IEF 20886
19 augustus 2022
Uitspraak

Domeinnaam maakt geen inbreuk op Betty Blue-merken

 
IEF 20885
19 augustus 2022
Uitspraak

Tussenvonnis ongeautoriseerde parallelhandel in partijen whisky

 
IEF 20883
16 augustus 2022
Uitspraak

Inbreuk op exclusieve verveelvoudigingsrechten

 
IEF 20886

Uitspraak ingezonden door Jos van der Wijst, BG.legal.

Domeinnaam maakt geen inbreuk op Betty Blue-merken

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IEF 20886; (CS24 tegen Betty Blue), https://ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-maakt-geen-inbreuk-op-betty-blue-merken

Rechtbank Den Haag 17 augustus, IEF 20886, IT 4025; C/09/618776 / HA ZA 21/884 (CS 24 tegen Betty Blue) Betty Blue is een Italiaans kledingbedrijf dat onder de naam 'Elisabetta Franchi' kleding verkoopt via eigen winkels en distributeurs. Betty Blue is houdster van de zogenaamde Betty Blue-merken en domeinnamen. CS 24 exploiteert een kledingwinkel in Amsterdam en een online webwinkel, en verkoopt onder meer kleding van het merk Elisabetta Franchi. CS 24 is houder van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl. De geschillenbeslechter van de WIPO heeft eerder beslist dat de domeinnaam aan Betty Blue moet worden overgedragen. CS 24 heeft vervolgens de website meerdere malen aangepast, met onder meer een bericht dat er geen commerciele band met Betty Blue bestaat en de website behoort tot de kledingonderneming CS 24.
CS24 vordert nu dat voor recht wordt verklaard zij geen inbreuk maakt op het Elisabetta Franchi-merk van Betty Blue en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue door registratie en gebruik van de domeinnaam. De vordering wordt toegewezen.

IEF 20885

Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Gerard van der Wal en Shaharzaad Said, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten.

Tussenvonnis ongeautoriseerde parallelhandel in partijen whisky

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Den Haag 26 jul 2022, IEF 20885; (Kamstra c.s. tegen Jack Daniel's c.s.), https://ie-forum.nl/artikelen/tussenvonnis-ongeautoriseerde-parallelhandel-in-partijen-whisky

Hof Den Haag 26 juli 2022,IEF 20885; C/09/18799 /HA ZA 02-1706 (Kamstra c.s. tegen Jack Daniel's c.s.) Tussenvonnis. Hoger beroep, zie [IEF 18257] en [IEF 16511]. Deze zaak gaat over ongeautoriseerde parallelhandel in partijen whisky van het merk JACK DANIEL'S door Kamstra c.s. en FBE in de periode van I januari 1996 tot 22 september 1999. In hoger beroep gaat het allereerst om de vraag of Pitts Bay, die in 2007 is ontbonden, ontvankelijk en vorderingsgerechtigd is en voorts om de vraag welke bedragen aan schadevergoeding of winstafdracht Kamstra c.s. aan Jack Daniel's c.s. verschuldigd is. Het Hof vernietigt het vonnis en veroordeelt Pitts Bay tot terugbetaling van hetgeen Kamstra c.s. aan Jack Daniel’s heeft voldaan ter uitvoering van het vonnis in eerste aanleg. De vordering van Jack Daniel’s tot schadevergoeding zal bij eindarrest worden afgewezen.

IEF 20883

Inbreuk op exclusieve verveelvoudigingsrechten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 27 okt 2022, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (Eiser tegen gedaagden), https://ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-exclusieve-verveelvoudigingsrechten

Rb. Gelderland 27 oktober 2021, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (eiser tegen gedaagde) Eiser heeft een onderneming waar klanten op haar website tegen betaling Excel-rekenmodellen, in de vorm van templates, kunnen downloaden. Gedaagde exploiteert een onderneming die ook Excel-rekenmodellen aanbiedt. Eiser meent dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten. Bij de beoordeling of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk worden de elementen door de rechtbank onderverdeeld in: ‘teksten’, ‘opmaak’ en ‘inhoud’. Met betrekking tot de teksten en de opmaak oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Wat betreft de inhoud is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 20882

UNDER CONSTRUCTION / WERK AAN DE WEBSITES

De komende dagen – van 16 augustus t/m 19 augustus – wordt aan de website www.delex.nl en aan onze websites www.ie-forum.nlwww.ITenrecht.nlwww.reclameboek.nlwww.lsenr.nl en www.ie-forum.be gewerkt.

Daarom worden (nieuws)berichten tijdelijk niet bijgewerkt.

Inschrijven voor een seminar of congres is mogelijk via de mail, stuur daarvoor een bericht naar info@delex.nl.

Wilt u graag bijblijven? We streven ernaar zo snel mogelijk weer ‘live’ te gaan, en uiterlijk zaterdag 20 augustus staat alles weer online!

IEF 20881

Online Update Handels- en domeinnamen

Blijf bij, tussen de bedrijven door, met de Online Updates van deLex! Op donderdag 29 september geeft Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht een overzicht van actuele ontwikkelingen en rechtspraak in het Handelsnaamrecht. Kijk en luister mee vanaf uw bureau en In één uur bent u weer bijgepraat over de meest relevante onderwerpen!

Tijd: 10 – 11.00
Prijs: 75 euro
Locatie: online
Accreditatie: 1 opleidingspunte (NOvA, BMM, Vlaamse Orde)

Aanmelden, of meer weten over de te bespreken onderwerpen? Ga naar IE opleidingen voor aanmelden of meer informatie.

IEF 20880

Geen inbreuk op octrooi bloemenopslag

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 10 aug 2022, IEF 20880; ECLI:NL:RBDHA:2022:8015 (Floration tegen RFH), https://ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-octrooi-bloemenopslag

Rechtbank Den Haag 10 augustus 2022, IEF 20880; ECLI:NL:RBDHA:2022:8015 (Floration tegen RFH) Octrooizaak over opslag bloemen. Bodemprocedure na kort geding uitspraak [IEF 19894]. Floration is een bedrijf dat zich bezighoudt met de lease van niet-financiële activa en het exploiteren van een octrooi. Zij is tevens houdster van octrooi EP 036, een octrooi voor een werkwijze voor lange-termijn opslag of transport van rozen of chrysanten. Kwekerij-coöperatie RFH is gaan experimenteren met vervoer van rozen vanuit Kenia in zeecontainers en zou hierbij volgens Floration inbreuk hebben gemaakt op haar octrooi EP 036. De partijen verschillen onder meer van mening over de term 'ethyleenregulerend'. Naar het oordeel van de rechtbank gaat Floration uit van een te ruime uitleg van dit begrip en daarmee van een te ruime beschermingsomvang. RFH moet worden gevolgd in haar stelling dat een verpakking met openingen die ethyleen doorlaten, zonder dat nadere op de regulatie van ethyleen gerichte maatregelen zijn getroffen, niet als ethyleenregulerend in de zin van het octrooi kan worden aangemerkt. De vorderingen van Floriation worden afgewezen.

IEF 20857

Artikel ingezonden door Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies.

Vraagstellingen bij juridisch (IE) marktonderzoek

Artikel ingezonden door Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies.

Inleiding 

“Een goede vragenlijst vormt het hart (of misschien beter: de achilleshiel) van elk juridisch marktonderzoek” (Van den Berg, Marktonderzoek in de Rechtszaal, pag. 59).

Kleine variaties in vraagformuleringen kunnen grote gevolgen hebben voor de onderzoekuitkomsten. De verwoording van vragen – is de vraagformulering begrijpelijk en eenduidig, en niet sturend – is een van de belangrijkste zo niet het belangrijkste aspect van de vragenlijst.


Op 26 april 2022 oordeelde het hof Den Haag in ‘Van Haren tegen Airwair’ onder 6.5.4 bijvoorbeeld: “De door Van Haren overgelegde marktonderzoeken kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Aan beide rapporten kleven gebreken – zoals een te algemene en onduidelijke vraagstelling die ruimte laat voor niet relevante antwoorden, als ook onvoldoende gespecificeerd c.q. te ruim doelpubliek”.


En onder 6.5.5 over het door Airwair in die zaak verrichtte tegenonderzoek: “Niet valt in te zien dat de vraagstelling in dit marktonderzoek te sturend zou zijn, zoals door Van Haren aangevoerd.”.


Vraagstelling zijn dus ook volgens rechters van groot belang en worden in wellicht toenemende mate in uitspraken beoordeeld. Reden genoeg om een beschouwing te wijden aan vraagstellingen bij juridisch (IE) marktonderzoek.

Lees verder >>

IEF 20879

Misbruik van machtspositie niet zodanig aannemelijk gemaakt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 2 aug 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media ), https://ie-forum.nl/artikelen/misbruik-van-machtspositie-niet-zodanig-aannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 2 augustus 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media) De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 3 maart 2022 [IEF 20574] de vorderingen van Blendle afgewezen. De voorzieningenrechter meende dat onvoldoende gebleken was dat sprake is van een relevante markt voor digitale kiosken waarop door de handelswijze van DPG de concurrentie wordt beperkt. Daarnaast oordeelde de voorzieningenrechter dat het niet om een innovatief product gaat. Blendle vordert in dit geding dat DPG wordt veroordeeld om content te blijven leveren ten behoeve van de digitale nieuwskiosk van Blendle. Zij meent namelijk dat DPG misbruik maakt van haar machtspositie door te weigeren een licentie te verlenen aan Blendle voor het gebruik van krantenartikelen. 

IEF 20877

Procedure geschorst in afwachting hoger beroep

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 13 jul 2022, IEF 20877; ECLI:NL:RBAMS:2022:4168 (Buma en Sena tegen gedaagde), https://ie-forum.nl/artikelen/procedure-geschorst-in-afwachting-hoger-beroep

Rb. Amsterdam 13 juli 2022, IEF 20877; ECLI:NL:RBAMS:2022:4168 (Buma en Sena tegen gedaagde) In het tussenvonnis van 15 juli 2020 [IEF 19334] werd geoordeeld dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade die Buma en Sena geleden hebben als gevolg van het onrechtmatig handelen van gedaagde. Bij tussenvonnis van 9 september 2020 werd geoordeeld dat van het tussenvonnis van 15 juli 2020 tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld. Het instellen van een tussentijds hoger beroep van een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard tussenvonnis, leidt ertoe dat de procedure bij de rechtbank is geschorst. Het instellen van een door de rechtbank toegestaan tussentijds hoger beroep heeft schorsende werking van de rechtbankprocedure. Die schorsing brengt mee dat verdere proceshandelingen nietig zijn, althans dat die naderhand verrichte proceshandelingen geen gevolgen mogen hebben. In sommige gevallen kan de procedure bij de rechtbank wel worden voortgezet terwijl tussentijds hoger beroep van het tussenvonnis is ingesteld. Partijen hebben proceshandelingen verricht nadat tussentijds hoger beroep is ingesteld van de tussenvonnissen van 15 juli en 9 september 2020. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat de procedure bij de rechtbank is voorgezet ondanks het ingestelde tussentijds hoger beroep. De rechtbank schorst de procedure in afwachting van het hoger beroep van de tussenvonnissen.