op 16 maart a.s. tijdens de Master Open Dag in Nijmegen!

IEF 21852

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

De AIPPI nodigt u graag uit voor het IE Symposium 2024, dat op woensdag 13 maart 2024 wordt gehouden in het Figi Hotel te Zeist.
De programmacommissie heeft weer een interessant programma samengesteld: In de ochtend worden onder meer lessen en ervaringen uit de eerste 9 maanden van het UPC gedeeld door Margot Kokke en Constant van Nispen. Het onderwerp  “Greenwashing en IE” wordt vervolgens uitgediept door Tobias Cohen Jehoram en Jorn Torenbosch spreekt over “De toekomst van het IE-recht: stilte voor de storm?”. In de middag staan drie levendige sessies op het programma met als onderwerpen “Belang van EOB-uitspraken voor de Nederlandse octrooirechtspraak”, “Territorialiteit in het auteursrecht” en “Reparatie in het merken- en modellenrecht”.
Uiteraard zal ook de winnaar van de VIE-prijs 2024 bekend worden gemaakt. 

IEF 21893

Hoge Raad schendt Unierecht niet

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21893; ECLI:NL:RBDHA:2023:16636 (HP c.s. tegen de Staat), https://ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-schendt-unierecht-niet

Rb. Den Haag 8 november 2023, IEF 21888; ECLI:NL:RBDHA:2023:21893 (HP c.s. tegen de Staat) Op basis van de Auteursrechtrichtlijn dient voor het maken van een thuiskopie voor werken waarop auteursrecht rust een vergoeding betaald te worden. HP c.s. stellen zich op het standpunt dat het Nederlandse stelsel van de thuiskopievergoeding in strijd is met Unierecht. HP c.s. hebben hier tot aan de Hoge Raad over geprocedeerd, de Hoge Raad heeft de klachten van HP c.s. vervolgens met toepassing van art. 81 RO zonder motivering verworpen [IEF18140]. HP c.s. vorderen een verklaring voor recht dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die HP c.s. lijden door de instandhouding van het arrest van het gerechtshof Den Haag, als gevolg van het arrest van de Hoge Raad.