IEF 21789
28 november 2023
Uitspraak

Portretfoto's hebben onderscheidend vermogen

 
IEF 21792
28 november 2023
Artikel

Amerikaanse rechter wijst meeste claims af in rechtszaak tegen scraping door AI-kunstgenerators

 
IEF 21791
28 november 2023
Artikel

VMC Studiemiddag woensdag 1 december 2023

 
IEF 21789

Uitspraken ingezonden door Mirjam Mollema, De Merkplaats

Portretfoto's hebben onderscheidend vermogen

EUIPO - OHIM 30 okt 2023, IEF 21789; R 1266/2023-4 en R 1255/2023-4 (Portret Roos Abels en Marlijn Hoek), https://ie-forum.nl/artikelen/portretfoto-s-hebben-onderscheidend-vermogen

EUIPO Vierde Kamer van Beroep 30 oktober 2023, IEF 21789;R 1266/2023-4 (Portret Roos Abels, Roos Abels Holding B.V.), EUIPO Vierde Kamer van Beroep 30 oktober 2023, IEF 21789;R 1255/2023-4 (Portret Marlijn Hoek, M & R Holding B.V.). Beroep betreffende de aanvraag voor Uniemerken nr. 17 393 125 en nr. 17 355 066. In deze twee zaken hebben aanvraagsters verzocht om inschrijving van portretfoto's als Uniemerk voor de volgende diensten: Klasse 35 - Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; Klasse 41 - Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden. Dit verzoek werd geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerk (‘UMV’) omdat het elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. Vervolgens nam de onderzoeker een beslissing (‘de bestreden beslissing’) om het aangevraagde merk volledig te weigeren krachtens artikel 7, lid 1, sub b) UMV.  Aanvraagsters hebben beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing en verzocht om deze volledig te vernietigen. De inschrijving van een portretfoto als merk wordt vaker geweigerd, maar al drie keer eerder heeft het EUIPO in beroep dergelijke afwijzingen vernietigd [zie IEF 17285IEF 19979 en IEF 19980].

IEF 21792

Amerikaanse rechter wijst meeste claims af in rechtszaak tegen scraping door AI-kunstgenerators

Op 30 oktober heeft een federale rechter de meeste aanklachten afgewezen in een spraakmakende rechtszaak aangespannen door kunstenaars Sarah Andersen, Kelly McKernan en Karla Ortiz tegen Stability AI, Midjourney, en DeviantArt. De kunstenaars beschuldigden de generatieve AI-tool, Stable Diffusion, van auteursrechtinbreuk en dienden claims in wegens schending van het auteursrecht, recht op publiciteit, oneerlijke concurrentie en contractbreuk. Rechter William Orrick oordeelde dat de claims op veel punten gebrekkig waren, maar liet de directe inbreukclaim tegen Stability AI toe. De rechtszaak stelt dat Stable Diffusion "miljarden auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder toestemming" heeft gebruikt, maar Orrick betwijfelde de "substantiële vergelijkbaarheid" tussen de werken van de kunstenaars en de door Stable Diffusion gegenereerde beelden. Claims tegen DeviantArt en Midjourney werden ingetrokken omdat de kunstenaars niet konden bewijzen dat deze partijen betrokken waren bij het schrapen van afbeeldingen. De rechtszaak wordt verder gecompliceerd door lopende zaken tussen Stability AI en Getty Images. Ondanks de afwijzing krijgen Ortiz en McKernan toestemming om hun klacht aan te passen, waarbij zij hun "kernclaim" handhaven. De juridische strijd zet zich voort. 

Deze en andere zaken worden op 6 december 2023 besproken tijdens de MMA lunch. Aanmelden kan nog!

IEF 21791

VMC Studiemiddag woensdag 1 december 2023

VMC Studiemiddag – Ontwikkelingen in radioland en het einde van end-to-end encryptie
Vrijdagmiddag 1 december 2023, 14.00-17.00 uur, aansluitend een borrel (tot 18.30 uur)
Locatie: OBA Congres, Oosterdokskade 143, 1011 DK Amsterdam

De afgelopen maanden zijn het media- en communicatierecht weer volop in het nieuws. Zo vond van de zomer de eerste grootschalige herverdeling van FM-frequenties sinds 2003 plaats. Dat leidde tot een herschikking van de radiozenders in de FM-band, er verdwijnen twee zenders, en er komen ook twee nieuwe zenders bij. Mediaforum besteedde daar ook aandacht aan in uitgave 2023-4. Het audiolandschap wordt echter allang niet meer gedomineerd door FM-radio. De industrie is bezig met een transitie naar digitale radio (DAB+) en podcasting beleefde de afgelopen jaren haar definitieve doorbraak. Tijd om eens stil te staan bij al deze ontwikkelingen, te bekijken waar de industrie naartoe gaat, en welke vragen dat oproept. Daarvoor hebben we Herbert Visser, de directeur van onder meer 100%NL, weten te strikken.

IEF 21742

Merken- Modellen- en Auteursrecht | 6 december 2023

Aanmelden is nog mogelijk voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 6 december.
Kom langs voor een compleet overzicht van actuele rechtspraak over bescherming van vormgeving, merken en auteursrecht tijdens de lunch. Drie presentaties in drie uur, met Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (AC&R) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER). Effectief, efficiënt en een goed moment om met vakgenoten te discussiëren! 

IEF 21782

Ticketswap mag kaartjes verkopen van Free Your Mind, geen inbreuk op merkenrecht Ticketswap

Rechtbanken 14 nov 2023, IEF 21782; ECLI:NL:RBAMS:2023:7216 (Free Your Mind tegen Ticketswap), https://ie-forum.nl/artikelen/ticketswap-mag-kaartjes-verkopen-van-free-your-mind-geen-inbreuk-op-merkenrecht-ticketswap

Rb. Amsterdam 14 november 2023, IEF 21782; ECLI:NL:RBAMS:2023:7216 ( Free Your Mind tegen Ticketswap) Free Your Mind organiseert sinds 2004 festivals, waaronder aan technofestival genaamd Free Your Mind. Ticketswap biedt sinds 2012 een online platform aan voor kopers en verkopers om tickets te verhandelen. Ticketswap biedt ook de verkoop van kaartjes voor festivals van Free Your Mind aan. In deze zaak vordert Free your Mind onder andere dat Ticketswap stopt met het aanbieden van tickets voor alle evenementen van Free Your Mind. Ticketswap vordert in reconventie dat Free Your Mind bevolen wordt iedere inbreuk op het merkenrecht van Ticketswap in de EU en de Benelux jegens Ticketswap te staken en gestaakt te houden. Ticketswap legt aan deze vordering ten grondslag dat Free Your Mind op 13 september 2023 een afbeelding van Ticketswap heeft gebruikt met een diagonale rode streep erdoor. Met deze uiting maakt Free Your Mind volgens Ticketswap inbreuk op het merkenrecht.

IEF 21785

Techlantic vordert opheffing van beslag van een partij Volkswagens

Rechtbanken 26 okt 2023, IEF 21785; ECLI:NL:RBROT:2023:10588 (Techlantic tegen VW), https://ie-forum.nl/artikelen/techlantic-vordert-opheffing-van-beslag-van-een-partij-volkswagens

Rb. Rotterdam 26 oktober 2023, IEF 21785;ECLI:NL:RBROT:2023:10588 (Techlantic tegen Volkswagen) Techlantic houdt zich bezig met internationale autohandel. Volkswagen (hierna: VW) is een wereldwijd opererende autofabrikant. In 2022 heeft Techlantic samengewerkt met Autocavy B.V. bij de aankoop van 49 auto’s van het type ID.6. Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter op 1 en 9 augstus 2023 verlof verleend voor het leggen van van bewijsbeslag ten laste van Autocavy. Hierna is Autocavy veroordeeld om aan VW de auto’s af te geven ter bewaring. Met dit verlof heeft VW op 23 augustus 2023 ten laste van Techlantic conservatoir beslag tot afgifte gelegd op 48 auto’s. Techlantic vordert in deze zaak het beslag op te heffen.

IEF 21786

Inbreuk op het auteursrecht door plaatsen foto op website

Rechtbanken 14 nov 2023, IEF 21786; ECLI:NL:RBOVE:2023:4658 (Eiser tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-het-auteursrecht-door-plaatsen-foto-op-website

Rb. Overijssel 14 november 2023, IEF 21786; ECLI:NL:RBOVE:2023:4658 (Eiseres tegen gedaagde) Eiseres is een bedrijf dat zich bezighoudt met marketing en het ontwikkelen van websites en webshops. Gedaagde exploiteert een webshop waarop hij onder andere speelgoed en kleding verkoopt. In deze zaak heeft gedaagde zonder toestemming van eiseres een foto gebruikt voor op zijn website. De kantonrechter moet beoordelen of gedaagde met het gebruik van die foto een inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiseres. Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van een schadevergoeding van in totaal € 1.103,17,-. Gedaagde voert hiertegen verweer.

IEF 21788

Vacature HGF Amsterdam: Trainee Paralegal

Oproep aan alle toekomstige Trade Mark Paralegals! Op zoek naar een nieuwe start in een spannend rechtsgebied (Intellectueel Eigendom - IE)? Wij zijn op zoek naar jou bij HGF Amsterdam!

Wie wij zijn?

  • Wij zijn de IE-specialisten van Europa
  • Octrooi- en merkspecialisten onder één dak!
  • Wereldwijde IE-oplossingen, met uitzonderlijke service aan onze klanten
  • 24 kantoren in 7 landen
  • Het beschermen van merken en producten voor kleine, middelgrote en grote bedrijven, nationaal en internationaal – tot onze klanten behoren enkele van de grootste merken in vele sectoren zoals Fashion, FMCG, Food & Drink, Fintech en Sustainability & Renewabl Energy
IEF 21784

De 'Crompouce': Van smakelijke sensatie naar juridische kwestie

De 'Crompouce', een samensmelting van een croissant en een tompouce, heeft Nederland in de ban gehouden en veroorzaakte een ware hype. Het unieke gebakje verspreidde zich als een lopend vuurtje op sociale media, wat resulteerde in een snelle opname in de schappen van supermarkten door het hele land. De opwinding rondom de Crompouce nam echter een nieuwe wending met de recente claim van merk- en modelhouder Ulrika Menig. Ulrika Menig heeft zich gemeld als de officiële houder van het merk en het model van de Crompouce. Deze ontwikkeling heeft niet alleen de aandacht getrokken van culinaire liefhebbers, maar ook van juridische professionals die hun inzichten delen in diverse blogs en artikelen. Velen van hen hebben zich gebogen over de juridische implicaties en mogelijke gevolgen voor de producenten en verkopers van het gebak. Het verhaal van de Crompouce evolueert daarmee van een smakelijke sensatie naar een boeiende juridische kwestie. In deze bijdrage verkennen we enkele van de meest opvallende blogs en artikelen die zijn geschreven door experts in het veld. Van de oorsprong van de Crompouce-hype tot de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het IE-landschap, deze analyses werpen een licht op de relatie van de culinaire creatie en het intellectueel eigendomsrecht.

IEF 21787

Vacature Advocaat Medewerker IE-recht

Vacature Advocaat Medewerker IE-Recht: Arnold &Siedsma is specialist in juridische bescherming van intellectuele eigendom. ‘We love intellectual property and it is what we do best’.

Apple v. Samsung, Google v. Oracle, The Pirate Bay… alle drie wereldbekende zaken in het recht van de intellectuele eigendom. Dergelijke zaken zijn voedsel voor het brein. Ze illustreren elk op hun eigen wijze hoe dermate belangrijk het is om secuur te werk te gaan als octrooigemachtigde, maar evenzo als IE-advocaat. In de fascinerende wereld van het intellectueel eigendomsrecht gaat het niet alleen om regels, maar ook om de creatieve ideeën die onze samenleving oplichten. Het IE-recht beschermt geniale concepten als een trouwe verdediger en waarborgt de erkenning die ze verdienen.